– Imunitatea naturală (prin trecerea prin boală) sau artificială (prin vaccin) nu înseamnă că nu te mai poți infectă și nu mai poți transmite virusul.

– Eficiența, eficacitatea, efectele adverse, raportul beneficiu-risc al vaccinului conform deciziei de autorizare nu pot fi atacate de către cetățeni (conform deciziilor Tribunalului Uniunii Europene). Atâta timp cât nu pot să aducă nicio critică cu privire la vaccin care să fie analizată de o instanța, nicio lege nu poate conține vreo normă care să prevadă obligativitatea prezentării vreunei dovezi de vaccinare de către cetățeni

– Apar mereu forme noi ale virusului, cu alte caracteristici. Vaccinurile disponibile nu au luat în calcul aceste forme apărute ulterior. Singurele dovezi că vaccinurile produse la un moment dat au eficacitate și pentru formele apărute ulterior sunt chiar declarațiile producătorului, nicio persoană fizică sau juridică neavând posibilitatea legală de a contesta în instanță.

– Mutarea sarcinii probei de la state pentru restrângerea drepturilor fundamentale la cetățeni pentru a dovedi că sunt eligibili să obțină drepturi reprezintă o negare a drepturilor fundamentale garantate de tratatele internaționale, carta drepturilor fundamentale și Constituțiile statelor membre.

– Certificatul a fost introdus atât la nivel transfrontalier, cât și la nivel național, de la 1 iulie 2021. Nu și-a dovedit eficiența în combaterea transmiterii virusului, nici la nivel național, nici la nivel transfrontalier. În toate țările U.E. s-au manifestat noi valuri epidemiologice  cu o intensitate și mai mare după introducerea certificatului față de valurile apărute anterior aplicării vaccinării și introducerii certificatului.

– Certificatul este un instrument politic, nu sanitar, care are ca scop numai negarea/anularea drepturilor și libertăților fundamentale, nedovedindu-și nicio utilitate în combaterea transmiterii virusului (și dacă ne-am vaccina 100% virusul ar există în continuare și oamenii s-ar infecta, ar face forme grave, ar transmite virusul și s-ar muri în continuare. Nu se eradicheaza virusului nici cu vacinarea, nici cu certificatul).

– Certificatul încalcă toată legislația pe G.D.R.P., afectând viață privată și confidențialitatea datelor medicale sensibile (dacă te-ai vaccinat, dacă ai fost infectat sau dacă ești infectat cu virusul). Cu toate că la adoptarea Regulamentului U.E. (2021) /953 s-a prevăzut că nu se va crea o baza de date la nivel european, constatăm că realitatea este alta. Prin interconectarea bazelor de date se pot accesa de multe instituții naționale, cât și de instituții europene date confidențiale medicale. (a se vedea în România O.U.G. 68/2021 care permite accesul la baza de date a nu mai puțin de opt instituții, inclusiv Poliția și Armata)

– Certificatul este pretextul pentru introducerea până la finalul anului 2022 a identității digitale europene (portofelul electronic). Baza de date privind Certificatul verde se interconectează național și transfrontalier cu alte baze de date create, tot sub pretextul pandemiei, respectiv cele privind P.L.F., cele privind evidență populației (a se vedea în România O.U.G. nr 129 din 15 dec 2021) etc.

– Certificatul este piatra de temelie a portofelului digital care va fi instrumentul unic la nivel european pentru identificare, autentificare, acces la contul bancar și pentru încheierea oricărui contract și achiziția oricărui bun sau serviciu. Comisia Europeană a prezentat acest instrument (portofelul digital) că fiind necesar pentru binele nostru, deoarece vom putea controla cantitatea de date pe care o sharuim. Însă, controlul nu va fi deținut de către cetățean. Controlul va fi deținut de către persoanele care vor gestiona sistemul digital și baza de date privind portofelul digital care în orice moment vor putea să taie semnalul de la baza de date către portofelul digital sau pur și simplu să șteargă din baza de date orice cetățean (indiferent că este demnitar sau cetățean de rând), eliminându-l astfel din viață socială.

– Certificatul digital este precedentul pentru instituirea monitorizării în masă și a controlului absolut al statelor asupra cetățenilor, segregarea cetățenilor în cetățeni buni și cetățeni răi, cetățeni cu drepturi și cetățeni fără drepturi, în funcție de  cât se vor supune regulilor introduse de Uniunea Europeană care constatăm că nu mai sunt luate pentru și în interesul cetățenilor săi.

Avocat Elena Radu

Sursa: art-emis.ro