Politică

Cine este militantul Emil Moise, adversarul înverșunat al religiei ortodoxe

emil-moise-e1423072818620-300x225Curriculum vitae: Emil Moise

FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITATEA BUCURESTI

Pregătire/ Studii

1991- 1992: Specializare contabilitate;

Iun 2001: licenţă, Facultatea de Filosofie Universitatea Bucuresti, cursuri de zi cu frecvenţă, specializarea filosofie morală si politică; tema lucrării: Interventia statului în intimitatea vietii cotidiene a cetăţenilor;o analiză normativă a reglementărilor din Romania privind avortul, în perioada 1864-1990;
August 2002: absolvent al cursurilor postuniversitare (pt masteranzi şi doctoranzi) în programul NOISE “From Multicultural and Interdisciplinary Perspectives Diasporic Identities and Medi@ted Cultures: Gender, Power, Representations”/ UtrechtUniversity, Olanda;

Din octombrie, 2002, doctorand în ştiinţe politice, Facultatea de Stiinţe Politice şi Administrative, S.N.S.P.A. Bucureşti;

Februarie 2003, absolvent al masteratului Gen si Politici Publice, cursuri de zi, cu frecvenţă (1 şi 1/2 ani), Facultatea de Ştiinte Politice, S.N.S.P.A. Bucureşti;

Iunie 2003: participare, la Bruxelles, Belgia, la seminarul de formare de formatori “Equal Opportunities for Women and Men in the European Union Accesion Process”, organizat de Network Women’s Programme şi Centrul Parteneriat pentru Egalitate;

Iulie 2003: absolvent al cursurilor postuniversitare – pentru doctoranzi şi profesori universitari –, în programul “Religion, Globalization, and the State”, organizate de CentralEuropeanUniversity, Budapesta, Ungaria;

August 2007: absolvent al cursurilor din cadrul programului Higher Education Support Program ReSET, Open Society Institute, “Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary Approaches of Religious Studies”, organizate de Centrul de Studii ale Religiilor şi Etică Aplicată, Departamentul de Filosofie Sistematică al Facultăţii de Filosofie şi Istorie din Universitatea Babes-Bolyai, Cluj şi Societatea Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor, Cluj, astfel:

26.08-09.09.2005: absolvent al cursurilor “How to teach on fundamentalism and pluralism in religious studies”, anul I;

August 2006: absolvent al cursurilor “The place of radical religious movements in the framework of globalizing conflicts”, anul II;

August 2007: absolvent al cursurilor “Religious Pluralism and Fundamentalism. Interdisciplinary approaches to religious studies, organizat de Societatea Academică de Cercetarea a Religiilor şi Ideologiilor, anul III;

Iunie 2009: absolvent al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti;

Iulie 2009: on line course “Global Education: The Human Rights Dimension”

Participare civică

Din 1992: Membru fondator al Asociaţiei Revoluţionarilor – Club 22, Buzău;

Din 2001: Membru în Societatea de analize feministe AnA, Bucureşti;

Din 2001: Membru în Centrul Curricular de Studii de Gen FILIA, Bucureşti;

Martie 2002- noiembrie 2003, paricipant ca moderator/reprezentant al societăţii civile în dezbateri ale partidelor politice locale pe probleme vizând educaţia şi egalitatea de şanse – participările au fost evidenţiate în mass-media locală;

Discursuri şi proteste (uneori chiar prin manifeste) la comemorări ale eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 sau la manifestaţii legate de evenimentele din decembrie 1989;

Din decembrie 2003: membru iniţiator, director de programe şi preşedinte al Cplegiului Director al Asociaţiei “Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă”, Bucureşti; în cadrul acestei organizaţii am iniţiat/ am participat la diverse proiecte şi acţiuni civice, cum ar fi:

–        proiectul “Salvaţi Parcul Carol” (Bucureşti);

–         un proiect vizând legăturile dintre stat şi Biserică (în privinţa atribuirii de domenii publice instituţiilor religioase – partea de care m-am ocupat vizează judeţul Buzău);

–         colaborare cu Coaliţia pentru un Parlament Curat (pentru zona judeţului Buzău);

–         monitorizarea – printr- un număr de 150 de observatori –  a alegerilor prezidenţiale, din decembrie 2004, în judeţul Buzău, a referendumului naţional pentru demiterea preşedintelui României, a alegerilor locale din 2008;

–         iniţierea unui proiect de hotărare a Consiliului Judeţean Buzău privind drepturile copilului – în strângerea de semnături pentru promovarea proiectului au fost implicaţi peste 300 de copii din judeţul Buzău ;

