Analize și opinii

Capitalismul comunist

Capitalismul care se consolidează la scară planetară nu este capitalismul în forma pe care o luase în Occident: este, mai degrabă, capitalismul în varianta sa comunistă, care unește o dezvoltare extrem de rapidă a producției cu un regim politic totalitar. Aceasta este semnificația istorică a rolului de lider pe care China îl asumă nu numai în economie în sens strict, ci și, așa cum a arătat foarte elocvent uzul politic al pandemiei, ca paradigmă a guvernării oamenilor. Faptul că regimurile instaurate în țările auto-intitulate comuniste întruchipau o formă particulară de capitalism, adecvată în special țărilor înapoiate din punct de vedere economic, fiind catalogate din acest motiv la rubrica capitalism de stat, era perfect cunoscut de cei care pot citi istoria. Cu toate acestea, este ceva cu totul neașteptat faptul că această formă de capitalism, care părea să-și fi epuizat sarcina, ajungând, prin urmare, obsoletă, era destinată să devină, într-o configurație actualizată tehnologic, principiul dominant în faza actuală a capitalismului globalizat. De fapt, este posibil să asistăm astăzi la un conflict între capitalismul occidental, care a coexistat cu statul de drept și democrațiile burgheze, și noul capitalism comunist, din care acesta din urmă pare să iasă învingător. Cert este, însă, că noul regim va uni în sine aspectul cel mai inuman al capitalismului cu cel mai atroce aspect al comunismului etatist, combinând astfel extrema alienare a relațiilor inter-umane cu un control social fără precedent.
Giorgio Agamben
14 decembrie 2020
Traducere din italiană de Dan Siserman