Analize și opinii

Preşedinte UNJR: ”Contrar tuturor sloganelor vehiculate, Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este total protejata de orice decizie a vreunui om politic!”

Pentru cei interesati, gasiti mai jos propunerea pe care am trimis-o Comisiei parlamentare ce are ca obiect infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.Contrar tuturor sloganelor pe care le-au vehiculat unii si altii din politica sau presa, ca prin aceasta sectie justitia va fi capturata de politic, se poate vedea ca aceasta sectie este total protejata de orice decizie a vreunui om politic.

Daca numirile in pozitia de procuror general sau procurori sef directii sunt facute cu vadit aport politic (propunerea e facuta de ministrul justitiei iar numirea de presedinte), in cazul acestei sectii numirea procurorului sef se face de catre Plenul CSM.

De asemenea, tot Plenul CSM numeste si procurorii care vor activa in aceasta sectie.

Numirea se face in urma unei proceduri total transparente, incluzand un interviu transmis in direct.

Baza de selectie este dintre procurorii cu 18 ani vechime, cu minim grad de curte de apel. Vechimea si gradul va aduce plus de profesionalism si experienta.

In evaluarea acestora va conta activitatea anterioara, inclusiv numarul de achitari, restituiri, condamnari, modul in care si-au condus anchetele.

Numirea procurorilor in aceasta sectie va fi pentru o durata de 3 ani, cu posibilitatea renumirii o singura data.

Pentru a spori garantiile de independenta ale procurorilor, aceasta sectie va face numai urmarirea penala, urmand ca reprezentarea in instanta sa fie facuta, in functie de situatie, de catre procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel sau sectia judiciara a Parchetul de pe langa ICCJ.

O astfel de structura, total protejata de orice numire ori decizie politica, va oferi garantii sporite de independenta nu doar judecatorilor, ci si procurorilor.

Gasiti mai jos, asadar, textul pe care l-am propus Comisiei parlamentare avand ca obiect infiintarea acestei sectii care sa investigheze infractiunile din justitie si care sa ofere suficiente garantii de independenta atat judecatorilor, cat si procurorilor.

*************************************************

După articolul 88 se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 2/1- “Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie”, alcătuită din art.88/1 – 88/10, cu următorul cuprins:

Art. 88/1 – Infiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se înființează și funcționează Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie care are competența de a efectua urmărirea penală pentru infracțiunile săvârșite de judecători și procurori, inclusiv judecătorii și procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie își păstrează competența de urmărire penală și în situația în care, alături de judecator sau procuror, sunt cercetate și alte persoane.

(3) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul României.

(4) Procurorii din cadrul Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cauzele prevăzute la alin. (1). În cazul infracțiunilor săvârșite de judecătorii și procurorii militari, dispozițiile articolului 56 alin. (4) din Codul de procedură penală nu sunt aplicabile.

(5) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie prin intermediul procurorului şef al acestei Sectiii.

(6) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.

Art. 88/2 – Activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic.

(2) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice ori structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.

(3) Este interzisa delegarea sau detasarea de procurori in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.

(4) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie funcționează cu un număr maxim de 20 de procurori plus personalul auxiliar de specialitate aferent care va fi stabilit prin Regulamentul de ordine interioara al Ministerului Pubic.

(5) Numărul de posturi al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie poate fi modificat prin Ordin al Procurorului General, la solicitarea procurorului sef Sectie, cu avizul conform al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) În scopul efectuării în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor ce intra in competența sa, Sectia poate folosi, cu acordul Procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(7) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se asigură de la bugetul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Art. 88/3 – Organizarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se poate organiza în servicii si birouri conduse de procurori şefi.

(2) Serviciile si birourile din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se pot înfiinţa şi se pot desfiinţa prin ordin al procurorului şef al Sectiei, cu avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 88/4 – Conducerea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este condusă de un procuror şef de sectie, ajutat de un procuror-șef adjunct, numiți în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prezentei legi.

(2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, procurorul şef al Secției pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din justiție emite ordine cu caracter intern.

Art. 88/5 – Numirea si revocarea procurorului sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Procurorul sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este numit in functie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, in urma concursului organizat in acest sens de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Conditiile pentru ca un procuror sa se inscrie la concursul pentru ocuparea postului de procuror sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sunt similare celor de la art. 88/7 alin. 3 lit. a)-e).

(3) Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi de orice alte înscrisuri considerate relevante.

(4) Plenul CSM, dupa evaluarea candidatilor si a proiectelor, si in urma unui interviu transmis in direct, dat in fata plenului, va numi procurorul sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.

