Politică

Propuneri pentru mai buna şi corecta reglementare a profesiilor reglementate, aşa-numitele profesii liberale

Starea de fapt din România constă în confiscarea funcţiilor statului de către grupări private constituite neconstituţional. S-ar putea ca aceste cuvinte să vă surprindă prin gravitatea lor.

În textul integral al declaraţiei politice am descris pe larg fenomenul, am prezentat mecanismul diabolic al acestui fenomen şi paşii procedurali prin care se derulează, am prezentat efectele lanţurilor de ilegalităţi şi aceste trei capitole vi le prezint pe scurt, în câteva cuvinte.

În final, vă voi citi doar propuneri pentru soluţii, pentru îmbunătăţirea stării de fapt şi respectiv avantajele şi beneficiile acestor soluţii pe care eu le propun.

Începând din 1994, prin Ordonanţa nr.65 privind Corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în România s-a instituit următoarea regulă: în timpul vacanţelor parlamentare, guvernele – oricare ar fi ele – solicită în prealabil abilitare pentru a emite ordonanţe pe domenii care nu sunt prevăzute în Constituţie.

În graba sfârşitului de sesiune, Parlamentul aprobă în mod superficial astfel de abilitări şi aşa se permite guvernelor să organizeze activităţi profesionale prin înfiinţarea, prin lege, a unor structuri asociative private unice pe domeniul profesiilor respective, iar profesioniştii domeniului, dacă nu devin automat membri ai acestor structuri asociative, declarate prin ordonanţă persoane juridice fără scop lucrativ şi de utilitate publică, atunci profesioniştii domeniului nu pot să practice profesia respectivă.

Acest fenomen reprezintă o încălcare a dreptului constituţional de liberă asociere, consfinţit în Constituţie la art.40 alin.(1), şi respectiv a dreptului de liberă practică a unei profesii, consfinţit în Constituţie la art.41 alin. (1).

Care este nocivitatea fenomenului? Structurile asociative de tip privat, numite generic “corpuri profesionale” sau “asociaţii profesionale”, nu sunt înfiinţate prin respectarea legii-cadru privind asociaţiile, ci sunt direct declarate de utilitate publică, de asemenea, nerespectându-se procedura legii-cadru, şi aceste structuri asociative private ajung să se comporte precum statul în stat. Ele îndeplinesc funcţii ale statului care, conform Constituţiei, ar trebui îndeplinite de autorităţi publice de specialitate (a se vedea art.116 şi 117).

Nocivitatea stării de fapt constă în aceea că informaţii specializate, domenii şi respectiv controlul asupra persoanelor care prestează profesii reglementate, sunt în mâna unor grupuri private, cele care conduc structurile asociative profesionale.

În dreptul european, aşa ceva este cu totul diferit reglementat şi, de aceea, eu propun următoarele soluţii:

Soluţii pentru îmbunătăţirea stării de fapt: constatarea neconstituţionalităţii şi ilegalităţii actelor normative prin care s-au înfiinţat asociaţiile profesionale unice pe ţară, eludând legea-cadru privind asociaţiile; abrogarea acestor acte normative care încalcă drepturi constituţionale de liberă asociere, liberă practică a unei profesii şi îngrădesc libertatea economică şi libera concurenţă; eliminarea condiţionărilor legislative pentru exercitarea dreptului de a profesa, de apartenenţa la o anume asociaţie profesională; înfiinţarea de autorităţi publice de specialitate, respectând prevederile Constituţiei, art.116 – 117 pentru toate profesiile reglementate; înfiinţarea de asociaţii profesionale exclusiv din iniţiativă privată şi prin hotărâri ale Justiţiei; adoptarea legii-cadru privind practicarea profesiilor reglementate, prin care să se separe atribuţiile de reglementare şi control ale autorităţilor publice de specialitate, de atribuţiile, rolul şi funcţiile asociaţiilor profesionale; în fine, adoptarea legilor speciale pentru fiecare profesie reglementată în parte, pentru a stabili condiţiile de exercitare a profesiei, criterii, standarde şi proceduri, şi stabilirea autorităţilor publice de specialitate care exercită controlul de legalitate.

