Analize și opinii

Gheorghe Piperea: „Urmează o guvernare militarizată. În armată, ordinul se execută, nu se discută.”

Urmează o guvernare militarizată. În armată, ordinul se execută, nu se discută.
Mă întreb dacă se va mai ține cont de asta –
„Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:
– supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia;
– întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional;
– persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;
– alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice, săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim”.
[art. 439 alin. (1) lit.b), i) – k) și alin. (2) din Codul penal al României]

Autor: Gheorghe Piperea