Analize și opinii

Gheorghe Piperea: “Uniunea Europeană este o construcție juridică, iar nu o realitate naturală, așa cum sunt națiunea, familia și comunitatea imediată”

Uniunea Europeană este o construcție juridică, iar nu o realitate naturală, așa cum sunt națiunea, familia și comunitatea imediată. Este un contract, iar nu o federație.
Nu există identitate europeană, ci o sumă de identități naționale europene.
Uniunea Europeană a fost concepută ca un parteneriat pentru pace și ca un instrument pentru cooperare economică și bunăstare. A fost fundația unui spațiu de liberă circulație, unde drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt cruciale.
Uniunea Europeană nu este un supra-stat constrângător care să aibă căderea să înghețe drepturi și libertăți și să pună lumea în stare de război perpetuu. Dimpotrivă, Uniunea Europeană a fost menită să evite războiul europenilor contra europenilor.
Cu toate acestea, exercițiul prea îndelungat al puterii, încredințată timp de zeci de ani uneia și aceleiași clase de politruci, a pervertit Tratatele originare și a permis armatei de birocrați construită între timp pe butaforia instituțională europeană să uzurpe puterea și chiar să o transfere ilegitim unor elite auto-mandatate, cinice, interesate doar de control și de păstrarea privilegiilor lor neo-feudale.