Aceste propuneri pe care vi le prezint au avantaje foarte importante şi beneficii pentru cetăţenii României. Întâi de toate că se intră în legalitate, în domeniul profesiilor reglementate, respectându-se Constituţia, legea-cadru a asociaţiilor şi Legea concurenţei în privinţa autorităţilor publice de specialitate şi a asociaţiilor profesionale, se reglementează unitar domeniul profesiilor reglementate, se elimină ambiguitatea şi confuzia dintre stat şi asociaţii private prin separarea rolului şi exercitarea funcţiilor statului prin autorităţi publice de specialitate de rolul şi funcţiile asociaţiilor profesionale, se elimină suprareglementarea, care în prezent există privind asociaţiile, se elimină legiferarea prin concepte nedefinite juridic cum sunt cel de organizaţie sau corp profesional, se creează simplificare legislativă, se deschid pieţele serviciilor oferite prin practicarea profesiilor reglementate şi va acţiona concurenţa reală şi mecanismele pieţei în privinţa serviciilor oferite şi resurselor umane, se elimină discriminările şi strangulările pieţei serviciilor, se elimină preţurile minime impuse cetăţenilor prin tarife de către asociaţiile profesionale pentru serviciile oferite prin practicarea profesiilor reglementate, toţi cetăţenii vor beneficia de scăderea preţurilor serviciilor oferite prin practicarea profesiilor reglementate şi, în fine, tinerii specialişti vor avea acces liber pe piaţa serviciilor oferite prin practicarea profesiilor reglementate, se reduce evaziunea fiscală comisă de asociaţiile profesionale şi se asigură în mai mare măsură siguranţa statului în ceea ce priveşte caracterul de legalitate al funcţionării persoanelor juridice şi persoanelor fizice.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

(Text consemnat conform materialului depus la secretariatul de şedinţă.)

“Propuneri pentru mai buna şi corecta reglementare a profesiilor liberale”

Starea de fapt: Confiscarea funcţiilor statului de către grupări private constituite neconstituţional!?

Motto: “Pentru a determina viabilitatea unei societăţi sau companii, examinaţi-i capacitatea de a se corecta” (John Naisbitt)

 1. Descrierea fenomenului

  Constituţia României prevede prin art. 116-117 modalitatea de constituire a autorităţilor publice de specialitate. Aceste autorităţi pot fi create de către Parlament în subordinea Guvernului, a ministerelor sau ca autorităţi publice autonome, prin lege organică şi cu avizul Curţii de Conturi.

  Constituţia României consacră drepturile cetăţenilor de liberă asociere şi liberă practică a unei profesii (art. 40 alin(1) şi art. 41, alin(1)). CADFO (Carta apărării drepturilor fundamentale ale omului) prin art. 11 consfinţeşte dreptul de liberă asociere al oricărui cetăţean.

  Reglementările internaţionale ratificate de România au prioritate faţă de prevederile legale interne, aşa cum Constituţia României precizează la art. 142 alin (2).

  În dreptul european, domeniul profesiilor reglementate are ca şi izvoare de drept Tratatul UE, Directiva nr. 36 din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi Directiva nr.123 din 2006 privind serviciile.

  Domeniul asocierilor este reglementat în România prin Legea nr.246 din 2005 care aprobă O.U.G. nr. 26 din 2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. În această lege, prin art. 2 se precizează explicit că ea “creează cadrul pentru exercitarea dreptului de liberă asociere”.

  Nici în dreptul european şi nici în cel românesc nu există definite conceptele de “Organizaţie profesională” sau de “Corp profesional”.

  Prin eludarea acestei realităţi şi prin încălcarea prevederilor Constituţiei şi a legii se creează prin Ordonanţe guvernamentale persoane juridice numite “organizaţii profesionale sau corpuri profesionale”. Această acţiune neconstituţională şi ilegală premeditată, ţintită şi controlată a devenit o practică în domeniul profesiilor reglementate.

