Analize și opinii

Savatie Baștovoi: “Dreptul la vot oferit tuturor a fost doar un paravan care absolvă de responsabilitate tiranii și escrocii care conduc muțimile”

Cu cît mergem mai departe, cu atît mă conving că dreptul la vot oferit tuturor a fost doar un paravan care absolvă de responsabilitate tiranii și escrocii care conduc muțimile. Acum că frîiele puterii s-au mutat în bănci, acolo unde nu mai este nevoie de voturi, ci doar de noi domenii de cîștig, chiar și cu prețul dispariției a popoare întregi, cred că votul va dispărea cu totul sau va fi iarăși un privilegiu ce se va cîștiga cu bani și loialitate.

Ironia soartei face că, tocmai prostimea care a votat și a scandat în piețe pentru închipuite drepturi, a instaurat tirania care îi va lipsi de orice drept, dar de orice drept: dreptul la medicină, dreptul la învătămînt și adevăr, dreptul la pensii, dreptul la apărare în fața miliției – iar asta se întîmplă deja.

Pentru că orice lege schimbătoare se poate schimba împotriva ta și nici principiul majorității, nici al vreunei nevoi scornite de oameni nu poate garanta dreptatea legilor omenești – și doar Legea lui Dumnezeu rămîne în veac măsură și dreptar al vieții oamenilor pe pămînt.

Orice putere care are măcar o singură lege protivnică lui Dumnezeu este o putere protivnică lui Dumnezeu și orice amestec cu ea ne face nefericiți, dacă nu chiar blestemați, după cuvintele întîiului psalm al Prorocului David, cuvinte care se cîntă în biserici de mii de ani și care nu și-au schimbat înțelesul nici azi.

Autor: Savatie Baștovoi