C O N T R A P R O P A G A N D Ă

Sclavia confortului

Încîntat de sine însuşi şi de lumea sa aseptică, omul postmodern rămîne sclavul unei mentalităţi a confortului. Căutarea cu orice preţ a “vieţii confortabile” s-a transformat într-un ideal personal şi colectiv de necontestat; confortul este noua religie, promovată de tehnologism, globalism şi consumismul de masă. Lipsit de confort, de mistica şi imaginarul social pe care acesta le presupune, omul postmodern ar fi cuprins de o teribilă panică; faţă în faţă cu realitatea şi cu propria sa conştiinţă, s-ar simţi gol şi neputincios. Sursă de satisfacţii imediate, confortul îi risipeşte însă temerile, îl apără de confruntări dezagreabile. Îl transformă într-un sclav fericit.

Related Posts

6 Responses “Sclavia confortului”

  1. Petru says:

    Subiectiv, in caz contrar am fi sclavii retinerilor :)

  2. Anca says:

    Societatea de consum si-a atins scopul !

  3. Maria says:

    Animatia e criminala :) !

Let us talk about
Name and Mail are required
Join the discuss