  Caracterul ei infracţional ţine de siguranţa naţională privind starea de ilegalitate. În fapt, prin confiscarea atribuţiilor statului se face un transfer ilegal de atribuţii şi competenţe de la stat către asociaţii private denumite, după caz, organizaţii sau corpuri profesionale.

  Mecanismul diabolic al acestui fenomen este concretizat prin următorii paşi procedurali:

  Toate aceste reglementări neconstituţionale şi ilegale pornesc de la Ordonanţe de Guvern emise în vacanţele parlamentare;

  Guvernul, oricare ar fi el, solicită Parlamentului abilitarea de a emite ordonanţe pe timpul vacanţelor parlamentare pe domenii neprevăzute de Constituţie;

  Guvernul cere abilitarea pe domenii pe care Constituţia nu le permite, dar pe care apoi le detaliază prin legile de abilitare. Astfel se creează premise şi iluzia de legalitate a bazei pentru emiterea de ordonanţe !?;

  Consiliul legislativ nu îşi îndeplineşte atribuţiile şi funcţiile şi nu sesizează neconstituţionalitatea acestor solicitări;

  Prin legile de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe Parlamentul aprobă solicitările Guvernului;

  În timpul vacanţelor parlamentare, Guvernul emite ordonanţe prin care reglementează profesii pentru care înfiinţează neconstituţional şi eludând legi în vigoare aşa numite “Organizaţii profesionale, persoane juridice, fără scop lucrativ şi de utilitate publică”, unice asociaţii profesionale care cuprind obligatoriu toţi profesioniştii unui domeniu;

  Cine nu face parte din organizaţia profesională practic nu poate exercita dreptul sau constituţional de a profesa !?;

  După câţiva ani de la emiterea ordonanţelor, după ce au produs efecte juridice importante, de regulă după minim doi-trei ani, respectivele ordonanţe intra în dezbaterea Parlamentului;

  Trecând prin comisiile parlamentare şi respectând procedurile regulamentare mai durează încă cel puţin un an până când aceste ordonanţe de Guvern ajung să fie votate în plenul Parlamentului de cele mai multe ori fără cvorumul necesar prevăzut pentru legi organice;

  Legile de aprobare a acestor ordonanţe se fundamentează pe articole din Constituţie care nu au nicio legătură cu domeniul reglementat. Astfel se invocă principii generale care nu au legătură cu textul concret al ordonanţelor şi ignoră prevederile legii privind asocierile;

  Legile de aprobare a ordonanţelor, deşi încalcă prevederile Constituţiei, nu sunt atacate şi verificate la Curtea Constituţională şi rămân în vigoare !?!

 2. Efectele acestor lanţuri de ilegalităţi sunt:

  Se creează prin lege, în mod neconstituţional şi prin suprareglementare, persoane juridice (organizaţii sau corpuri profesionale, după caz) care înglobează forţat şi obligatoriu toţi profesioniştii unui domeniu şi această recunoaştere a personalităţii juridice nu se face prin decizia Justiţiei. Mai mult, se legiferează în mod aberant ca astfel de organizaţii profesionale să aibă sediul chiar în clădirile ministerelor.

  Se îngrădeşte exercitarea drepturilor constituţionale de liberă asociere şi de liberă practică a unor profesii prin condiţionarea exercitării profesiei de asociere în unica asociaţie profesională creată prin ordonanţa de Guvern.

  Funcţiile statului care ar trebui exercitate de către autorităţile publice de specialitate, conform art. 116-117 din Constituţie sunt transferate prin încălcarea Constituţiei acestor unice asociaţii private profesionale.

  Practic, se subminează autoritatea statului prin crearea de asociaţii profesionale private (adevărate struţo-cămile public private) care exercită funcţii ale statului şi care sunt conduse de Guvern fără a fi structuri guvernamentale constituţional înfiinţate.

  Astfel, grupări private exercită, în locul autorităţilor publice de specialitate, dreptul de control şi sancţiune pentru practicarea necorespunzătoare a profesiilor reglementate.

  Se creează discriminare şi dublă reglementare privind asociaţiile, unele asociaţii se înfiinţează în baza legii-cadru privind asociaţiile, iar alte asociaţii, cele profesionale se înfiinţează prin ordonanţă de Guvern şi se declară de utilitate publică înainte de a se înfiinţa.

