Politică

Cui și cum arendez terenurile agricole?

teren-cultivatAm lăsat să treacă minim 36 de ore de la momentul în care a apărut primul articol, despre cei care vor să vă cumpere pământul, ca să pot evalua corect interesul şi impactul asupra voastră, a cititorilor interesaţi de protejarea şi valorificarea terenurilor agricole româneşti în interesul românilor..

Doar pe pagina de Facebook a platformei Gandeste.org in primele 36 de ore de la publicarea articolului “Pamantul României – Pohta ce o pohetesc…unii ” acesta a ajuns la 34.416 persoane, au fost 249 de distribuiri si 419 like,-uri, in timp ce pe pagina de web www.gandeste.org peste 1140 de persoane au dat like acestui articol. Mult, puţin? Habar nu am , dar cert e că la mai puţin de 24 de ore de la publicare, cineva de la Cancelaria Primului Ministru a fost interesat de subiect şi a intrat pe site-ul meu ca să se documenteze. În fine…

Să trecem de data aceasta la lucruri serioase , care îi privesc direct pe toţi acei români care au ales să îşi dea terenurile în arendă. Discutăm de firme şi persoane fizice care lucreaza în arendă milioane de hectare de teren agricol în România.Voi face o scurtă trecere în revistă a ceea ce ar trebui să înţeleagă orice proprietar de teren care intră în legătură cu un arendaş ce doreşte să îi lucreze pământul: Arendaşul este acea persoană care în raportul comercial cu dumneavoastră- proprietarul de teren agricol- ar trebui să îndeplinească următoarele condiţii minimale ca să vă garanteze că vă plăteşte suma convenită prin contract şi îşi exercita legal şi profitabil activitatea:

1. Să fie legal autorizată să desfăşoare activitatea de exploatare a terenurilor agricole, fie sub formă de persoană fizică autorizată, Întreprindere Individuală sau sub orice formă de societate comercială care este în activitate potrivit legislaţiei comerciale române . Dacă arendaşul dumneavoastră nu vă face – vouă proprietarilor de teren- dovada faptului că este autorizat să desfăşoare aceste activităţi în mod legal, credeţi că veţi fi plătit pentru faptul că îi puneţi la dispoziţia lui dreptul de folosinţă a terenului?

2. Să aibă sau să aibă angajat cu cunoştinţe tehnice de specialitate agricolă certificate de către o instituţie de învăţământ cel puţin medie ( liceu sau facultate de agronomie sau horticultură). De asemenea, puteţi să acceptaţi să colaboraţi şi cu persoanele care au cursuri de agricultură acreditate, dar în cazul acestora eu unul aş manifesta suficientă reticenţă în a-i da pe mână terenul agricol chiar şi pentru un singur an. Dacă arendaşul în cauză nu vă poate ataşa la contractul de arendă copiile dupa actele care dovedesc faptul că acesta deţine competenţele necesare pentru a înfiinţa şi exploata corect o cultură agricolă, indiferent de natura ei, cum credeţi că această persoană va fi capabilă să obţină rezultate bune în producţia agricolă? E ca şi cum m-aş duce la cizmar si aş ava pretenţia să îmi pregătească un tort de nuntă. Nu- i nicio diferenţă între cele două situaţii. Pentru protecţia dumneavoatră împotriva arendaşilor ce nu manifestă bună credinţă solicitaţi ca la contract să fie anexate copiile după actele doveditoare de studii şi după actul de identitate al persoanei responsabile legal din partea arendaşului.

3. Dacă arendaşul nu are studii superioare în domeniul agricol certificate de o instituţie de învăţământ superior, să vă pună la dispoziţie planul de culturi pe care urmează să le facă pe terenul dumneavoastră, vizat de o instituţie de cercetare sau de către o firmă de consultanţă agricolă specializată pe tipul de culturi pe care acesta doreşte să le facă pe terenul dv, cu calendarul de lucrări aferent. Neprezentarea acestui calendar şi neanexarea lui la contract în termen de 30 de zile de la semnare,- indiferent dacă are sau nu studii superioare în domeniu- va fi interpretată ca o nerespectare a acestuia şi este motiv de încetare de drept a contractului, fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti. În calitatea dumneavoastră de proprietar de teren vă recomand ca în situaţia în care arendaşul nu include în planul de culturi pentru anul agricol în curs cel puţin două tipuri de culturi ( cu planificările în timp aferente) să îl notificaţi în scris că din anul următor contractul dumneavoastră încetează pe motiv că acesta nu este capabil să vă exploateze corect şi complet terenul agricol, potrivit potenţialului său de producţie. Dacă arendaşul prevede exploatarea terenului doar cu o singură cultură/anul agricol, aceasta vă provoacă daune directe prin aceea că sunteţi lipsit de posibilitatea de a obţine un venit corespunzător, cauzată de incompetenţa şi/sau reaua credinţă a arendaşului.