–         elaborarea şi redactarea unei broşuri privind educarea toleranţei în spiritul respectării drepturilor copilului – broşura a fost distribuită de peste 200 de copii în tot atâtea unităţi şcolare din judeţul Buzău;

–        donaţii de cărţi şi reviste la biblioteci şcolare, biblioteci ale caselor corpurilor didactice, biblioteci universitare, biblioteci judeţene (Biblioteca Judeţeană Buzău, Biblioteca Judeţeană Vrancea);

–        organizarea unor concerte de muzică clasică, la care au fost promovaţi peste 200 de copii, elevi ai Liceului de Artă “Margaret Sterian” Buzău sau ai Şcolii Populare de Artă Buzău; pentru organizarea celor 12 concerte desfăşurate la Consiliul Judeţean Buzău, la punctual de lucru al Asociaţiei (Democraţiei nr. 42, Buzău, sau la sala Colegiului Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău), am convins directorul Colegiului Agricol Buzău să achiziţioneze o pianină, care este în inventarul şcolii; Consiliul Judeţean Buzău şi Instituţia Prefectului, Buzău, au sprijinit organizarea concertelor, ca şi Biroul Notarial Vergu Ştefan;

–        acţiuni în instanţă sau intervenţii în interesul personal al asociaţii ori accesorii pe diverse teme ();

Noiembrie-decembrie 2004: coordonator local, proiect “Votează cu ochii deschişi”, derulat de Asociaţia Pro Democraţia;

Din decembrie 2004: Director de programe în Fundaţia Ombudspersons for National Minorities, Bucureşti;

Februarie 2005: participare – la Camera Deputaţilor, Comisia pentru minorităţi şi drepturile omului – la dezbaterea pe marginea proiectului legii cultelor: contribuţia deosebită a Asociaţiei a vizat protecţia şi promovarea libertăţii de conţtiinţă a copiilor în şcolile din România;

Decembrie 2006-iunie 2007: participare în proiectul “Îmbunătăţirea relaţiei dintre cetăţeni şi administraţie în procesul decizional”, Braşov, finanţat de USAID în cadrul “Romanian Civil Society Strengthening Program” şi derulat în România de Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului- Comitetul Helsinki;

Din iulie 2007: preşedinte al Colegiului Director al Asociaţiei Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă, Bucureşti;

Din septembrie 2007, cu sprijinul directorului şcolii, am iniţiat în Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu” Buzău, un program de promovare a tenisului de camp; pentru derularea programului, în care s-au înscris 200 de copii, au fost investite 40 milioane lei vechi, cu care s-a realizat un teren de tenis, s-au cumpărat 3 filee, 16 rachete de tenis şi 60 de mingii de tennis;

Experienţă profesională

1988-1989:  Muncitor Întreprinderea de Geamuri Buzău.

1989-1990: În urma participrii la evenimentele din decembrie ’89 am fost ales în Consiliul Frontului Salvării Naţionale (Buzău) şi am fost desemnat de Întreprinderea de Geamuri Buzău ca reprezentant în Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională, municipiul Buzău, unde am îndeplinit  funcţia de presedinte al Comisiei de Tineret şi împuternicit al Comisiei Sociale;

Din septembrie 1990: Funcţionar, Serviciul Administrativ, Primăria Municipiului Buzău;

1992-1997:  Funcţionar, Serviciul Contabilitate, Consiliul Local Buzău, perioadă în care am lucrat şi cu contract de prestări servicii, in funcţia de contabil la diverse societăţi cu capital privat;

1996: Candidat independent la funcţiile de primar şi consilier al municipiului Buzău;

Iul-sept. 2001: Reprezentant al Universităţii Bucuresti, într-un proiect de cercetare –coordonat de Guvernului Romaniei şi Banca Mondială –, privind tranziţia instituţională în România în anii ’90; contribuţia mea la proiect a fost publicată în lucrarea Instituţii în tranziţie, editor Adrian Miroiu, Bucureşti: Editura Punct, 2003;

Din 2001: Profesor, discipline socio-umane – Grup Scolar Industrial Contactoare, Grup Şcolar Servicii şi Meserii, Grup Şcolar Industrial Berca, Colegiul Agricol Dr. C. Angelescu, Buzau;

2004-2005: profesor, pe bază de voluntariat, la Palatul Copiilor, Buzău, cu cercul “Implicarea civică a copiilor – formare şi participare”;

