Politică

N. D. Cocea la 1912: ”Regele, complice al asasinilor. Palatul, gazdă de hoți!”

„Să fim mândri: avem regele meritat. Slavă memoriei lui Brătianu, pripășitorul dinastiei străine în țară! De mii de ori slavă!Sub regele Carol s-a înjghebat și întărit cea mai lacomă și nemilioasă oligarhie bugetară. Sub regele Carol s-au ferecat lanțurile încătușate a șase milioane de robi. Sub regele Carol au izbucnit patru răscoale țărănești. Sub regele Carol satele au fost bombardate, 11.000 de țărani asasinați. Sub regele Carol s-a înfrânt avântul țării spre democrație. Sub regele Carol s-au întins sufletele, s-au pândit caracterele, s-au sfărâmat voințele, s-au domesticit rarele firi dârze. Sub regele Carol țara a fost dată peșcheș Germaniei.

Țara de pripas și-a găsit stăpânul. Țării de risipă, lene și desfrâu îi fu dat un rege muncitor, sobru și avar. În țara boierimii scăpătate, a burgheziei parvenite și a țărănimii răbdătoare, regele Carol își găsi țelul vieții: strânse averi.

Regele va muri cu satisfacția calicului, dar fără mândrie. De augustul nostru suveran se va putea spune totul, dar că a fost și stimat de supușii săi nu.

Istoria a cunoscut fețe încoronate combătute, maltratate, lovite, răpuse de popoare; cu regele Carol ea va trebui să deschidă capitolul suveranilor indiferenței generale. La sate milioanele de robi nu știu că au un rege, ori știu că „nemțul” a izgonit pe Cuza, idolul lor. La orașe, până și castele politiciane măcinătoare ale bugetelor, sub înălțata-i oblăduire, îl disprețuiesc. Prăpastia dintre țară și dinastie e așa de adâncă, gheața așa de groasă, că de s-ar plănui descotorosirea țării de rege nu s-ar găsi supus care să-și verse sângele pentru augustul pripășit.

Ultimul eveniment încheie, firesc, o prea lungă domnie. Regele Carol, lăudătorul soldățimii barbare în represiunea din 1907, se revelează complicele asasinilor țărănimii. Când guvernul ia hotărârea urmăririi capilor ucigași, regele Carol le deschide porțile palatului. Azi dosarele pline de sânge țărănesc închegat, dovezile crimelor brătieniste, în loc să stea în lăzile Ministerului de Interne, zac pecetluite în birourile Majestății-Sale. Azi palatul e gazdă de hoți, regele complice de asasini. Azi cetățenii, de vor oprirea țării din cursa-i spre prăpastie, vor trebuie să strige: Jos regele oligarhic! Jos complicele asasinilor din 1907! Jos găzduitorul hoților de dosare! Trăiască Republica!

Autor: N. D. Cocea  (apărut în «Facla», anul III, nr. 10, 10 martie 1912)

Sursa: Anonimus.ro

Abonează-te la newsletter