4. Să garanteze buna execuţie a contractului de arendă cu dumneavoastră şi plata arendei la termen , cu încheierea unei poliţe de asigurare împotriva riscului de neplată a arendei la teremenul convenit. De exemplu, dacă se încheie contractul de arendă pentru suma de 500 euro/an, contravaloarea poliţei este de maxim 15-20 euro, pe care o va achita arendaşul. De ce să aveţi bătăi de cap cu acesta, legat de riscul de a nu vă plăti pe dumneavoastră, indiferent de motivul invocat pentru neplata arendei? În momentul încheierii unei asemenea poliţe, dacă la termenul convenit nu v-aţi încasat banii aferenţi sumei nete stabilite, firma de asigurări vă va achita această sumă netă şi îşi va rezolva diferendul financiar direct cu arendaşul, fără bătăi de cap pentru dumneavoastră. În plus, acest fapt determină încetarea de drept a contractului în cauză în condiţii financiare sigure pentru dumneavoastră.. Credeţi că un arendaş serios îşi permite să nu ia toate măsurile ca terenul dumneavoastră să fie exploatat corespunzător , dacă ştie ce responsabilităţi are legat de sumele de bani ce trebuie să vi le achite? Dacă nu doreşte să încheie asemenea poliţă de asigurare… E clar ca arendaşul în cauză nu are intenţii serioase legate de dumneavoastră. În cazul în care se întămplă o calamitate naturală, arendaşul respectiv îşi va recupera de la firma de asigurări inclusiv sumele plătite în contul arendei stabilită , garantată şi plătită contractual. Bineînţeles că asta este valabil numai în cazul în care acesta îşi asigură culturile pe care vrea să le facă. Dacă nu şi le asigură e strict problema lui şi nu a dumneavoastră. Dumneavoastră aveţi doar grijă să vă protejaţi dreptul dumneavoastră de a vă încasa suma aferentă arendei. Indiferent dacă cultura în cauză va fi calamitată sau nu, arendaşul îşi recuperează costul aferent asigurării din suma pe care o încasează ca subvenţie pe suprafaţă. Aşa că nu există nicio scuză reală pentru acesta să refuze încheierea unei asemenea poliţe de asigurare.

5. Să facă buletine de analize agrochimice pentru sol, pentru terenul pe care îl puneţi la dispoziţie prin contractul de arendă , din care să reiasă compoziţia agrochimică a acestuia şi necesarul de fertilizanţi de aplicat, corelat cu consumurile specifice de elemente chimice pentru realizarea obiectivelor de producţie în cazul fiecărei culturi. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că respectivul arendaş are habar ce face pe terenul dumneavoastră şi pentru luarea tuturor măsurilor normale pentru realizarea de producţii agricole. Dacă arendaşul nu face aceste analize exista riscul maxim ca acesta să invoce faptul că nu a realizat o producţie care să îi asigure un minim de profitabilitate astfel încât se declară în imposibilitatea de a vă plăti arenda! De câte ori aţi auzit această expresie? Eu unul nu am întâlnit ţăran care să nu îşi fi încasat arenda cel puţin un an.. Arendasul se vaită că e greu, prin definiţie, iart dacă chiar are o pierdere într-un an aceasta se poate amortiza ulterior în anul următor în contabilitate, rezultănd pentru anul următor iarăşi “imposibilitatea de a plăti arenda” şi tot aşa mai departe. Este o situaţie REALĂ din satul românesc. Întrebaţi-i pe cei care au dat pământ în arendă. Vă vor confirma situaţia. Şi în aceste condiţii, în mod paradoxal – arendaşii au maşini de teren de ultimă generaţie, case impunătoare şi marea supărare că au pierderi şi nu şi-au putut plăti arenda şi întreţine amanta. AIUREA! Ţăranul român e prea cu mult bun simţ şi îl crede pe cuvânt. Cred că e cazul ca proprietarul să îşi protejeze interesele , acţionând cu cap şi cu fermitate.

