Politică

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE POLITICIENI, JURNALIŞTI ŞI CETĂŢENII ÎNCLINAŢI SĂ SUSŢINĂ CĂSĂTORIILE HOMOSEXUALE

imagesÎn legătură cu „drepturile homosexualilor (LGBT)”, mulți oameni de bună credință sunt sensibili la argumentul „libertății pentru toți” și „toleranței”, însă, după cum se va vedea în continuare, în acele state din occident în care persoanele LGBT au dobândit drepturi, situația ajunge exact invers, heterosexualii fiind aceia care se văd lipsiți de dreptul la o altă opinie și la propriul lor mod de viață, în toate astfel de state ajungându-se adesea la situații incredibile.

Așadar, de ce nu suntem de acord, noi, cei care alcătuim o mare majoritate din populația acestei țări, cu „căsătoriile homosexuale”? Nu pentru că am fi niște oameni răi, ci pentru că:

– Nu dorim ca, ÎN GRĂDINIŢE șI ÎN șCOLI, COPIII să fie victime ale propagandei LGBT, SĂ ÎNVEŢE CĂ HOMOSEXUALITATEA ESTE DOAR O ALTERNATIVĂ DE VIAŢĂ; nu dorim ca, în concordanță cu „teoria gender”, copiii să fie încurajaţi să-şi nege sexul biologic, insistându-se asupra lor să-și aleagă singuri sexul preferat (și să-și înceapă viața sexuală cât mai repede), așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în statele americane Masssachussets [1] și California [2] sau în Suedia [3], după ce „căsătoriile homosexuale” au devenit legale : [4]

– Nu dorim să se organizeze PARADE „GAY” LA GRĂDINIŢE, ca de exemplu în Suedia : [5]

– Nu dorim ca PĂRINŢII ce nu sunt de acord cu ÎNDOCTRINAREA COPIILOR la școală, în legătură cu homosexualitatea și pornografia, să fie ARESTAŢI, ca de exemplu în Germania [6], în Massachussets [7], în Canada  etc. – sau chiar să își piardă calitatea de părinte [8]

– Nu dorim  ca, o dată ce relațiile homosexuale vor fi declarate în mod oficial „normale”, sub protecția brațului armat al luptei împotriva „discriminării”, „homofobiei” etc., să asistăm la explozia unei propagande generalizate a homosexualității ÎN SOCIETATE și la alocarea de fonduri imense grupărilor activiste homosexuale, așa cum s-a întâmplat în statele aflate în respectiva situație : [1]

– Nu dorim să se legalizeze în continuare și ADOPŢIILE DE COPII DE CĂTRE CUPLURILE HOMOSEXUALE, tot pe principiul (prost înțeles) al „nediscriminării” față de cuplurile heterosexuale – pas care deja a fost făcut în multe state în care s-au legalizat căsătoriile homosexuale [9]

– Nu dorim să asistăm la apariția unor întregi generații de tineri educați în „familie” încă de la început în spiritul homosexual, şi supuşi unor abuzuri uşor de bănuit, având în vedere că agresarea sau coruperea lor sexuală în cadrul cupurilor homosexuale adoptive nu va fi apărată nici de instinctul matern şi patern, nici de credinţa creştină sau măcar de codul moralei tradiţionale ori de cultura tradiţională de reprimare a impulsurilor. [10] (studiu statistic : [11] )

– Nu dorim ELIMINAREA din legislație și din actele oficiale a DENUMIRILOR DE „MAMĂ” ŞI „TATĂ” (PENTRU TOŢI CETĂŢENII!), denumiri care în noua „logică” ajung o ofensă la adresa diferitelor „minorități sexuale” – de exemplu, în Franța și Ontario certificatele de căsătorie menționează acum „partea A și partea B” în loc de „soț și soție”.

Apelative precum „mamă” și „tată”, „ziua mamei”, „el” sau „ea”, sunt eradicate în școlile din Canada, în legislația din Franța etc. : [8] , [12]

În statul Massachusetts cuvântul „sex” a fost înlocuit cu „identitate de gen”; comisia anti-discriminare din Massachusetts a amendat regulile și politicile pentru ca acestea să respecte SCHIMBAREA DE LA SEX BIOLOGIC LA „IDENTITATEA DE GEN” : [13] , [1]

– Nu dorim să plătim amenzi ruinătoare dacă o persoană transgender consideră că nu i ne-am adresat cu apelativul potrivit : [14]

