Analize și opinii

Avocatul Dan MV Chitic: „Apel către Biserică”

Vin către PreaFericirea voastră și ÎnaltPreaSfințiile voastre, către cuvioșii părinți și către toți frații din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu o smerită rugăminte venită din partea mea, umilul vostru fiu duhovnicesc și frate întru Hristos:
“Dați lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu!”
Căci Cezarul își ia singur ce e al lui.
Omul, ființa in care Domnul a suflat duh de viața, făcută după chipul și întru asemănarea lui Dumnezeu, omul și mântuirea și îndumnezeirea sa sunt începutul și sfârșitul misiunii voastre.
“Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.
19. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
20. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” spune pericopa Evanghelică a utrenii zilei in care îndrăznesc sa va scriu.
De aceea, vă rog, veniți și învățați-ne, botezați-ne, căsătoriți-ne și înmormântați-ne cum se cuvine!
Învățați-ne cum să păzim toate cele ce ne-a poruncit El, și nu vremelnicii și nevrednicii noștri “cezari”.
Nu măsurile sanitare, nu distanțarea fizica și socială, nu vaccinarea trebuie sa ni le propovăduiți, ci cuvântul și poruncile Domnului.
“Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Pre­cum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii ( Ioan 13, 34-35).”
Creștinul trebuie sa dea cezarului banul pe care este chipul cezarului, și nu sufletul, unde trebuie sa fie chipul lui Dumnezeu. Sufletul acesta trebuie sa fie singura voastră preocupare, singura voastră grija, și nu implementarea regulilor și legilor cezarului.
Creștinul trebuie sa dea lumii ce este al lumii pentru a păstra pentru Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!
Căci scris este:
“16. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume.
17. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.
18. Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume.
19. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.”
Vom auzi in curând citite aceste cuvinte ale Domnului la Denia din Joia Mare.
Și atunci poate vom înțelege cu toții că doar aceasta iubire, doar iubirea jertfelnică, ne va aduce pe toți împreuna întru Hristos. Și nu respectarea regulilor “Cezarului”!
Recunosc, aceasta postare este o reformulare a apelului, poate prea dur formulat, al doamnei Dana Budeanu, apel prin care va indemna sa nu ne părăsiți, ca pastorii sa nu-și părăsească și sa nu trădeze turma.
Eu știu ca nu o veți face!
Dar mai știu ceva: întreaga experiența de Rezistenta din perioada comunista este caducă in întregime, și deci inutila.
Va voi spune ca orice concesie acum lasă urme de neșters in turma pe care o păstoriței, căci acum nu mai sunt demolate doar biserici de piatră, ci se tinde a fi dărâmată chiar Biserica Domnului, ca turma, dar și mădularele trupului Domnului, omul, Biserica ce a fost construită de Însuși Dumnezeu:
“1 Corinteni 3:16 “ Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi ? “
Legile prin care a fost restrânsă libertatea de conștiința prin îngrădirea timp de aproape un an a dreptului nostru de a intra in Biserici, de a fi parte și a avea trupul și sângele Domnului prin în-părtășanie, legile vaccinarii obligatorii, toate sunt precursoarele transumanismului, a adevăratei “urâciuni a pustiirii”.
Aveți obligația sa luați partea cea buna in Lupta dintre Suflet, Duh și Intelect cu Dușmanul – Inteligenta Artificiala și Marea Resetare socială ce ni se pregătește.
Dușmanii sunt mult mai puternici și mai perfizi decât cei din timpul prigoanei comuniste!
De aceea experiența de Rezistenta sub forma unui “colaboraționism acceptabil” nu mai poate fi soluția in zilele noastre.
Azi, orice forma de colaboraționism cu Statul din partea Bisericii este echivalenta cu o crima. O crima duhovniceasca.
De aceea va rog smerit sa va aduceți aminte ca Biserica, întregul Creștinism, s-a clădit pe oasele martirilor.
Fiți mucenici pentru Hristos, refuzați pactul cu adversarul, respectați-vă misiunea și protejați-ne credința și demnitatea și va vom urma pana la capăt.
Chiar și in mucenicie, căci
„Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?”
Așa sa ne ajute Dumnezeu!
Cu dragoste frățească,