Din februarie 2005: asistent universitar, Facultatea de Drept şi Facultatea de Stiinţe Economice, Universitatea George Bariţiu, Braşov;

18 mai 2002: premiul I la Sesiunea naţională de comunicări, “Procese politice si consolidare democratica in România postcomunistă”, organizată de Asociaţia Studenţilor din Ştiinţe Politice şi Facultatea de Ştiinte Politice, S.N.S.P.A. Bucureşti;

Iunie 2002: participare la sesiunea anuală de comunicări a Facultăţii de Jurnalism si Ştiinţe ale Comunicarii;

Iulie 2002: participare la NewEuropeCollege la conferinta “Direcţii si teme de cercetare în sfera studiilor de gen în Romania”;

iunie-octombrie 2002: Colaborator în proiectul internaţional de cercetare “Harta actorilor şi problemelor aderării la Uniunea Europeană”, coordonat de Open Society Foundation; contribuţia mea la proiect este citată la adresa www.osf.ro;

6- 13.04.2003, în cadrul manifestărilor Săptămâna Mondială a educaţiei pentru toţi, eveniment în organizarea UNESCO cu tema “relansarea eforturilor pentru eliminarea diferenţelor sexuale”, am prezentat referatul “Modernitate versus tradiţie în privinţa problematicii de gen”; ativitatea, la care au partiipat inspetoarea pentru activităţi extraşcolare din cadrul I.S.J. Buzău, eleve şi elevi de la Colegiile B.P. Haşdeu şi M. Eminesu, a avut loc la Casa Corpului Didactic, Buzău;

6.12.2003– 10.01.2004, partiipare la cursul “Abilitare curriculară Lb. Engleză”, organizat de Casa Corpului Didactic Buzău;

Februarie 2004: participare la dezbaterea “Biserică şi societate”, organizată de Fundaţia Horia Rusu;

Martie 2003: am organizat şi desfăşurarat un proiect, ca persoană fizică, în care am reuşit sa să cooptez pentru sprijin partide politice (filiale locale), organizaţii neguvernamentale (Bucureşti), societăţi comerciale , persoane juridice; au participat 50 de eleve şi elevi de la liceele din Buzău, în final reuşind să donăm Bibliotecii Judeţene peste 80 de cărţi şi peste 200 de reviste privind problematica drepturilor fiinţei umane; proiectul a participat la “Gala Societăţii Civile” şi este prezentat lawww.galasocietăţiicivile.ro;

27- 28 martie 2003: participare la workshopul internaţional “Gender issues related to working street children”, organizat de IPEC NPM şi Biroul Internaţional al Muncii;

6-13 aprilie 2003: Construirea unor structuri sociale de dialog în cadrul manifestărilor Săptămana mondială a educaţiei pentru toţi, eveniment în organizarea UNESCO cu tema “Relansarea eforturilor pentru eliminarea diferenţelor sexuale”; activitatea, la care au participat eleve şi elevi de la Colegiul Naţional M.Eminescu şi Colegiul Naţional B.P. Haşdeu, a avut loc la Casa Corpului Didactic, Buzău, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău;

Octombrie 2003: formator în cadrul programului internaţional “Nonviolence and Peace”, organizat de Asociaţia Internaţională a Reconcilierii – IFOR Olanda şi Asociaţia Femeilor din România;

11-13 martie 2004: participare la workshop-ul “Paşi spre integrare: religie şi drepturile omului în România”, organizat de Societatea Academică de Cercetare a Religiilor şi Ideologiilor şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj; intervenţiile mele sunt consemnate în lucrarea editată de Sandu Frunză, Paşi spre integrare: Religie şi drepturile omului, Cluj: Limes, 2004;

06-09 mai 2004: Participare la seminarul internaţional “Gender and the (Post) East- West Divide”, Universitatea Babes Bolyai, Cluj;

iulie 2004: participare la Centrul Intercultural-Universitatea Transsylvania, organizat, la Ilieni, de Liga Pro Europa din Târgu Mureş;

iulie 2004: în urma unui demers iniţiat de mine, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu unanimitatea de voturi a Colegiului Director, a emis Hotărârea nr. prin care a confirmat că prevederile Legii privind statutul cadrelor didactice sunt discriminatorii, cu referire la interzicerea transferării cadrelor didactice din mediul rural în cel urban;

sept 2004: câştigarea procesului – în instanţa de fond – împotriva Ministerului Educaţiei, în care am demonstrat că Legea privind statutul cadrelor didactice din România este discriminatorie; în februarie 2005 sentinţa devine definitivă şi irevocabilă în urma recursului la Curtea de Apel Ploieşti; în decembrie 2005, ca urmare a procesului, Ministerul Educaţiei propune un proiect de modificare a prevederilor discriminatorii ale Legii privind statutul cadrelor didactice;

oct. 2004-sept 2005, membru şi coordonator în proiectul “Construcţia lăcaşurilor de cult şi impactul acesteia asupra libertăţii de conşiinţă în România de după 1989″, finanţat de MATRA KAP şi Ambasada Olandei la Bucureşti – prezentarea proiectului:  www.humanism.ro;

