Analize și opinii

Guvernul se pregătește să aprobe defrișarea a 56 de hectare de pădure, pentru aurul de la Certej. Beneficiari vor fi canadienii de la Eldorado Gold

Guvernul se pregătește să aprobe scoaterea definitivă din fondul forestier național a unei suprafețe totale de peste 56 de hectare de pădure din cadrul ocolului silvic Simeria, Hunedoara, din care mai mult de 53 ha vor fi defrișate, în vederea realizării obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din perimetrul Certej” din apropierea Roșiei Montană. Pădurile se află în concesiunea societății Deva Gold SA, controlată de canadienii de la Eldorado Gold cu 80% din acțiuni, restul capitalului fiind în posesia companiei românești de stat Minvest Deva.Perimetrul minier Certej este inclus în așa-numitul „Patrulater aurifer” Săcărâmb-Brad-Roșia Montană-Baia de Arieș. Codul silvic permite scoaterea definitivă din fondul forestier național a suprafețelor necesare exploatărilor miniere, cu condiția compensării acestora cu alte terenuri împădurite și cu plata anticipată a obligațiilor bănești. „Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenului forestier în suprafață de 56,1579 ha, în vederea realizării obiectivului <Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej>. Defrișarea vegetației forestiere de pe terenul prevăzut la alin.(1) se realizează pe suprafața de 53,3863 ha. Masa lemnoasă de pe terenul în suprafața de 53,3863 ha se precomptează și se exploatează, potrivit prevederilor legale în vigoare”, se stipulează într-un proiect de hotărâre de Guvern de aprobare a scoaterii definitive din fondul forestier a suprafeței menționate.

„Deva Gold SA a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, aflat în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național în valoare de 6.491.378,20 lei, cu ordinul de plată nr. 980/23.07.2018”, se menționează în document. Potrivit sursei citate, pădurile scoase definitiv din fondul forestier național în vederea realizării proiectului minier aurifer Certej vor fi compensate cu terenuri forestiere în suprafață de 168,6241 ha, proprietate a Deva Gold, amplasate în perimetrul Pogănești (ocolul silvic Lugoj) pentru suprafața de 88,0675 ha, în perimetrul Povergina (ocolul silvic Făget) pentru suprafața de 45,3069 ha și în perimetrul Secaș (ocolul silvic Timișoara) pentru suprafața de 35,2497 ha.

Mina de aur de la Certej, un proiect desfășurat pe 456 de hectare

Mina de aur de la Certej ar fi prima exploatare auriferă cu cianuri deschisă în România. Proiectul minier este deţinut de Eldorado Gold, prin subsidiara Deva Gold, şi se află în etapa de construcţie a minei. Amprenta proiectului este de 456,2 de hectare, suprafaţă acoperită în prezent de păduri, pajişti, terenuri arabile şi zone rezidenţiale. O mare parte a proiectului este localizată în situl Natura 2000 – ROSPA 0132 Munţii Metaliferi.

Eldorado Gold deţine alte patru perimetre miniere: Băiţa-Crăciuneşti, Certej Nord, Troiţa Piţiguş şi Mireş. Din punct de vedere topografic, toate aceste perimetre sunt perfect învecinate, asa cum rezultă din harta perimetrelor, iar suprafaţa lor cumulată de 4.865 de hectare o depăşeste de două ori pe cea a concesiunii Roşia Montană. Din datele tehnice furnizate de către compania Eldorado Gold reiese că toate cele patru perimetre adiacente nu sunt destinate a deveni proiecte miniere distincte, ci în fapt etape de extindere a proiectului minier iniţial de la Certej. Exploatarea acestor noi zăcăminte ar folosind aceeaşi infrastructură tehnologică: uzină de procesare, iazuri de decantare etc.

Reprezentanţii Mining Watch România susţin că proiectul minier cu cianuri de la Certej a primit acordul de mediu nr. 8 din 5.07.2012, revizuit la data de 28.11.2013 de către Agenţia de Protecţie a Mediului Hunedoara fără să se fi realizat o evaluare cumulată a impactului asupra mediului a tuturor etapelor sale de exploatare menţionate.

Autor: Livia Botici

Sursa: Ziardehunedoara

 

Despre autor

contribuitor

comentariu

Adauga un comentariu

  • Practic, masacrarea padurilor vine la pachet impreuna cu masacrarea mediului cu ajutorul cianurilor(adica un dezastru ecologic total) si cu deposedarea Romaniei de aurul ei! P-astia care dau astfel de hotarari, si daca-i impusti sau ii spanzuri, e o pedeapsa prea mica!