  Guvernul creează prin ordonanţe persoane juridice numite abuziv “când organizaţii când corpuri profesionale, după caz” pe care şi le subordonează prin procedurile din lege.

  Aceste persoane juridice, asociaţii profesionale sunt conduse de Guvern ca şi autorităţile publice de specialitate, deşi sunt în fapt asociaţii private, fapt care generează ambiguitate şi confuzie.

  În mod forţat societăţile comerciale care practică activităţi profesionale sunt membri în aceste asociaţii şi plătesc cotizaţie.

  Bugetul şi hotărârile asociaţiilor profesionale sunt avizate de reprezentanţii Guvernului.

  Deşi realizează venituri uriaşe (de ordinul sutelor de milioane de euro) din prestări servicii, aceste asociaţii profesionale fac evaziune fiscală şi nu plătesc impozite pe venituri la bugetul statului.

  Dacă prin Constituţia României (art.1 alin.(4)) este consfinţită organizarea statului bazat pe principiul separaţiei puterilor, asociaţiile profesionale îndeplinesc toate aceste funcţii ale statului plus funcţii private deliberative şi executive specifice unei asociaţii, persoană juridică de drept privat.

  În fapt, asociaţiile profesionale create neconstituţional şi eludând legi cadru funcţionează ca o mixtură public-privată, adică un fel de adevărat stat în stat.

  Asociaţii private ajung să stranguleze piaţa serviciilor oferite cetăţenilor prin exercitarea profesiilor reglementate, încălcând legea şi principiile liberei concurenţe prin stabilirea şi impunerea de către asociaţiile profesionale de preţuri minime pentru servicii şi prezervă piaţa prin impunerea numărului de practicanţi ai profesiei.

  Preţurile impuse de către asociaţiile profesionale pentru servicii oferite prin practicarea profesiilor reglementate defavorizează toţi cetăţenii, consumatori de servicii şi distorsionează piaţa prin îngrădirea libertăţii economice prevăzute în Constituţia României la art.45 şi a liberei concurente.

  Se valorifică de către grupări private informaţiile cu caracter personal privind pe toţi profesioniştii domeniilor reglementate;

  Când astfel de unice asociaţii profesionale naţionale mai sunt conduse şi de către cetăţeni străini, efectele asupra siguranţei naţionale sunt uşor de înţeles.

  Fenomenele generate prin acest tip de legiferare a domeniilor profesionale prin ordonanţe de Guvern şi care prin implicaţiile lor afectează siguranţa statului sunt: neconstituţionalitatea, ilegalitatea, ambiguitatea, discriminarea, haosul legislativ, suprareglementarea şi evaziunea fiscală.

  În fapt, se subminează autoritatea puterii de stat din România şi se afectează siguranţa statului!

 3. Soluţiile propuse pentru îmbunătăţirea stării de fapt constau în următoarele:

  Constatarea neconstituţionalităţii şi ilegalităţii actelor normative prin care s-au înfiinţat asociaţiile profesionale unice pe ţară eludând legea privind asociaţiile;

  Abrogarea acestor acte normative care încalcă drepturi constituţionale de liberă asociere, liberă practică a unei profesii şi îngrădesc libertatea economică şi libera concurenţă (art. 5 din Legea nr. 21 din 1996);

  Eliminarea condiţionărilor legislative pentru exercitarea dreptului de a profesa de apartenenţa la o anume asociaţie profesională;

  Înfiinţarea de autorităţi publice de specialitate respectând prevederile Constituţiei (art. 116-117);

  Înfiinţarea de asociaţii profesionale exclusiv din iniţiativă privată şi prin hotărâri ale Justiţiei;

  Adoptarea legii cadru privind practicarea profesiilor reglementate, prin care să se separe atribuţiile de reglementare şi control ale autorităţilor publice de specialitate de atribuţiile, rolul şi funcţiile asociaţiilor profesionale;

  Adoptarea legilor speciale pentru fiecare profesie reglementată în parte pentru a stabili condiţiile de exercitare a profesiei (criterii, standarde şi proceduri) şi stabilirea autorităţile publice de specialitate care exercită controlul de legalitate.

