Analize și opinii

Scriitorul Radu Călin Cristea: ”Dle Liiceanu, CENZURĂ este, și nu altceva, să barezi circulația liberă a cărților!”

„Dle G. Liiceanu,Aflu, cu parțială nedumerire, că ați decis să interziceți difuzarea în lanțul de librării „Humanitas” a cărții mele recent lansate la Tîrgul „Gaudeamus”, cu titlul „Împăratul cu șapcă – Regimul Traian Băsescu și elitele sale”, Editura „RAO” (București, în două volume, 528 și 559 de pagini).

O parte din mirare provine din știința caracterului dvs. iritabil și revanșard care nu scontam totuși că se va zbîrli atît de rău la o carte ce reprezintă, la urma urmei, o opinie și o invitație tacită la dialog. Pot plasa între beteșugurile unui gînditor de talia dvs. această acreală punitivă aplicată tuturor celor care nu se potrivesc colecției personale de calapoade; îmi vine greu, în schimb, să pricep cum coexistă în același spirit lumina unui maestru care predă neamului neștiutor lecții de morală cît e ziulica de mare, cu întunericul din mintea unui cenzor vigilent. Pentru că, dle Liiceanu, cenzură este și nu altceva să barezi circulația liberă a cărților.

Asta făceau comuniștii, ca să nu sap mai adînc. Imediat ce scăpa prin librării vreo carte „cu probleme”, Mihai Dulea și echipa sa de cenzori o scoteau de pe piață, ca nu cumva să supere pe cineva de sus, de la Partid. Acum, dle Liiceanu, Partidul și cenzura sunteți, sudați în cuget, doar dvs. Ați trîntit ușa în nas unei cărți, e drept, deloc blajină cu un președinte autocrat și cu intelighenția de lux a acestuia: o carte, însă, doldora de citate, de documente și de judecăți blamabile, eventual, cu aceleași arme.

Proțăpindu-vă în capătul uliței și trimițîndu-i acasă pe trecătorii aflați pe lista dvs. de proscriși, vă puneți în situația dezonorantă a unui moralist trișor. Nu consonați în chip natural, dle Liiceanu, cu democrația, dimpotrivă, o detestați și ați molestat-o cu consecvență. Tocmai a apărut o carte unde se scrie și despre aversiunea unei părți consistente a elitelor românești față de gîndirea democrat-liberală occidentală. Procedați la un gest de culturnic comunist reabilitînd prin librăriile aflate în stăpînirea dvs. spiritul acelor „pagini cenzurate, pagini exilate” scoase la lumină, spre disperarea aparatcicilor comuniști, de Virgil Ierunca.”
Alte amănunte, aici.

Autor: Radu Calin Cristea

Sursa: Radu Călin Cristea