Politică

Guvernul a semnalat DNA nereguli în contractele cu Holzindustrie Schweighofer

reci-1Guvernul a anunţat, ieri, că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată în 14 ianuarie în urma unui raport încheiat în aceeaşi zi de către Corpul de control al primului ministru. Conform datelor transmise de Executiv, DNA a primit date în legătură cu săvârşirea a 52 de posibile fapte de natură penală în domeniul fondului forestier proprietate publică a statului, fapte săvârşite de angajaţi ai unor direcţii silvice şi ai Romsilva.

În cazul Direcţiei Silvice Maramureş, raportul dat ieri publicităţii arată: “Reprezentanţii direcţiei au încheiat cu societăţile Sitel SA şi Holzindustrie Schweighofer SRL acte adiţionale la contractele de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase fără ca aceste societăţi să facă dovada menţinerii activităţii în domeniul prelucrării lemnului. Aceştia nu şi-au exprimat acordul/dezacordul scris cu privire la prestatorii propuşi de către societatea Holzindustrie Schweighofer pentru exploatarea masei lemnoase în cadrul contractului de vânzare-cumpărare pe termen lung nr. 6457/22.10.2003, acceptând agenţi economici care înregistrau datorii faţă de Direcţia Silvică Maramureş, cu încălcarea prevederilor din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1081/2002”.

Documentul precizează că, timp de patru ani, Holzindustrie Schweighofer a exploatat un volum total de 126.292 metri cubi masă lemnoasă pe picior faţă de volumul total de 200.000 metri cubi, pe care trebuia să-l exploateze conform contractului de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase, ceea ce a avut drept consecinţă diminuarea veniturilor Romsilva cu suma totală de 2.152.590,91 lei.

Corpul de control a mai constatat şi tăierea, fără drept, de către societatea Ariana 2003 SRL, în cadrul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe termen lung încheiat cu societatea Holzindustrie Schweighofer, a unui volum de 224 metri cubi de masă lemnoasă din proprietatea publică a statului aflată în administrarea Direcţiei Silvice Maramureş.

Printre neregulile constatate se numără şi adoptarea, cu depăşirea competenţelor legale, de către Consiliul de Administraţie al Romsilva, a unui regulament privind vânzarea masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului. Astfel, Romsilva a permis ca documentaţia de preselecţie depusă de operatorii economici înainte de data licitaţiei să nu mai conţină şi certificatul de bonitate financiară şi nici documentele care să atente că firmele nu au datorii la bugetul consolidat al statului.

Corpul de control al primului ministru a efectuat acţiuni de verificare la direcţiile silvice din judeţele Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Mehedinţi, Neamţ şi Suceava în legătură cu valorificarea produselor fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea Romsilva. Printre neregulile sesizate de Corpul de control se numără infracţiuni de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în declaraţii, omisiune a sesizării organelor judiciare, fals intelectual, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi intereselor publice, neglijenţă în serviciu.

Documentul stipulează că, în perioada 2009-2012, Direcţia Silvică Bistriţa-Năsăud a beneficiat de suplimentarea volumelor de masă lemnoasă de la alte direcţii silvice ca urmare a solicitărilor transmise către Romsilva, printre motivele invocate fiind: resurse limitate de fond forestier, apariţia unor evenimente naturale. La Direcţia Silvică Mehedinţi, reprezentanţii au încălcat dispoziţiile legale referitoare la componenţa şi întrunirea comisiilor de preselecţie/licitaţie, arată Guvernul.

Potrivit dispoziţiilor legale aplicabile vânzării masei lemnoase de către Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, comisiile de preselecţie şi licitaţie trebuiau să fie constituite dintr-un număr minim de membri, iar pentru a fi legal întrunite, la şedinţele acestora trebuiau să fie prezente cel puţin trei pătrimi din numărul de membri. În urma unei licitaţii la care au participat doar doi din cei patru membri ai comisiei au fost încheiate 10 contracte de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior în baza cărora direcţia silvică a furnizat o cantitate de 8.928 de metri cubi de masă lemnoasă în valoare totală de 516.947 de lei.

La Direcţia Silvică Suceava, Corpul de Control a constatat că agenţi economici au fost admişi la licitaţie fără a face dovada achitării garanţiei de contractare, achitarea care trebuia făcută înainte de licitaţie, iar Direcţia Silvică Suceava a vândut, cu încălcarea legii, prin negociere părţi de masă lemnoasă care au făcut obiectele unor contracte de vânzare-cumpărare reziliate fără a fi supuse unor noi proceduri de licitaţie.

Autor: Ana Zidaru

Sursa: Bursa.ro

Abonează-te la newsletter