20 Ianuarie 2005: participare, la Palatul Parlamentului, la masa rotundă cu tema “Combaterea discriminării – context şi perspective”, organizată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;

aprilie 2005: participare la masa rotundă organizată de Fundaţia Konrad Adenauer pe tema “Combaterea discriminării vs libertatea de exprimare”;

27 Septembrie 2005: participare la workshop-ul “Moştenirea securităţii şi presiunea asupra libertăţii de exprimare”, organiat de Fundatia Konrad Adenauer, Bucureşti;

03 octombrie 2005: participare la dezbaterea internaţională “Relaţiile româno- germane şi perspectivele extinderii Uniunii Europene, după alegerile din Germania”, organizată de Fundaţia Konrad Adenauer şi Ambasada Germaniei în România;

oct-dec. 2005: am iniţiat şi coordonat proiectul “Citeşte-ţi sufletul”, prin care am reuşit să implic peste 300 de eleve/elevi din Colegiul Agricol “Dr. C. Angelescu”, Buzău – unde sunt profesor titular – şi în urma căruia am donat bibliotecii Colegiului cărţi noi în valoare de peste 1 000 lei noi (10 000 000 lei vechi);

din decembrie 2005: vicepreşedinte al Comisiei Judeţene pentru Egalitatea de Şanse, Buzău;

22.02.2006: ca urmare a invitaţiei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi probleme ale minorităţilor naţionale, am participat la masa rotundă cu tema “Dezbateri asupra proiectului de lege privind libertatea religioasă”, organizată la Palatul Parlamentului, Sala Drepturilor Omului;

25-28.05.2006, participare – cu lucrarea “(Gender) issues related to religious education in Romanian public schools” – la Symposium on the Study of Religions, organizat de European Student Network for Study of Religions la Universitatea din Marburg, Germania, http://symposium.skuldnet.org;

22-29 iulie 2006, lector la Centrul Intercultural-Universitatea de Vară Transsylvania, organizată la Ilieni, de Liga Pro Europa din Târgu Mureş; atelierele mele au vizat protecţia drepturilor copilului în educaţia din România;

23.08-27.08.2006: lector la Şcoala de Vară “Toţi diferiţi, toţi egali” organizată, la Costineşti, de Agenţia Naţională pentru Tineret şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării;

noiembrie 2006: în urma unui demers iniţiat de mine, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, cu unanimitatea de voturi a membrilor/membrelor Colegiului Director, care au participat la deliberări, a emis Hotărârea nr. 323 prin care a confirmat că prezenţa simbolurilor religioase în şcolile publice din România constituie un act de discriminare şi a recomandat Ministerului Educaţiei să elaboreze un act prin care să dispună retragerea acestora din şcolile publice, cu excepţia sălilor în care se desfăşoară disciplina, facultativă, Religie;

14-20 februarie 2007: participare – cu lucrarea Features of legislative evolution regarding abortion in Romania – la workshop-ul “Population Politics and Human Rights”, organizat de Irmgard Coninx Stiftung, Social Science Research Center Berlin si Universitatea Humboldt, în Berlin;

21-25 iulie 2007, participare la Centrul Intercultural-Universitatea de Vară Transsylvania, organizată la Ilieni, de Liga Pro Europa din Târgu Mureş; intervenţiile mele mele au vizat necesitatea implicării civice în promovarea şi respectarea drepturilor copilului şi în asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor/instituţiilor publice;

27-30 iulie 2007: lector la Şcoala de vară organizată de Autoritatea Naţională pentru Tineret şi Centrul Curricular pentru Studii de Gen Filia, Bucureşti, la Costineşti, pe tema Anul European al egalităţii de Şanse, cu lucrarea “Şcolile publice din România: instrumente ale Bisericii pentru perpetuarea discriminărilor de gen”;

2008: candidat independent la funcţia de consilier local al municipiului Buzău;

Publicaţii (articole, cărţi)