De exemplu, în Canada, odată cu legalizarea căsătoriilor homosexual,e a devenit discriminatorie adresarea prin care se presupune că o persoană este bărbat, femeie sau heterosexual. Așadar este obligatoriu să se folosească apelative speciale care să nu trimită la gen, în funcție de un curriculum special oficial : [8]

– Nu dorim ca, în calitate de simpli cetățeni, să fim AMENDAŢI, CONCEDIAŢI, OBLIGAŢI SĂ PARTICIPĂM LA CURSURI DE REEDUCARE FORŢATĂ sau să fim chiar ÎNCHIŞI dacă vom fi puși în situația de a AFIRMA ceea ce credem – că „mariajele homosexuale” nu sunt bune, că homosexualitatea nu este ceva bun sau sănătos, că este un păcat sau că este imorală -, așa cum s-a întâmplat în Occident în numeroase cazuri: [15] , [16] , [17] , [18] , [1] (în Franța un bărbat a fost amendat până și pentru că a purtat un tricou care avea imprimat pe el o familie formată dintr-un bărbat și o femeie! : [19] ).

– Nu dorim nici ca PERSOANELOR JURIDICE PRIVATE (HOTELIERI, COFETARI, FLORARI, FOTOGRAFI, CONSILIERI PRIVAŢI etc.) care refuză să aibă relații comerciale cu cuplurile homosexuale să fie AMENDATE, OBLIGATE SĂ PARTICIPE LA CURSURI DE REEDUCARE FORŢATĂ sau să fie ÎNCHISE, așa cum s-a întâmplat în Occident în numeroase cazuri (Canada, Anglia, New Mexico și alte state americane etc.) : [8] , [15] , [20] , [21] , [22] ,  [23]

– Nu dorim să se impună și la noi, prin lege, ACCESUL BĂRBAŢILOR care declară că se cred femei (transsexualii – „T”-ul din LGBT”) la TOALETELE, DUŞURILE ŞI VESTIARELE FEMEILOR, inclusiv în unitățile școlare, așa cum se întâmplă deja în SUA, începând cu 13 mai 2016 : [24]

Acest lucru a început în statul Massachusetts, în care se legalizaseră căsătoriile homosexuale cu mai mulți ani în urmă : [25]

– Nu dorim SANCŢIONAREA PREOŢILOR care AFIRMĂ că homosexualitatea nu este bună sau este un păcat, așa cum s-a întâmplat în multe state, printre care Suedia, Marea Britanie, Tasmania : [ 26] , [27] , [28]

– Nu dorim obligarea PRIN LEGE a BISERICILOR să CUNUNE RELIGIOS CUPLURILE DE HOMOSEXUALI ÎN BISERICĂ, așa cum se întâmplă în Danemarca, prin aceasta forțându-se dizolvarea bisericii [29] ; nu dorim nici sancționarea preoților CARE REFUZĂ SĂ ÎMPĂRTĂŞEASCĂ cu sfintele taine persoanele LGBT, ca de exemplu în statul Maryland din SUA : [30] , [31]

– Nu dorim nici ca BISERICILE SAU ORGANIZAŢIILE RELIGIOASE să fie OBLIGATE PRIN LEGE, cu riscul de a fi desființate, SĂ ANGAJEZE HOMOSEXUALI sau SĂ OFERE ÎNSPRE ADOPŢIE COPII CUPLURILOR HOMOSEXUALE, precum în Marea Britanie sau SUA : [32] , [33] , [1]

– Nu dorim ca, pe aceeași logică să se legalizeze (și deja se fac pași în acest sens) o serie întreagă de alte deviații sexuale „nedreptățite” și denumite „tabuuri”, precum: POLIGAMIA, INCESTUL, ZOOFILIA, PEDOFILIA, NECROFILIA etc. Argumentele pro sunt aceleași: „iubirea” și „nefericirea” celor ce nu se pot căsători oficial în diverse moduri deviante.

Astfel:

– în legătură cu   POLIGAMIA, deja în Brazilia a avut loc o astfel de „„căsătorie”, pe aceeași bază juridică ca și „căsătoriile” între persoane de același sex : [34]

– deja, în Vancouver, Canada, UN COPIL POATE AVEA TREI PERSOANE CA PĂRINŢI recunoscuți oficial, iar în Marea Britanie, un copil poate fi PROCREAT OFICIAL DE  TREI PĂRINŢI: [35] , [36]

– cu aceleași argumente, eliminându-se morala, se fac pași și în favoarea INCESTULUI : [37] , [38] , [39]

– țările care au recunoscut așa-zisele căsătorii între persoane de același sex admit acum oficial existența unui GRUP LEGAL DE LOBBY PEDOFIL: [40]