 4. Avantajele şi beneficiile soluţiilor propuse sunt:

  Se intră în legalitate în domeniul profesiilor reglementate respectându-se Constituţia, legea asociaţiilor şi legea concurenţei în privinţa autorităţilor publice de specialitate şi a asociaţiilor profesionale;

  Se reglementează unitar domeniul profesiilor reglementate (liberale);

  Se elimină ambiguitatea şi confuzia dintre stat şi asociaţiile private prin separarea rolului şi exercitarea funcţiilor statului prin autorităţile publice de specialitate de rolul şi funcţiile asociaţiilor profesionale;

  Se elimină suprareglementarea privind asociaţiile;

  Se elimină legiferarea prin concepte nedefinite juridic (organizaţie sau corp profesional);

  Se creează simplificare legislativă;

  Se deschid pieţele serviciilor oferite prin practicarea profesiilor reglementate şi va acţiona concurenţa reală şi mecanismele pieţei;

  Se elimină discriminările şi strangulările pieţei serviciilor;

  Se elimină preţurile minime impuse cetăţenilor de către asociaţiile profesionale pentru serviciile oferite prin practicarea profesiilor reglementate;

  Toţi cetăţenii vor beneficia de scăderea preţurilor serviciilor oferite prin practicarea profesiilor reglementate, ceea ce va conduce la creşterea generală a bunăstării cetăţenilor;

  Tinerii specialişti vor avea acces liber pe piaţa serviciilor oferite prin practicarea profesiilor reglementate;

  Se reduce evaziunea fiscală comisă de către asociaţiile profesionale;

  Se asigură în mai mare măsură siguranţa statului. Stenograma se afla aici http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6361&idm=1,06&idl=1

Urban Iulian
sursa: urbaniulian.ro

Despre autor

contribuitor

comentariu

Adauga un comentariu

 • Buna seara!
  Am descoperit acest site intamplator insa subiectul dezbatut este de maxima importanta si actualitate pentru mine si un grup de inca 19 persoane care incercam sa infiintam in Romania o organizatie locala a Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) din SUA. Profesia de Certified Fraud Examiner (CFE) este recunoscuta in toata lumea si se numara printre cele mai reprezentative, alaturi de CIA sau CISA, sau CPA, etc. In Europa exista peste 10 local chapters ale ACFE, inclusiv in state foste comuniste (Cehia, Polonia, Rusia). In Turcia exista de asemenea un local chapter iar vecinii bulgari au un chapter “in formation”. In Romania suntem 10 persoane certificate (numarul minim solicitate de ACFE pentru infiintarea unui local chapter) si impreuna cu alti 10 membri asociati am incercat sa inregistram asociatia profesionala (avand acordul ACFE-SUA). Justitia romana ne-a respins insa cererea de inregistrare pe motiv ca profesia de Examinator de Frauda nu figureaza in COR. In COR nu figureaza insa nici CISA si cu toate acestea asociatia profesionala (local chapter a ISACA) a fost recunoscuta si inregistrata. In COR nu exista nici profesia de auditor financiar sau de consultant fiscal dar, aceste profesii fiind infiintate prin lege, nu mai conteaza acest fapt.
  Nu ni s-a admis nici recursul insa una din judecatoare a exprimat o opinie contrara celei a completului, respectiv a admis recursul considerandu-l fondat, recomanda modificarea primei hotarari si admiterea inregistrarii asociatiei.
  Vom face uz de dreptul constitutional la asociere, incalcat grosolan de reprezentantii “justitiei” romane si vom merge mai departe pentru inregistrarea asociatiei, iar daca in Romania nu mai avem nici o cale legala, vom merge la CEDO.
  Puteti sa ne ajutati cu vreo sugestie, sau sa ne indicati ce demersuri am mai putea face in Romania? Orice sfat ne-ar fi util, avand in vedere ca dvs. se pare ca aveti o mai mare experienta in ceea ce priveste incercarea statului de a detine controlul asupra profesiilor cu caracter liberal.
  Cu stima, Elena