(5) Procedura de numire va fi detaliata intr-un Regulament aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Revocarea din functia de procuror sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se face de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in caz de neindeplinire a atributiilor specifice functiei sau in cazul in care acesta a fost sanctionat disciplinar.

Art. 88/6 – Numirea si revocarea procurorului sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Procurorul sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este numit in functie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului sef Sectie, dintre procurorii deja numiti in cadrul Sectiei.

(2) Numirea in functia de procuror sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

(3) Revocarea procurorului sef adjunct al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se face de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivata a procurorului sef de Sectie, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei.

Art. 88/7 – Numirea procurorilor in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se încadrează cu procurori numiţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.

(2) Perioada de numire este de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.

(3) Pentru a participa la concursul pentru numirea in cadrul Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, procurorii trebuie sa indeplineasaca cumulativ urmatoarele conditii:

a) să nu fi fost sancționați disciplinar sau pentru abateri de la Codul deontologic in ultimii 5 ani;

b) să aibă cel puțin gradul de parchet de pe lângă curte de apel;

c) sa aiba o vechime efectiva de cel puţin 18 ani în funcţia de procuror;

d) sa aiba o bună pregătire profesională,

e) sa aiba o conduită morală ireproşabilă.

(4) Concursul prevazut la alin. 3 constă în:

a) un interviu transmis in direct, sustinut in fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;

b) o evaluare a activitatii din ultimii 5 ani;

c) o evaluare a unor acte întocmite de candidaţi din ultimii 3 ani de activitate.

(5) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, a rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice. La interviu poate participa si un psiholog, care poate pune intrebari candidatilor.

(6) Evaluarea prevazuta la alin. 4 lit. b) se efectuează de un procuror si un judecator din cadrul Inspectiei Judiciare, care vor evalua durata si complexitatea cazurilor lucrate de procuror, rata de achitari, restituiri, condamnari, eventuale sesizari facute din partea persoanelor cercetate si vor intocmi un raport pe care-l vor inainta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(7) Evaluarea prevazuta la alin. 4 lit. c) se efectueaza de o comisie desemnată de secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturi, formată dintr-un formator de la Institutul Național al Magistraturii și 2 procurori de la Parchetul de pe langa Înalta Curte de Casație și Justiție, propuși de Procurorul General.

(8) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de concurs este de 100 de puncte, distribuite astfel:

a) 50 de puncte pentru proba prevăzută alin. (4) lit. a);

b) 30 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (4) lit. b);

c) 20 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (4) lit. c).

(9) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte.

(10) Numirea in functia de procuror din cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie se va face de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii in limita posturile vacante si in ordinea punctelor obtinute.

Art. 88/8 – Renumirea ca procuror in cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Renumirea ca procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie se poate face o singura data, pe o durata de 3 ani.

(2) Cu trei luni inainte de expirarea primului termen de numire, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza cererea depusa de procurorul care solicita innoirea mandatului, avand in vedere evaluarea activitatii desfasurate de acesta in perioada primului mandat.

(3) La data încetării activităţii în cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, procurorul revine la parchetul de unde provine.

(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat în cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi pastreaza gradul profesional de procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si justitie şi salarizarea corespunzătoare acestuia.

Art. 88/9 – Evaluarea si revocarea procurorilor

(1) Procurorul şef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii din cadrul secției.

(2) Procurorii numiţi în cadrul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie pot fi revocaţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivata a procurorului şef al Secției, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.

(3) In cazul revocarii, procurorul revine la parchetul de unde provine si îşi redobândeste gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul Sectiei.

Art. 88/10 – Atributiile Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie

(1) Atribuţiile Secției de Investigare a unor infracțiuni din justiție sunt următoarele:

a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, pentru infracţiunile prevăzute la art. 88/1 alin. (1);

b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către specialisti sau ofiţerii de poliţie judiciară, în cauzele privind infracţiunile prevăzute la lit. a);

c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute la lit. a);

d) elaborarea raportului anual privind activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie şi prezentarea acestuia Plenului CSM precum si procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, nu mai târziu de luna februarie a anului următor;

e) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul infracțiunilor aflate în domeniul de competență;

f) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.

2) Reprezentarea in instanta la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de procurori din cadrul Sectiei Judiciare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar in teritoriu de catre procurori din cadrul parchetului de pe langa instanta la care se judeca cauza.

Autor: Dana Girbovan

Sursa: Dana Girbovan

Despre autor

contribuitor

Adauga comentariu

Adauga un comentariu