Analize și opinii Extern Politică

Dilema naţional-global şi clivajul guvern-privat

globalisierung_problemeCine face rău lumii în care trăim?
Grupurile naţionaliste sau regionaliste care militează pentru o identitate restrânsă?
Grupurile internaţionaliste care militează pentru înţelegere internaţională şi pentru o patrie comună a umanităţii?
Micul grup de indivizi care dictează politiciile la nivel global?
Guvernele care ar trebui să îşi reprezinte toţi cetăţenii?
Antreprenorii privaţi şi corporaţiile?

Cum poate fi posibilă mai multă putere pentru oameni, deci pentru comunităţi şi, în acelaşi timp, mai puţine conflicte între comunităţi?
Problema este că cei care militează cu cel mai mare succes pentru globalizare construiesc în acelaşi timp războaie îndreptate împotriva tuturor oamenilor care nu fac parte din elitele politico-economice. Este de ajuns să te întrebi care sunt omanii care mor într-un război.

Problema este că guvernele deţin din ce în ce mai multă putere pe care o folosesc împotriva propriilor cetăţeni şi în interesul privat al corporaţiilor.
De ceea ce avem nevoie este înţelegere şi cooperare între indivizi şi între comunităţi (locale, regionale, statale, naţionale etc etc) în timp ce fiecare comunitate îşi păstreaza caracteristicile care o diferenţiează de celelalte comunităţi.

Oricum, fiecare individ face parte în mod natural din comunităţi diferite în acelaşi timp astfel încât cooperarea este posibilă.

De ceea ce nu avem nevoie este pierderea unor părţi a identităţilor noastre până la a deveni cu toţii o masă amorfă, o gloată globală, fără istorie, fără rădăcini şi, în consecinţă, fără viitor.

Răspunsul la provocările cu care se confruntă umanitatea nu este reprezentat de globalizarea sub conducerea elitei politico-economice globale, ci de acceptarea identităţii personale de către fiecare individ şi de către fiecare comunitate împreună cu exersarea empatiei faţă de celelalte fiinţe umane şi comunităţi.

Pe cine ne-am putea baza? Pe Guvern? Pe Parlament? Pe partidele politice? Pe corporaţii? Nu sunt ele unul şi acelaşi lucru?
Dacă nu ne vom sprijini unii pe alţii, cine o va face?

sursa: mciv.wordpress.com