6. Să aibă minimul de dotări tehnice cu care să dovedească că este capabil să lucreze terenurile la timp , conform tehnologiei de cultură pentru culturile în cauză, sau să dovedească prin extras de cont că este capabil să asigure achitarea lucrărilor agricole către terţi furnizori de servicii, corelat cu suprafaţa totală pe care acesta o exploatează, dovedită cu adeverinţă de la primărie eliberată cu 24 ore înainte de semnarea contractului de arendă, care atestă întreaga suprafaţă arendată de către acesta. De exemplu, ARENDASU’ NEA CAISA SRL are contracte de arendă în suprafaţă totală de 800 de hectare iar dotările sale sunt 2 tractoare U650, un plug , o semănătoare şi doi boi ( pe post de director general şi pe post de inginer şef), iar în cont are suma de 2121 RON. Întrebare cheie: cum credeţi că va putea lucra ARENDASU’ NEA CAISĂ SRL terenul dumneavoastră în condiţii optime şi dumneavoastră să vă încasaţi arenda la timp? Cine dă primul soluţia completă şi corectă a planului de lucrări, are de la mine o sticlă de whisky. :)

Dacă arendaşul în cauză nu vrea să îndeplinească cumulativ cerinţele de mai sus, vă rămâne opţiunea încheierii unui contract de închiriere pe terenul în cauză, cu obligativitatea garantării plăţilor lunare. Contractul se va încheia OBLIGATORIU în trei exemplare, vizate de către organele fiscale competente iar “chiriaşul” ( că nu mai e arendaş) o plăteşte anticipat TOT IMPOZITUL DE 16% la semnarea contractului, iar restul sumelor de plată vi le garanteaza cu un instrument de plată sau cu o poliţă de asigurare a riscului de neplată.. Sec şi fără să îi lăsaţi acestuia ocazia să vă ia de prost.

Dacă sunteţi emotiv, nu ştiţi şi/sau nu puteţi să vă negociaţi un contract rezonabil cu arendaşul dumneavoastră cu care aţi mai lucrat , vă recomand să îmi trimiteţi un email la adresa iosif.kiss@nucifere.com, în care să-mi transmiteţi datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, email), amplasamentul terenului ( judeţul, comuna, satul, tarlaua, parcela) numele şi datele de contact ale arendaşului actual , pentru a le direcţiona catre avocaţii din judeţul dumneavoastră cu care colaborez şi care pot negocia aceste lucruri în numele dumneavoastră, astfel încât interesele financiare să vă fie protejate şi să încasaţi în fiecare an minimum 500 (cincisute) de euro/hectar. La subiectul mesajului vă rog să scrieţi doar “Ajutor arenda- judetul x”( unde x este numele judeţului unde se află terenul).

Dacă sunteţi capabil să vă negociaţi singur contractul de arendă , e bine să aveţi o discuţie deschisă cu arendaşul, ca să vă asiguraţi că are intenţii serioase, că are capacitatea de a vă explota terenul în condiţii optime şi- FOARTE IMPORTANT- să îi cereţi să fie un profesionist . Dacă nu are studii în domeniu nu vă poate oferi absolut nicio garanţie că acesta va putea face ceva productiv şi profitabil cu terenul dumneavoastră. Şi dacă acesta nu cunoaşte nimic despre plante, despre tehnologii şi despre modul de valorificare completă a producţiilor agricole principale şi seundare, cum credeţi că veţi fi plătit corespunzător? Nu aveţi nicio obligaţie morală sau de altă natură faţă de arendaş şi nu sunteţi obligat să îl învăţaţi dumneavoastră tehnologii agricole. Aceasta înseamnă că arendaşul în cauză are doar două alternative rezonabile: fie să pună mâna pe carte şi să înveţe riguros ce e aceea agricultură, fie iese din această afacere. Dumneavoastră ca arendator nu puteţi fi obligat să îi cedaţi folosinţa terenului pentru mai puţin de 500 euro/anul agricol. Dacă arendaşul în cauză nu doreşte să vă achite această sumă în condiţiile descrise mai sus, vă învăţ eu ce aveţi de făcut ca să câştigaţi minim 1000 de euro/hectar/an.. Aceasta face obiectul următorului articol, denumit “Cum să câştigi cel puţin 1000 de euro/hectar/an ” , ce va fi furnizat doritorilor numai după respectarea condiţiilor prevăzute aici: Click aici .

Articolul următor răspunde următoarelor două mari întrebări:

Ce trebuie să învăţ, ce trebuie să ştiu şi de ce trebuie să ţin cont atunci când îmi lucrez singur terenurile agricole?

Ce culturi îmi pot aduce un profit de minim 1000 de euro/hectar/an?

Proprietarilor de teren agricol care solicită acest articol primesc un model de contract de arendă care să le apere interesele financiare, conform celor prezentate în acest articol, dacă solicită acest lucru odată cu transmiterea solictăriii de a le fi furnizat articolul în cauza prin email.