– De asemenea, după ce, la presiunea lobby-ului homosexual, Asociația Americană de Psihologie a legitimat homosexualitatea, în ultimul său raport, pregătit îndelung, a trecut PEDOFILIA la capitolul „orientări sexuale”, revenind apoi, parțial, la presiunea mediilor conservatoare : [41]

– alți pași înspre „dezincriminarea pedofiliei”, în Canada : [42]

– de asemenea, în „lumea civilizată” se fac pași înainte și înspre ZOOFILIE : [43]

– După trans-genderi, acum și „OAMENII-CÂINE” (oamenii care se cred câini – sau pisici – etc. – care țin și ei de „T”-UL DIN LGBT”!) vor „drepturi egale” – și, în aceeași logică, în statele care îi iau în serios, cu prețul propriei lor disoluții, le vor avea! În definitiv, dacă este legal, legitim și încurajat ca un bărbat să pretindă că este femeie, de ce n-ar fi posibil să „fie” un câine? Dacă divorțul de realitate este norma și ceea ce contează este doar fantasma din mintea unora, firește că această fantasmă poate lua formele cele mai aberante! [44]

În concluzie,

Având în vedere evenimentele petrecute în ţările care au legalizat căsătoriile homosexuale, este evident că problema nu se mai poate pune în termenii clasici, nu se mai poate spune că este vorba de o luptă pentru o mai mare libertate a homosexualilor.

În realitate este vorba despre a schimba legea/ordinea socială după care TOȚI cetățenii unui stat trebuie să se ghideze. Odată instituită o stare de fapt prin lege, orice refuz de a se plia la ea a cetățenilor, orice limitare, ba chiar orice critică vor fi sancționate de către stat, deoarece vor face atingere legii.

Având în vedere toate aceste abuzuri pe care le-am văzut mai sus, toată această OPRIMARE A OAMENILOR CARE ALEG SĂ RĂMÂNĂ NORMALI șI MORALI, ne întrebăm: aceasta este „iubirea homosexualilor, care învinge” și „toleranța” lor? Această dictatură LGBT se dorește a fi o libertate mai cuprinzătoare decât cea „retrogradă”, care a dăinuit în întreaga lume până acum câțiva ani?

Și de ce oare oare mass-media nu spune nimic despre aceste efecte dictatoriale asupra cetățenilor obișnuiți?

În realitate, legalizarea căsătoriilor homosexuale nu reprezintă preocuparea infimei minorități a homosexualilor, ci agenda unor ONG-uri obscure (fără nicio reprezentativitate la nivelul populației), prezente în aproape toate statele lumii civilizate și finanțate din exterior, de a impune SCHIMBAREA FORŢATĂ, la 180 de grade, a noțiunii de om.

Dar nu numai homosexualii beneficiază de un lobby mondial uriaș, ci întreaga manifestare LGBT, ale căror ramificări sunt nesfârșite, deoarece se bazează pe ceea ce poate afirma oricine că se crede, și omul se poate crede, teoretic, orice! În orice caz, după cum am putut vedea în cazurile de mai sus, această mișcare mondială a început deja să elimine forțat din societate raportarea la genurile biologice naturale.

Observăm, din dovezile prezentate, că, o dată cu recunoașterea legală a cuplurilor de homosexuali, pe aceeași logică de argumentație superficială nu va mai putea fi oprită acceptarea (și impunerea prin lege!) în societate a niciunei manifestări, oricât ar fi ea de reprobabilă și imorală.

Degringolada socială care ar urma în țara noastră poate fi oprită numai prin neacordarea niciunui „drept” în plus pentru persoanele LGBT și prin MENŢIONAREA ÎN CONSTITUŢIE A FAPTULUI CĂ O CĂSĂTORIE NU POATE AVEA LOC DECÂT ÎNTRE UN BĂRBAT ŞI O FEMEIE, așa cum au cerut sub semnătură un număr de 3 MILIOANE DE ROMÂNI în primăvara acestui an. [45]

Nu va fi un caz fără precedent, de vreme ce, în Europa, un număr de 17 state (întâmplător, vecine cu România: Italia, Polonia, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Lituania, Letonia, Serbia, Muntenegru, Croația, Ucraina, Belarus, Macedonia, Bulgaria, Moldova, Armenia, Azerbaidjan.) – iar în lume, o largă majoritate a statelor – definesc, în Constituție, căsătoria ca uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie.

