Politică

Andreea Arsene: Îndemnurile lui Mihai Eminescu, geniul și românul patriot absolut

eminescu-32933400-465x390Mihai Eminescu reprezintă emblema națională a poeziei românești cât și exemplul elocvent al românului patriot absolut. În degringolada creată de promotorii multiculturalimsmului, activitatea, creațiile și personalitatea lui Eminescu sunt din în ce mai minimalizate, rolul de militant al acestuia împotriva orânduirii politice nedrepte din acea perioadă, este prezentat în cercurile pseudo-culturale ca o manifestare reacționară. Lui Eminescu nu i se poate imputa vreodată faptul că ar fi avut orientări politice de stânga sau de dreapta. Eminescu a cochetat cu politica, dar n-a fost nici monarhist, nici liberal, a fost doar conservator în principii și în modalitate de a trăi și de a interacționa cu oamenii.

Deși pentru o perioadă de timp a fost jurnalist politic la ziarul Timpul, publicație a Partidului Conservator, Eminescu și-a dat seama că punctele doctrinare ale partidului cât și atitudinea politicienilor față de societate veneau frapant în contradicție cu opiniile sale despre conservatorism. Poetul a fost profund atașat de teoriile conservatorismului care lucrau constructiv în favoarea păstrării și promovării intense a valorilor naționale autentice. El a aflat dezamagit că politica partidului în care și-a pus speranțele pentru început, folosea aceste idealuri în scop demagogic iar aceste aspecte întăresc ideea cum că Eminescu devenise apolitic.

Politica românească a acelor vremuri îi părea ostilă pentru că el era un idealist în fapt și un incoruptibil sub orice aspect. Spiritul său justițiar, devotamentul pus pentru cauza națiunii, a celor oropsiți, era incompatibil cu dezideratele politice ale vremii. Eminescu a crezut în dreptate și adevăr până la capăt. A urmat această cale fără teamă și a infruntat opoziția meschină a detractorilor săi. Lupta sa împotriva tarelor sistemului a culminat cu sacrificiul suprem. S-a jertfit pentru triumful cauzei celor nedreptățiți, dând puterea exemplului. În definitiv a fost un om, insă un om cu niște calități și talente extraordinare, printre acele calități avea și pe aceea de vizionar.

Unele dintre creațiile sale poetice ce au ca temă socialul străbat timpul viitor prezentând fidel realitatea societății românești actuale. Dumnezeul poeziei românești cunoștea profund societatea în care a trăit, anticipând-o cu precizie pe cea a viitorului. Eminescu ne servește nu doar ca model de cultură, dar ca și exemplu de român patriot adevărat. Îndemnurile sale de luptă lansate către popor au puterea exemplului viu că se pot dobândi atât drepturile cât și dreptatea prin asocierea colectivă a oamenilor cu aceleași scopuri bine determinate.

Este trist de remarcat că în zilele noastre, mulți dintre oamenii culturii românești l-au trădat pe Eminescu pentru arginții dăruiți de guvernanții anti-români. Eminescu este răstignit și batjocorit pentru a mia oară…dar nu va putea fi făcut dispărut niciodată. El trăiește prin noi, este nemuritor și va ține piept urgiilor ce se abat asupra noastră chiar și dincolo de mormânt. Eu personal am găsit din copilărie în Eminescu entitatea care a dat scop existenței mele…el, zeul poeziei românești. are o influență benefică și covârșitoare asupra celor ce-l caută, pentru că EL se manifestă prin cei care cred în el și îl urmează ca model de viață. Eminescu nu a fost bogat și nici nu și-a dorit să fie bogat material. Bogăția lui culturală și spirituală depășește cu superioritatea oricare bogăție lumească efemeră. Dacă-l vei fi privi și-l vei înțelege pe Eminescu în totalitatea măreției lui, atunci îți vei da seama că ai fost binecuvântat să te naști român.

Îl iubesc pe Eminescu

Îl iubesc pe Eminescu, pe cel
Sacrificat precum un miel
Pe altar fumegând de ură și sânge,
O ură absurdă care și azi se răsfrânge
Asupra celor ce-au voit a-l plânge…
Îl cinstesc pe Eminescu, cel care
A vrut să moară lângă mare
În liniștea serii pe pat de flori
Și nu într-un ospiciu de orori
Agonizând otrăvit de licori…
Îl ador pe Eminescu, zeul poeziei
Care și-a închinat viața României,
Țara lui de glorii, Țara lui de dor
Versificând-o suprem, răscolitor
Cu geniu de poet și gânditor.
Îl regret pe Eminescu din nostalgie,
Flacăra lui nestinsă arde ca o vie făclie
În inimile pustiite de samavolnicie,
Pentru suflete pline de mărinimie,
Pentru cei ce poezie încă or să scrie.
(Andreea Arsene , volum Clipă Măiastră)

Autor: Andreea Arsene

Andreea ArseneAndreea Vasilica Arsene este scriitoare debutantă și jurnalistă. Debut jurnalistic în 2013.  A publicat articole de atitudine în ziarul Națiunea pe subiecte socio-politice și istorice, a fost redactor la grupul de presă Alcero-Națiunea 2014- 2015. Debut scriitoricesc-2014 în antologia colectivă de poezii ,,Vise Târzii’’ în cadrul evenimentului internațional de lansare de carte Bookfest.

Cărți de autor publicate: carte de poezii ,,Clipă Măiastră’’ publicată în toamna anului 2014 și lansată la evenimentul de carte național Gaudeamus ROMEXPO. Al doilea volum de poezii intitulat ,,Alter ego-uri’’ publicat în toamna acestui an și prezentat în cadrul evenimentului Gaudeamus București 2015.Alte lucrări scriitoricești în curs de publicare pentru anul viitor. ,,Tăcerea mieilor de gheață’’ carte de poezii și o carte de proză ce va cuprinde majoritatea articolelor scrise pentru diverse publicații.

Abonează-te la newsletter