1998- 2003, Articole şi eseuri în cotidianele locale Opinia şi Şansa şi în revistele 22, Observator Cultural,Cultura, Tribuna învăţământului, pe diverse teme: cultură şi atitudine civică, etică aplicată, drepturile fiinţei umane, teoria deciziei sociale;

“Interpretarea Bibliei, sursă a discriminărilopr de gen în practicile religioase creştine din România”, în Revista Română de Drepturile Omului (Comitetul Helsinki), nr. 23, Bucureşti, 2002; lucrarea a fost publicată şi în Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr 6, Cluj, 2004,http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI ;

“Întreprinderea socialistă: un sistem complex şi comprehensiv de bunuri şi servicii oferite membrilor săi”, în Adrian Miroiu, edt., Instituţii în tranziţie, Bucureşti: Editura Punct, 2003;

“A fi (bărbat) sau a nu fi (femeie) sau cum în România femeile sunt egale cu bărbaţii cu excepţia capului familiei”, în Observator Cultural, Bucureşti, 2003, nr. 160 (www.observatorcultural.ro );

“Un alt fel de 8 Martie”, în Observator Cultural, Bucureşti, 2003, nr. 161;

“Relaţia Stat-Biserică în privinţa educaţiei religioase în şcolile publice din România”, lucrare în cadrul proiectului “Harta actorilor şi problemelor aderării la Uniunea Europeană”, Altera, Cluj, nr. 24; lucrarea a fost publicată şi în Journal for the Study of Religions and Ideologies, nr 7, Cluj, 2004,http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI şi este prezentată (neprelucrat) pe site-ul Open Society Foundation,www.osf.ro;

“Drepturile femeilor – trecut, prezent şi provocări viitoare”, 2003, www.galasocietăţiicivile.ro;

“Religie şi drepturile omului – conjuncţie falsă cu referire la problematica educaţiei religioase în şcolile publice din România”, în Sandu Frunză, edt., Paşi spre integrare: Religie şi drepturile omului în România, Cluj: Limes, 2004;

“Cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor terenuri proprietate publică unor parohii”, în Revista Română de Drepturile Omului (Comitetul Helsinki), nr. 29/2005, pp. 64- 67;

“Discriminarea cadrelor didactice care predau în mediul rural”, în Revista Română de Drepturile Omului(Comitetul Helsinki), nr. 29/2005, pp. 74- 94;

“Relaţia dintre autorităţile administraţiile publice locale şi Biserică”, în Noua Revistă de Drepturile Omului, nr. 1/2006, pp. 54-68;

“Feminist fără a fi frigid. Sau despre cum poţi utiliza cu folos pasaje din Molitfelnic”, în Noua Revistă Română de Drepturile Omului, nr. 3/2006

Co- autor al următoarelor cărţi:

Adrian Miroiu, edt., Instituţii în tranziţie, Bucureşti: Editura Punct, 2003.

Sandu Frunză, edt., Paşi spre integrare: Religie şi drepturile omului în România, Cluj: Limes, 2004.

******* Rolul femeii în societate, Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti, 2004.

Smaranda Enache, coordonatoare, Promovarea interesului superior al copilului în educaţia religioasă: Monitorizarea educaţiei religioase în şcolile publice din România, Târgu-Mureş 2007. 

Diverse

Nscut la 16 aprilie 1968.

1986-1988: Serviciul militar.

Căsătorit- 1 copil.

Posesor permis conducere, categoria B, din 1990;

Engleza (pe o scală de la 1 la 5): citit 5, vorbit 3, scris 4;

Probe engleză:

–        admiterea la facultate a avut, ca proba distinctă, examen de limba engleză;

–        susţinerea lucrării de licenţă a avut, ca probă distinctă, examen de limba engleză;

–        admiterea la masterat a avut, ca probă distinctă şi eliminatorie, examen de limba engleză;

–        admiterea la doctorat a avut, ca probă distinctă şi eliminatorie, examen de limbă engleză;

–        participarea la toate cele trei cursuri în străinătate (Utrecht, Bruxelles şi Budapesta) a avut, ca probă şi examen, limba engleză;

Operare calculator: Windows, Office (word, Excel, Power Point…), Internet; la toate cursurile în străinătate, operarea pe calculator a fost o condiţie necesară în cadrul aplicaţiilor;

Sursa: Justitiarul sibian

Despre autor

contribuitor

comentarii

Adauga un comentariu

 • Cine-l plateste pe gunoiul asta?Ce-ar fi sa-l prindem si sa-l obligam sa sarute mina tuturor enoriasilor participanti la slujba la Catedrala din Buzau?Cred ca este o propunere demna de luat in seama!

