Analize și opinii

Cum şi cu cât ne jefuiesc băncile

bancomat_1349477519_25980700_13024500Raportul Consiliului Concurenţei arată că în România comisioanele bancare sunt foarte mari faţă de celelalte state UE, depăşind media europeană cu circa 50 euro. Cele mai mari taxe pentru administrare lunară a contului se percep de UniCredit – 7,5 lei, OTP – 5 lei şi BCR – 4,5 lei.  Pentru serviciul de Internet Banking, gratuit în cele mai multe state UE, se percepe lunar aproximativ 1 euro, cel mai mare tarif fiind perceput de OTP Bank – 1,5 euro.

Un raport al Consiliului Concurenţei arată că, în România, comisioanele bancare sunt la un nivel foarte ridicat în raport cu celelalte state membre UE, aceste costuri depăşind cu aproximativ 50 euro media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Comisioanele bancare analizate de Consiliul Concurenţei privesc administrarea lunară a contului, eliberarea extrasului de cont, internet banking, administrarea cardului de debit, retragerea de numerar (de la ATM propriu sau al altei bănci) şi tranzacţiile internaţionale.

Conform datelor instituţiei, bazate pe informaţiile furnizate de bănci la 1 octombrie a.c., cu excepţia Marfin Bank şi Banca Transilvania, toate celelalte bănci au taxe de cel puţin 2,5 lei/lună pentru administrarea lunară a unui cont curent de bază.

De asemenea, interogarea soldului este taxată de majoritatea băncilor, excepţie făcând Piraeus Bank, Credit Europe Bank şi Marfin Bank.

Cele mai multe bănci nu percep comision la eliberarea unui extras de cont lunar, excepţie făcând Banca Transilvania şi Libra Internet Bank, unde fiecare extras de cont eliberat este tarifat cu 1 leu, respectiv cu 0,5 lei (de la al doilea extras de cont al lunii, primul fiind eliberat gratuit). În afara acestor două bănci, instituţiile de credit din România percep comisioane doar pentru eliberarea unui duplicat al extrasului de cont.

Aceste tarife încep de la 1 leu (OTP Bank) şi ating maximul de 10 lei (Banca Comercială Carpatica), având o medie în valoare de apro­ximativ 4 lei/extras.

De asemenea, serviciul de Internet Banking, care în majoritatea statelor europene este gratuit, în ţara noastră este tarifat de către bănci cu sume de aproximativ 1 euro/lună. Cel mai înalt tarif este perceput de OTP Bank, în va­loare de 1,5 euro/lună, dar sunt şi bănci unde acest serviciu este ofe­rit gratuit pentru clienţi: Unicre­dit Ţiriac Bank, Banca Româ­neas­că, Libra Internet Bank, Credit Europe Bank şi Marfin Bank.

BCR percepe cel mai mare comision pentru retragerea în numerar de la ATM

Pentru retragerea de numerar de la ATM-urile proprii, doar bănci precum Banca Transilvania, ING Bank sau Marfin Bank nu percep comision. Cele mai multe bănci percep un comision de 0,2%, ma­ximul de 0,25% fiind utilizat doar de BCR şi Bancpost.

În ceea ce priveşte retragerea de numerar de la un ATM din afara reţelei proprii, comisioanele încasate de bănci de la clienţii persoane fizice prezintă un grad mai mare de variabilitate.

Cel mai înalt comision este perceput din nou de către BCR, acesta atingând nivelul de 1% + 6 lei, în timp ce ta­riful celor mai multor bănci nu depăşeşte 0,5% + 2,5 lei.

„Tarifele pentru tranzacţii internaţionale – retrageri de numerar în afara României – variază de la bancă la bancă: toate comisioanele depăşesc pragul de 1% din valoarea tranzacţiei, acestuia adăugându-i-se o sumă fixă în lei sau valută în funcţie de bancă. Comisionul maxim înregistrat este de 2% + 10 lei (Libra Internet Bank)”, se arată în raportul Consiliului.

Tarife ridicate sunt şi la BRD şi Raiffeisen Bank

În reţeaua ATM-urilor proprii, comisioanele nu variază atât de mult de la bancă la bancă.

Deşi cele mai multe bănci păstrează comisionul de 0,2% la fiecare tranzacţie, se poate observa o uşoară creştere a tarifelor în ultima perioadă de timp din perioada analizată, Consiliul menţionând în raportul său că una dintre cele mai notabile mo­dificări se înregistrează în cazul tarifelor percepute de BCR (de la 0,2% min. 0,5 lei la 1,75% min. 5 euro), fiind urmată de Raiffeisen Bank (de la 0,2% min. 0,2 lei la 1,5% min. 1 euro).

Acestea sunt, de altfel, şi cele mai înalte tarife percepute pentru retragerea de numerar în reţeaua de ATM-uri proprii.

„În ceea ce priveşte folosirea ATM-urilor din afara reţelei, comisioanele sunt mult mai variate decât în cazul unui card în lei. Acelaşi lucru poate fi observat şi prin analizarea comisioanelor aferente tranzacţiilor internaţionale. Băncile care se detaşează prin impunerea unor tarife ridicate sunt BCR, BRD şi Raiffeisen Bank”, se arată în document.

Analiza comparativă a evoluţiei dobânzilor cu situaţia comisioanelor pentru serviciile bancare ce acoperă cel mai mare număr de clienţi indică o putere de piaţă net superioară a băncilor în raport cu clienţii posesori de carduri de debit şi un grad relativ redus de concurenţă generat de nivelul uniform al comisioanelor.

O cauză importantă a acestei situaţii este reprezentată de barierele ridicate pentru consumatori în privinţa schimbării furnizorului (switching costs) de servicii bancare (în special cardurile de debit).

Toate tabelele privind comisioanele bancare – cele percepute lunar (administrare cont, extras de cont, interogare sold), cele privind retragerile în numerar şi cele pentru internet banking – pot fi văzute deasupra articolului, pe segmentul rezervat fotografiilor.

Autor: Afrodita Cicovschi

Sursa: Curierul National

Abonează-te la newsletter