Politică

Viitorul guvern îşi va începe mandatul împrumutându-se

foame-de-baniCel puţin 5 miliarde de euro sunt necesari pentru primul trimestru din 2010. Pentru a acoperi un necesar de finan­ţare de 5-6 miliarde de euro, res­pectiv deficitul bugetar pe primul tri­mes­tru al anului viitor şi plata datoriilor către bănci şi firme private, viito­rul guvern va trebui să se împrumute de la bancheri de cel puţin 1-2 mili­arde de euro, chiar dacă primeşte tran­şele FMI şi CE.

Necesarul suplimentar de finanţare pentru noul guvern indiferent de culoarea lui po­li­ti­că pentru primele trei luni ale anului 2010 este în jur de 5-6 miliarde de euro, susţine Gheorghe Gher­ghina, secretar de stat în Ministerul Fi­nan­ţe­lor Publice. „Teoretic, noul guvern va trebui să reia relaţiile cu FMI, să depună în Parlament bu­ge­tul pe 2010 şi să primească ambele tranşe de bani de la FMI, Comisia Eu­ro­pea­nă şi Banca Mon­dială cât mai repede.

Dacă va obţine banii de la FMI (în jur de 3 miliarde de euro, valoarea celor două tranşe), de la Comisia Europeană (un mi­liard de euro) şi de la Banca Mondială (300 mili­oa­ne de euro), atunci va trebui să mai ia de la băn­cile comerciale din România sau de afară în jur de 1-2 miliarde de euro.

Dacă nu, va trebui ca toa­tă suma să fie împrumutată de la bănci, adică 5-6 miliarde de euro“, spune Gherghina. Viitorul guvern va trebui să se împrumute prac­tic pentru acoperirea deficitului bugetar pe pri­mele trei luni, cifrat la aproape 2 miliarde de euro, să plătească datoriile statului din 2009 că­tre firmele private care ajung şi ele la încă 2 mi­liarde de euro şi să-şi plătească datoriile către bănci. „Eu sper ca noul guvern să se mişte repede şi să îndeplinească angajamentele asumate cu FMI.

De asemenea, cred că odată cu aprobarea bu­getului pe 2010 la finalul acestui an să fie posibilă vizita delegaţiei FMI în România la începutul anului viitor“, zice Gherghina. Bugetul pe 2010 nu va fi înaintat Par­la­men­tu­lui d­e guvernul demis Boc, ci de viitorul, spune Gheor­ghe Gherghina, şi asta cu toate că preşe­din­te­le Traian Băsescu a semnat decretul care-i per­mi­te Cabinetului Boc să vină în Parlament cu un proiect de buget pe anul viitor. „Proiectul de bu­get pe 2010 va fi înaintat Parlamentului de vii­torul gu­vern şi nu de actualul, deoarece el poa­te suferi mo­dificări serioase.

Poate noul gu­vern are o altă po­litică decât actualul, şi vrea să re­ducă mai puţin cheltuielile bugetare şi mai mult pe cele de in­ves­tiţii sau poate vrea să crească şi mai mult cheltuie­li­le de investiţii şi să reducă şi mai mult cheltuie­li­le bugetare. Nu ştim care va fi po­litica lui, şi e normal ca el să vină în Parlament cu noul proiect de bu­get“, mai spune Gheorghe Gherghina. În bugetul consolidat de anul viitor făcut de gu­vernul demis Boc sunt prevăzute venituri to­ta­le de 166 de miliarde de lei (31,7% din PIB), cheltuieli de 198 de miliarde de lei (37,6% din PIB) şi un deficit bugetar de 5,9%.

Produsul Intern Brut es­timat pentru anul viitor este de 525,1 miliarde de lei. Pentru 2010, Finanţele iau în calcul un curs mediu de 4,2 lei/euro, o inflaţie de 3,7% şi o creştere economică de 0,5%. Potrivit ministrului in­terimar al Finanţelor, Gheorghe Pogea, în 2010 aproximativ 40,4 miliarde de lei vor fi cheltuiţi pe pensiile publice, 24,4 miliarde de lei pe asistenţa socială, 1% din PIB pe dobânzile cu da­to­ria pu­blică. De asemenea, 5,5 miliarde de lei re­pre­zintă contribuţia la bugetul Uniunii Euro­pe­ne, iar 36 de miliarde de lei, suma alocată in­ves­ti­ţiilor.

Dan Odagiu
sursa: cotidianul.ro

Despre autor

contribuitor

Adauga comentariu

Adauga un comentariu