 • O biografie demna de o coada de topor. Asemenea indivizi au pus umarul la distrugerea culturala a romanilor. Intre acest individ, cu toata abundenta de cursuri, si un manelist tigan gen Liviu Guta, nu exista nici o diferenta. In numele unor concepte masonice arunca la gunoi uriasa contributie a religiei in general si acelei Ortodoxe in special in culturalizarea si cultivarea calitatilor morale sanatoase, in sadirea unui sentiment uman populatiei traitoare in acest spatiu cu vechea denumire de Dacia.

 • Colaborator al propagandistului logician Miroiu, beton, lemn de limbă comunistă , gu n o i

 • aşa zişii “credincioşii” trebuie să mai primească câte una peste bot, să le reamintim să ne lase în pace cu povestea asta, cu minciuna asta gogonată[religia], când toată ţara asta este o ţară de bandiţi şi de borfaşi…ne supărăm dacă ne pune cineva oglinda în faţă,.. nişte ipocriţi siniştri care “nu mai pot de grija naţiei”…de aceea o să spun că religia este capcana celor cu minte puţină, a celor care nu pot vedea viaţa altfel dacât prin prisma “adevărului sfânt”,..spus de popa[BOR]… Astăzi nu mai putem continua cu această abordare a vieţii, astăzi când informaţia pur şi simplu “cade ” peste noi, a rămâne prizonier în haznaua numită “credinţă strămoşeasca” , nu dovedeşte decât un retard mintal şi un cretinism congenital nediagnosticat la timp.

 • cunosc genul…incă e rătăcit,mai cauta..de fapt e un tip superior! a ales varianta asta cred ca nu e pt mult timp..

 • ”O biografie demna de o coada de topor. Asemenea indivizi au pus umarul la distrugerea culturala a romanilor. Intre acest individ, cu toata abundenta de cursuri, si un manelist tigan gen Liviu Guta, nu exista nici o diferenta. In numele unor concepte masonice arunca la gunoi uriasa contributie a religiei in general si acelei Ortodoxe in special in culturalizarea si cultivarea calitatilor morale sanatoase, in sadirea unui sentiment uman populatiei traitoare in acest spatiu cu vechea denumire de Dacia.”- exact aceeasi impresie: un cv demn de o coada de topor, care s-a bagat oriunde a fost un ciolan de ros…oriunde au avut nevoie de catei sa latre dupa cum le spune stapanul care le arunca cate un oscior- jalnic! Mila e singurul sentiment care ma incearca vazind unasa individ nefericit….

 • Toata stima pentru Emil Moise. Din pacate imi pare ca nu a venit inca timpul sa scapam de plaga religiei dar acest lucru trebuie macar inceput.

 • asa si omul cat traieste invata, care este problema ca a fost geamgiu, toata viata in veti, bravo lui, daca s-a apucat de invatat, daca nu este cu noi este impotriva noastra, tu care ai scris articolul ai fost tendentious, asta este opinia lui de ce trebuie sa fim o turma(ca sa fim mai bine manipulate) si nu individualitati.Eminescu ce a fost atunci, cand a spus”religia o fraza de dansii inventata, ca cu a ei putere sa va aplece-n jug” El tot de Soros a fost platit?

 • Am avut ocazia si onoarea sa il cunosc in realitate pe acest Om (atentie, nu intamplator am scris cu “O” mare) si pot sa spun ca este o persoana extraordinara, ma fascineaza ! Degeaba incearca unii si altii (in mod ostentativ si obsesiv) sa ii strice imaginea prin tot felul de epitete ridicole, domnul Moise va fi intotdeauna cu un pas inainte, ridicandu-se mai presus de toti cei ce il denigreaza si ii condamna demersurile.
  E foarte usor sa-l incondeiem, dar al naibii de greu sa intelegem (sau sa avem pentru inceput macar bunavointa de a incerca sa intelegem) de ce este cel care este, de ce spune ceea ce spune, de ce face ceea ce face… Eu, personal, il sustin cu toata fiinta! Merita cu desavarsire sustinerea, admiratia si felicitarile mele !!! Ma mandresc ca sunt contemporana cu dumnealui ! Cinstit, demn, hotarat, dedicat, responsabil, calculat, foarte bine pregatit, cerebral, impartial, competent, perseverent, consecvent, ambitios, constiincios, gentleman in viata de zi cu zi, cu suflet nobil, cu minte stralucita si idei progresiste…si, undeva la capatul “listei”, modest… poate enervant de modest uneori… si cat se poate de sincer ! Si buzoian de-al meu, pe langa toate astea ! O lumina in intuneric, un punct de echilibru intre ordine si haos… o legenda vie…

 • A inceput bine, dar a ajuns in slujba jidanilor si a poponarilor.
  Cititi cu atentie CV-ul.

