Politică

Viziunea sistemului comunist în 1985: independența energetică a României!

646x404În cincinalul viitor, așa cum se preconizează în Proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al Partidului, producția de energie electrică va crește cu circa 123-126 la sută, ajungând în 1990 la nivelul spectaculos de 95-97 miliarde de kilowati/oră. Dezvoltarea bazei energetice se va realiza prin valorificarea eficientă a tuturor tipurilor de resurseprimare, ceea ce implică:

Intensificarea punerii în valoare a potențialului hidroenergetic național prin realizarea atât de centrale hidroelectrice cu puteri unitare mari cât și de microhidrocentrale

Intensificarea utilizării combustibililor inferiori- cărbuni și șisturi combustibile- prin realizarea noilor centrale termonucleare funcționând pe acești combustibili, asigurându-se totodată trecerea treptată pe combustibil solid a centralelor care funcționează în prezent pe hidrocarburi.

Elaborarea de tehnologii și instalații noi în vederea utilizării maxime a componentelor combustibile din cărbune și reducerea hidrocarburilor de adaos

Dezvoltarea cu precădere a termoficării pentru obținerea unor economii de combustibil și pentru reducerea consumului de hidrocarburi pentru încălzit

Utilizarea energiei nucleare pentru producerea energiei electrice, concomitent intensificându-se cercetările în vederea realizării termoficării din centralele nuclearoelectrice.

Amplificarea folosirii surselor noi de energie- solară, geotermică, eoliană, biogazul și biomasa.

Amplasarea centralelor electrice în teritoriu astfel ca să se realizeze un echilibru între producție și consum în toate zonele țării.

În cadrul producției de energie electrică se vor realiza 21-22 miliarde kWh în centrale nuclearoelectrice și aproape 38 de miliarde kWh pe bază de cărbuni și șisturi bituminoase. Orientările viitorului cincinal mai au de asemenea în vedere elaborarea de soluții pentru funcționarea optimă a sistemului electroenregetic național, sporirea randamentelor instalațiilor energetice, diminuarea consumurilor proprii tehnologice în centrale și a pierderilor în rețelele electrice de transport.

In incheiere, încununare spectaculoasă a întregii noastre dezvoltări energetice, îngăduiți-mi să menționez câteva din orientările de perspectivă pentru anii 1991-2000, care dau măsura exactă a aportului cercetării și proiectării de specialitate la efortul general de obținere a independenței energetice încă în acest mileniu:

Încheierea, în linii mari, până în 1990 a construcției centralelor termonucleare, pe cărbuni și șisturi bituminoase, va spori substanțial rolul acestor combustibili în balanța energetică a țării.

În continuare, până în 1995 se va finaliza execuția programului aprobat de centrale nuclearoelectrice, urmând să se pregătească premisele pentru trecerea la noile generații de reactori.

În deceniul viitor vor fi terminate practic lucrările de organizare hidroenergetică a a teritoriului, asigurându-se folosirea complexă a resurselor de apă pentru producția de energie elecrică, nevoile industriei și agriculturii, consumul populației.

În cercetările privind noile resurse de energie va fi inclusă și folosirea hidrogenului.

Ceea ce, însumând, statuează un vast și strălucit program de acțiune pentru toți cei care lucrăm în domeniul energetic.

Ing. ALEX HRISTOFOROV,  director adjunct tehnic, Institutul de Studii și Proiectări Energetice (Almanah Magazin 1985)

Sursa: Vama Verde (transcriere după fotocopii ale articolului publicat în Almanah Magazin 1985)

Despre autor

contribuitor

comentariu

Adauga un comentariu

  • Fara sa avem in vedere ratiuni de stat si de siguranta energetica in cazuri speciale, in plus de alte ratiuni de confidentialitate si protectie oferita de amplasamentele microhidrocentralelor in creierii muntilor, noi, ca niste veritabili dusmani ai tarii punem contabilii cu mintea lor blocata pe bani si dam la fier vechi 130 de astfel de microhidrocentrale, ceea ce este deosebit de grav.

Abonează-te la newsletter