Semnat:

Un cetățean anonim dintre cei #3milioane,

deoarece a spune adevărul, a apăra morala, ordinea socială și siguranța generațiilor următoare a devenit, în zilele noastre, un delict

Referințe:

[1] http://www.culturavietii.ro/2013/11/28/efectele-casatoriilor-homosexuale-asupra-statului-american-massachusetts/

[2] Associated Press, 14 aprilie 2011.

[3] https://www.lifesitenews.com/news/gender-madness-swedish-pre-school-bans-him-and-her

[4] http://stiripentruviata.ro/din-culisele-campaniei-scolilor-sigure-din-australia-stiu-parintii-cu-adevarat-ceea-ce-vor-invata-copiii-lor-despre-universul-lgbt-comunitatea-lesbiana-gay-bisexuala-transgender/sau Michael Cook, 2 decembrie 2015, Mercator.net

[5] http://www.culturavietii.ro/2015/06/18/suedia-parada-gay-la-gradinita/

[6] http://www.culturavietii.ro/2014/11/27/germania-doi-parinti-fac-puscarie-cu-randul-pentru-ca-refuza-sa-si-trimita-copiii-la-ora-de-educatie-sexuala/

[7] Traditional Values Coalition, 17 aprilie 2009;

[8] A Warning from Canada: Same-Sex Marriage Erodes Fundamental Rights: http://www.thepublicdiscourse.com/2015/04/14899/

[9] http://www.culturavietii.ro/2016/04/05/dupa-legalizarea-casatoriei-gay-mississippi-anuleaza-interdictia-adoptiei-de-catre-homosexuali/

[10] http://www.activenews.ro/prima-pagina/Un-cuplu-de-homosexuali-din-Australia-a-cumparat-un-copil-pe-care-l-a-abuzat-sexual-timp-de-mai-multi-ani-8395

[11] http://stiripentruviata.ro/cresterea-copiilor-cupluri-homosexuale-un-factor-de-risc-serios-pentru-sanatatea-si-bunastarea-lor/

[12] http://www.culturavietii.ro/2016/06/07/ontario-va-modifica-definitia-parintilor-pentru-include-cuplurile-lgbtq/

[13] https://www.conservativereview.com/commentary/2016/06/massachusetts-house-overwhelmingly-passes-bill-legally-abolishing-biological-sexsau http://www.culturavietii.ro/2016/06/06/sua-massachusetts-primul-stat-care-legalizat-casatoria-unisex-abolit-prin-lege-sexele-biologice-favoarea-genului/

[14] http://www.culturavietii.ro/2016/01/11/new-york-pedepse-aspre-pentru-discriminarea-transgenderilor/sau http://www.breitbart.com/tech/2015/12/27/nyc-will-fine-you-250000-for-misgendering-a-transsexual/

[15] http://www.radioekklesia.com/stiri/religie/160-discriminarea-religioasa-la-moda-in-anglia

[16] http://moldovacrestina.md/news/franta-prima-condamnare-la-inchisoare-a-unui-opozant-al-casatoriilor-homosexuale.html,http://www.liberonsnicolas.fr/

[17] http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10159420/Christian-arrested-for-calling-homosexuality-a-sin-warns-of-real-life-thought-police.html

[18] http://www.straight.com/blogra/411046/anti-abortion-anti-gay-activist-bill-whatcott-admits-defeat-canada

[19] http://rivarol.over-blog.com/article-la-police-verbalise-pour-port-de-sweat-shirt-116968247.html

[20] http://stiripentruviata.ro/curtea-suprema-din-new-mexico-fotografii-crestini-sunt-obligati-sa-accepte-fotografierea-casatoriilor-homosexuale/sau https://www.lifesitenews.com/news/photographers-guilty-of-discrimination-for-refusing-to-shoot-same-sex-weddi

[21] http://stiripentruviata.ro/de-ce-brusc-drepturile-crestinilor-au-devenit-mai-putin-importante-decat-cele-ale-homosexualilor/sau LifeSiteNews

[22] http://www.culturavietii.ro/2015/04/27/doi-brutari-crestini-amendati-cu-135-000-usd-pentru-ca-au-refuzat-sa-serveasca-la-o-nunta-de-lesbiene/sau http://dailysignal.com/2015/04/24/state-says-bakers-should-pay-135000-for-refusing-to-bake-cake-for-same-sex-wedding/

[23] http://stiripentruviata.ro/functionara-americana-arestata-pentru-ca-refuza-sa-elibereze-certificate-de-casatorie-pentru-cupluri-homosexuale/  sau LifeSiteNews.com

[24] http://www.evz.ro/razboiul-toaletelor-va-schimba-fata-lumii-cel-mai-mare-cutremur-ideologic-de-la-darwinism-incoace.html

[25] https://www.conservativereview.com/commentary/2016/06/massachusetts-house-overwhelmingly-passes-bill-legally-abolishing-biological-sexsau http://www.culturavietii.ro/2016/06/06/sua-massachusetts-primul-stat-care-legalizat-casatoria-unisex-abolit-prin-lege-sexele-biologice-favoarea-genului/

[26] Pastor Gets Prison for Sermon”, WorldNetDaily, 8 iulie 2004.