Celor care sunt interesaţi la modul real de o colaborare serioasă în privinţa valorificării potenţialului agricol din cele 2685 de comune din România, le adresez rugămintea de a-mi transmite prin email o scurtă scrisoare de intenţie recum şi datele complete de contact pentru a le transmite care sunt condiţiile de colaborare în acest sens. Vor fi preferaţi cei care au cunoştinîe despre chimie organică, cei cu pregătire superioară în orice domeniul agricol , precum şi toti aceia care sunt suficient de motivaţi să facă ceva util şi profitabil pentru România. Fără niciun fel de exagerare, dacă cineva pricepe limba pe care o vorbesc şi aplică în practică informaţiile furnizate generează minim un milion de euro/an/comună. Cât din această sumă va reprezenta partea celui care se implică în valorificarea potenţialului agricol local? Depinde doar de persoana în cauză. Cert este că oportunităţile existente ţn mediul rural sunt interesante. Suficient de interesante să conducă la reorientarea profesională a celor ce sunt capabili să priceapă câteceva despre chimia organică, depsre plante şi despre oameni.

Aşa cum în urma discuţiilor avute pe marginea potenţialului agricol al României am determinat un medic stomatolog (şi nu numai un medic) să redevină student (la Facultatea de Horticultură a fost privit cu foarte mare mirare cand s-a înscris… ) , tot aşa îmi doresc să determin pe acei medici care sunt tentaţi să plece în altă ţară ca să se realizeze, să rămână aici şi să pună toată bruma lor de cunoştinţe în folosul României. Există multe similarităţi între oameni şi plante şi din acest punct de vedere îmi doresc ca aceşi posibili emigranţi cu studii superioare ce implică cunoştinţe solide de chimie , fiziologie, biochimie ( umană sau vegetală) să îşi reevalueze opţiunile şi să aleagă să rămână în România. Am fi mai câştigaţi cu toţii. Cu siguranţă! Cu aceştia îmi doresc să mă şi pot întâlni faţă în faţă şi să discutăm despre tot ce înseamnă oportunităîile ce pot fi valorificate avantajos pentru toate părţile implicate. Ei au un capital de cunoştinţe şi aptitudini de invăţare pe care nu ni-l putem permite să îl pierdem. Iar ei cu siguranţă că ar câştiga cu mult mai mult aici, făra să mă refer neapărat numai la latura financiară.

Am spus mai sus că în România sunt 2685 de comune. Dacă în fiecare din aceste comune ar fi un singur om care să înţeleagă limba pe care o vorbesc( din punct de vedere tehnic, desigur), România şi-ar schimba faţa în bine în mai puţin de 5 (cinci ) ani. Cine se simte capabil să facă parte din rândul celor 2685 de români care vor face diferenţa să trimită un email cu un scurt CV si o scrisoare de intenţie în care să spună care sunt motivele pentru care ar vrea să contribuie direct la eficientizarea agriculturii româneşti şi la reducerea riscurilor cauzate de vânzarea terenurilor către cetăţeni străini.

A trecut vremea lamentărilor. Acum e vremea acţiunilor concrete. Începând cu data de 1 octombrie îmi doresc să mă întălnesc faţă în faţă cu cei ce vor să mi se alature! Cine mi se alătură?

Ing. Iosif Karoly Kiss

Masterand în Tehnologii Integrate de Producere şi Valorificare a Produselor Horticole Nepoluate, Facultatea de Horticultură- USAMV Bucureşti, Membru in Societatea Română a Horticultorilor, Membru în Comisia de nuc din cadrul International Society for Horticultural Science ( http://www.ishs.org/group-membership-list/F27?landcode=ROMA)

www.nucifere.com

iosif.kiss@nucifere.com

Citeste si:

Pământul României: pohta ce-o pohtesc…unii! Articol neindicat tradătorilor de ţară şi jefuitorilor de profesie din absolut toate instituţiile statului (şi nu numai!)

La taifas cu Iosif Kiss despre nuci şi despre livezile de nuci

Despre autor

contribuitor

comentariu

Adauga un comentariu

  • Foarte bun subiectul. Mediul rural este golit de oamenii tineri, plecați la muncă pe meleaguri străine și au rămas doar vârstnicii care nu au pregătirea necesară juridică minimală. Această problemă trebuie coordonată de către cineva. De regulă am întâlnit în mediul rural ca arendași, pe foștii ingineri agronomi pe care țăranul îi cunoaște. Dar această acțiune în țara noastră cred că este o muncă de Sisif.

Abonează-te la newsletter