Analize și opinii

Gheorghe Piperea: “Avertisment: acest text necesită 7 minute de citit. Și vă poate afecta emoțional …”

Avertisment: acest text necesită 7 minute de citit. Și vă poate afecta emoțional …
În noul guvern din 2025 se va crea un departament special al Ministerului Justiției, condus de un secretar de stat și compus dintr-un corp specializat de avocați pledanți, cu experiență în litigii, care vor avea în competență*:
(i) reprezentarea Statului român și a ministerelor implicate în litigiile judiciare sau arbitrale; toate celelalte ministere care au asemenea departamente, precum și Secretariatul General al Guvernului, urmează a transfera către acest departament special din cadrul Ministerului Justiției toate atribuțiile și competențele corespunzătoare, precum și toate contractele, informațiile și documentele referitoare la litigiile și arbitrajele aflate pe rol sau în pregătire; externalizarea către echipe de avocați români sau străini a litigiilor sau a arbitrajelor se va decide doar punctual și doar în mod excepțional, prin hotărâre de guvern, pe baza unei propuneri motivate a secretarului de stat care coordonează departamentul;
(ii) legitimare specială în procedurile administrative și judiciare reglementate de legislația concurenței, pentru cazuri de optimizare sau evaziune fiscală practicate, cu efect anti-concurențial, de corporații, precum și pentru cazuri de abuz de putere economică sau de poziție dominantă, inclusiv în domeniul bancar și în asigurări, în domeniul digital, în domeniul insolvenței, în cazuri de cenzură on line sau de cenzură în mass media main stream, precum și pentru cazuri de uzanțe comerciale neoneste, de monopol ne-natural, de rente ilegitime, de privilegii injuste și de exclusivități non-etice; departamentul va avea competențe de anchetă proprie, pornită din oficiu sau în urmarea unor petiții, sesizări ori denunțuri, precum și dreptul de a formula acțiuni în contencios administrativ care să țintească actele administrative de autoritate emise cu abuz de putere; se vor excepta hotărârile sau ordonanțelor guvernului; de asemenea, departamentul va putea cere instanțelor competente să pronunțe hotărâri cu efect erga omnes, adică opozabile tuturor, pentru a stopa abuzul sau uzurparea de putere;
(iii) legitimare specială de anchetă, intervenție și acțiune în chestiunile de protecția mediului, pentru fapte grave și cu impact major asupra populației sau asupra unor comunități, cum ar fi balastierele care seacă râurile și privează orașele de apă potabilă, exploatarea intensivă și irațională a masei lemnoase și a pădurilor, incinerarea clandestină a gunoaielor, colectarea, stocarea și distrugerea prin metode de facto ori prin improvizații a deșeurilor menajere, industriale sau sanitare, precum și culturile de plante modificate genetic camuflate ca operațiuni de cercetare și biotehnologie;
(iv) legitimare specială de anchetă, intervenție și acțiune în domeniul protecției copilului în calitate de consumator; vor fi vizate, în special, propaganda pentru consumul de substanțe periculoase și de medicamente, precum și pervertirea programatică, prin ideologii fals progresiste și totalitare, a educației în școli; departamentul va putea cere instanțelor competente, prin proceduri urgente și prioritare, să dispună suspendarea sau închiderea definitivă a activității comercianților culpabili, a site – urilor on line vinovate sau implicate ori a farmaciilor care vând produse, servicii și medicamente riscante pentru copii;
(v) sesizarea inspecției judiciare în cazuri de abateri disciplinare ale magistraților și legitimarea procesuală activă în toate procesele și acțiunile care tind la atragerea răspunderii disciplinare, patrimoniale sau penale a magistraților.
În aplicarea art. 187 și a art. 196 alin.1 lit.c) din Codul civil, departamentul va avea acțiune în nulitatea oricărei organizații non-guvernamentale care are un scop ori un obiect de activitate ilicit, imoral sau în contradicție cu interesul public.
Pentru efecte imediate, departamentul va putea cere instanței competente pronunțarea unei hotărâri de suspendare a activității organizației non-guvernamentale vizate.
Aceleași acțiuni vor putea fi formulate și contra organizațiilor non-guvernamentale care si-au pervertit scopul sau obiectul de activitate în acțiuni și comportamente ilicite, imorale sau contravenind interesului public.
Vor putea face obiectul unor asemenea acțiuni și organizațiile quasi-non-guvernamentale, dar nu și partidele politice sau organizațiile minorităților naționale.
*cu condiția ca lumea să nu mai meargă după fenta vulpilor viclene cu covrigi de Buzău în coadă și cu „stabilitatea” …