[27] http://semneletimpului.ro/social/gay/predicator-ambulant-arestat-pentru-ca-a-zis-ca-homosexualitatea-e-un-pacat.html

[28] http://stiripentruviata.ro/din-culisele-campaniei-scolilor-sigure-din-australia-stiu-parintii-cu-adevarat-ceea-ce-vor-invata-copiii-lor-despre-universul-lgbt-comunitatea-lesbiana-gay-bisexuala-transgender/sau Michael Cook, 2 decembrie 2015, Mercator.net

[29] http://m.evz.ro/nici-stalin-nu-a-fost-atat-de-diabolic-statul-ii-arunca-pe-crestini-inapoi-in-catacombe.html

[30] https://www.lifesitenews.com/news/priest-who-denied-communion-to-lesbian-stripped-of-priestly-faculties

[31] http://www.activenews.ro/video/Episcopii-mexicani-isi-risca-libertatea-prefera-sa-mearga-la-inchisoare-decat-sa-incheie-casatorii-gay-119278

[32] http://semneletimpului.ro/necategorisite/liberalismul-fundamentalist-deformarea-conceptului-egalitatii.html

[33] http://semneletimpului.ro/social/discriminare/a-vrut-sa-evite-discriminarea-dar-a-negat-libertatea-religioasa.html

[34] http://www.activenews.ro/externe/Homosexualii-vor-mariaje-in-trei.-In-Brazilia-s-a-oficiat-prima-casatorie-intre-TREI-FEMEI-125907

[35] http://www.ganduridinierusalim.com/canada-un-copil-are-trei-parinti-in-certificatul-de-nastere-doua-lesbiene-si-prietenul-lor/sau http://news.nationalpost.com/news/canada/vancouver-baby-becomes-first-person-to-have-three-parents-named-on-birth-certificate-in-b-c

[36]  http://www.nbcnews.com/health/health-news/britain-votes-allow-worlds-first-three-parent-ivf-babies-n299076

[37] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-ethics-council-calls-for-incest-between-siblings-to-be-legalised-by-government-9753506.html

[38] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/10958728/Australian-judge-says-incest-may-no-longer-be-a-taboo.html  ,

[39] http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11195658/Marriage-between-uncle-and-niece-is-ruled-legal-by-New-York-Court.html

[40] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-paedophile-club-to-fight-their-ban-at-the-european-court-of-human-rights-9622112.html  sau  http://www.culturavietii.ro/2013/04/30/uraciunea-pustiirii-olanda-deschide-calea-si-pentru-legalizarea-pedofiliei/#.UjqssMUp1he

[41] https://www.lifesitenews.com/news/apa-classifying-pedophilia-as-a-sexual-orientation-was-an-error

[42] http://www.activenews.ro/externe/Urmeaza…Un-documentar-al-televiziunii-de-STAT-din-Canada-si-a-propus-sa-arate-ca-daca-cineva-e-pedofil-nu-e-neaparat-o-persoana-rea-si-sa-demonteze-alte-preconceptii-gresite-despre-pedofili-133430sau http://www.cbc.ca/firsthand/features/four-misconceptions-about-pedophiles

[43] http://www.activenews.ro/externe/Canada-a-legalizat-relatiile-sexuale-intre-oameni-si-animale-134072sau http://www.independent.co.uk/news/world/americas/bestiality-legal-canada-supreme-court-a7073196.html

[44] http://www.culturavietii.ro/2016/06/04/dupa-trans-genderi-acum-si-trans-speciistii-vor-drepturi/

[45] http://coalitiapentrufamilie.ro/

Despre autor

contribuitor

comentariu

Adauga un comentariu

  • intr-un stat democratic minoritatea se supune majoritatii,clar nu? acesti homosexuali,pedofili si zoofili incalca cea mai elemenara lege umana, nici nu pot fii considerati oameni.prin urmare eu ii consider o plaga a societatii. daca ei vor “drepturi”sa plece in america,suedia,anglia sau germania.acolo este tara lor,nu? ca acolo au toate “drepturile”.inRomania nu,niciodata.iar cei care mai fac probaganda publica trebuiesc condamnati penal si indepartati din societate.