 • Titlul: “Cine este militantul …”
  Fara introducerea jurnalistica minimala gasim parcurgand textul:
   “.. în urma unui demers iniţiat de mine…”,
   “…în cadrul acestei organizaţii am iniţiat/ am participat…”,
   “…partea de care m-am ocupat…”,
   “…am convins directorul Colegiului…”,
   “… au fost investite …., cu care s-a realizat …, s-au cumpărat…”,
   “…am fost desemnat de Întreprinderea…”,
   “….am îndeplinit funcţia de…”, etc.
  Nu se spune daca este material publicitar, drept la replica si nici nu face parte din categoria vie a gandirii ci a celei ne-vii a descrierii trecutului (relatare sistematizata personalizata).
  Raspunsul pare a fi: „Militantul este… EU.”
  … Sa nu glumim cu lucrurile sensibile si nici cu cele serioase – Mult efort, desigur.
  Inversunare (lb. Engleza pare „culmea” tehnologiei), detaliere maxima a priceperilor si practicilor/experientelor, reusitelor … nici un esec – si din greseli se invata, nu-i asa?
  Ce o fi avut de gand (idee-calauza) sa „aleaga” acest drum? – nu spune dar putem deduce „scanteia”.
  Care rezultat o fi intrezarit (pre-vazut) suporterul anti-Ortodoxie? Nu descrie „viziunea”, nu prezice dar si asta se poate deduce fiindca exista stiinta si pentru anticiparea efectului produs de cauze determinate.
  (…mai departe, voi arata ca nu este anti-religie catusi de putin.)

  Totul …. pentru ce?
  Pentru sustinerea unei noi si veche anti-„credinta” – cea orientata contra credintei Ortodoxe.
  NU ESTE CONTRA RELIGIEI – ar insemna sa critice organizarea si functionarea ierarhiei Bisericii dar si sa se „certe” cu Apostolii si Sfintii Parinti pentru cele Teo-logice. Contra institutiei si „invataturii”, altfel spus.
  De unde stie ca „are dreptate”? – de la adversarii Ortodoxiei, pretins crestini apuseni intr-o armata bine inzestrata de „urmasi” ai lui Papa de la Vatican. „Stie” fiindca le-a imbratista „credinta” sucindu-si convingerile prin prea mult studiu „civilizatoriu” si imbatat de diplome, cursuri si vizitarea Occidentului.
  ESTE CONTRA CREDINTEI [Crestin]-ORTODOXE – pur si simplu PROMOVEAZA ALTA CREDINTA.
  Asta este…, o predica si o face convingator – nici nu este greu sa traduci ereziile si sa le dai o fata romaneste, cum afla „tot omul” din filme, cantece, internet, tv, moda ….
  Probabil ca aceasta considera ca este calea spre desavarsire a omului = finalizarea perfectionarii „personale”, care final inseamna ca insul „o gãtat”, a „mântuit” ce avea in plan sa-l faca fericit ca om – nici nu stiu de care „gen” se vrea, cã dimineata te „consideri” bãrbat iar seara, cu un „prieten”… te „consideri” … femeie… ca esti liber, nu-i asa? Si protejat de lege!!!
  Halal „cale”, bravos „desãvarşire”, vai de „mântuire”…
  Cand nu crezi ca omul a fost creat, cã si BARBAT si FEMEIE inseamnã tot OM, nu inseamna Si – SI (hermafrodit) si nici nu inseamna ca „este ceea ce este” numai atunci cand CREDE sau NU CREDE fiindca nu schimba nimic in natura sa ci se duce mintea in afara minimei evidente, a firii omenesti, a rostului/sensului existential si al randuielii/conditiilor naturale – mai exact, dereglare a mintii.
  Si atunci, fiinta umana devine … ce explica unii si altii cu mintile lor conectate la asa-considerata „materie” si natura fizica prin respingere. Adica prin alta credinta, opusa utilizand teorii si ipoteze saracite de considerare vietii in manifestarea cunoscuta.
  Opozitia fata de ceea ce constituie credinta este si ea (opozitia) tot credinta, alta si anti-, adica opusa.
  Asta s-a intamplat si cu prezentatorul partilor „facebook” din biografie.
  Cum, ce si de ce nu are „farmec” sa disecam – „magia” credintei in „gen” [= ca ar fi diferit de „sex”] este sora cu „magia” cuceririi Universului, a nemuririi fizice si chiar a fericirii pe Pamant, aici si acum.
  ….
  Celor care confunda „credinta” cu „religia” le sugerez sa exerseze „proprietatea” cuvintelor, sa evite „alba-neagra” – si atunci cand lauda, si atunci cand critica.

 • ce-ar fi sa activam pentru libertate – egalitate – fraternitate – bine – adevar si atei si credinciosi si sa luam unii de la altii ce gasim mai bun? ce ziceti? se baga cineva?

 • O data cu venirea lui ANTIHRIS pe lume adepti lui vor veni cu stmpila lui iar apoi VA LUA EL PUTEREA SI VA PRIGONI PE CRESTINII CE SUNT IMPOTRIVA LUI.Sa avem asadar incredere in ce ne spun SF.CARTI.
  Cum sa mai rabde DUMNEZEU pacatele noastre: stam necununati in biserica, nu mai sun fecioare premum MAICA DOMNULUI in fata DOMNULUI can mergem sa ne cununam in biserica,mergem varuiti pe fata la biserica casa DOMNULUI ,AVEM LEGALIZATA PROSTITUTIA [ia impozite statul la cluburile de noapte unde este cea mai mare curvie] , AVORTU SI MULTE ALTELE, si multe altele daca stam sa ne gandim putin mai mult.
  Cand cineva VA SUPARA CU CEVA ce facem noi ca oameni?
  DUMNEZEU a rabdat prea mult si cred si eu si cand a venit pagani lau osandit la moarte.

 • Trebuie fermitate si hotarare atat din partea profesorilor de religie cat si din partea parintilor si a alevilor. pentru Religia ortodoxa. Altii si-au varsat sangele. Scolile au aparut pe langa biserici spre, Slava Lui Dumnezeu nu a lui Antihrist. Izgonirea Religiei din scoala este un alt pas care pregateste venirea lui Antihrist si atrage implicit pedeapsa divina. Rugaciune si actiune! Sa ne rugam sa ne arete Du,mnezeu modalitati eficente de a stopa acest dezastru pe plan educational si siritual.

 • sfinte Valeriu Gafencu roaga-te lui Dumnezeu pt. noi si pt. tara noastra sa ne ocroteasca Dumnezeu de urgia razboiului .Si noi toti sa ne rugam Maici Domnului si la toti Sfinti pt. pace si intelegere intre noi crestinii ortodocsi ca mare dezbinare s-a ivit cu ecumenismul asta pacatos si actele biometrice. Doamne ajuta frati romani de pretuntindeni!

 • Lasind la o parte polemicile,timpul pierdut de ambele tabere,pro si contra religiei in scoli;ajungem la: BANI!!! Sistemul de invataminat e la pamant calitativ si nu doar el.Cam toate sistemele guvernate de stat sant in aceeasi ”caruta”. ”Produsul finit”(elevul)al sistemului de invatamant cand ajunge la controlul de calitate(bacalaureat)intr-o proportie covarsitoare nu il trece!!!Daca BOR doreste cu atata ardoare sa ajute ”viitorul” acestei tari,copiii de azi adulti de maine,ar trebui ,dupa mine sa se implice in alte moduri,financiare de exemplu,ca ”harul domnului” este de unde si nu sa agraveze si mai mult calitatea ”produsului finit”,care vedem de ani de zile la ce nivel calitativ ajunge dupa terminarea celor patru ani de studiu !

 • Daca BOR-ul in toata ”preasfintenia sa” este atat de sensibil la nevoile de orice fel ale celor multi,ar ”deturna” cele 400 de milioane de euro necesare constructiei ”Catedralei Manturi Neamului” spre….Ministerul Invatamantului sau ,unde e si mai mare nevoie;spre cel al sanatati….

 • Bai fatalailor,pai voi veniti cu vandutul asta sa-l ridicati in slavi? Este cunoscut in Buzau ,frecventa zona din Crang pe unde-si fac veacul prestatorii cu curul. Asa ca bravo voua papagalilor postaci ca sprijiniti poponarii ! Ia vedeti voi ce muncitorea el,odata ….

 • Sa nu uita-ti , ce seamana omu acea v-a secera. semanam ura? seceram razbunare . semanam dragoste? seceram iubire eterna etc. Acest tip este promotorul ANTIHRIZMULUI, Domnul Isus spunea ; sa va uita-ti la roadele lor…

Abonează-te la newsletter