Politică

Scrisoare deschisă pentru Daciana Sârbu:Vă susținem inițiativa de a vă lega cu lanțuri pentru Roșia Montană

20100519_cdp_ivan_sarbu-1Europarlamentarul Daciana Sârbu, a declarat, într-o emisune televizată că “se va lega cu lanțuri” pentru Roșia Montană și că e convinsă că ce se întâmplă acolo este greșit. Societatea civilă ține să-i amintească de promisiunea făcută printr-o scrisoare deschisă în care membrii Asociației Vira îi cer europarlamentarului să dezvăluie când și unde se va face acest lucru. Redăm, mai jos, scrisoarea deschisă.

“Stimată doamnă Daciana Sârbu,
Vă scriem în legătura cu proiectul de lege propus de Guvernul Ponta privind mineritul în Roşia Montană, (proiect privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere România), fiindu-ne cunoscută poziţia dvs. referitoare la situația de la Roşia Montană (Munţii Apuseni) şi având convingerea că legea specială dedicată proiectului vă este cunoscută.

Vă reamintim că, în emisiunea “Vorbe Grele” difuzată pe Antena 3, ați declarat că în cazul în care se va demara proiectul companiei private Roşia Montană Gold Corporation vă veţi lega cu lanţul pentru că sunteți “absolut convinsă că e greșit dacă se întâmplă”.

Având în vedere aceste declaraţii, avem rugămintea să ne oferiţi câteva date (locul, ora) despre momentul în care veţi pune în practică acțiunea promisă şi asumată public (de a vă lega cu lanțul), pe care o încurajăm şi pe care înţelegem să o susţinem, conştienţi de impactul pe care gestul dvs. – în calitate de persoană publică – îl poate avea. În cazul în care aţi revenit asupra poziţiei dvs. asumată public avem rugămintea să ne comunicați argumentele principale care au stat la baza schimbării poziției dvs., convinşi fiind că doar nişte motive temeinice v-ar putea face să vă schimbaţi optica asupra acestei situaţii.

În rândurile de mai jos, vă oferim câteva argumente de ordin legal care, în opinia noastră, subliniază caracterul profund ilegal şi imoral al proiectului de lege privind Roşia Montană.

Mai întâi, ca observaţie generală asupra acestui proiect de lege, remarcăm caracterul ingenios al soluţiei găsite de cei interesaţi de realizarea acestui proiect: în loc ca însuşi proiectul să fie adaptat/modificat (dacă acest lucru este posibil!) pentru a se conforma cerinţelor legale, se adaptează/modifică cerinţele legale (nu puţine la număr şi nu de importanţă minoră!) ori se instituie o serie de exceptări fără o justificare solidă doar pentru a permite realizarea acestui proiect.

Pentru a enumera doar câteva dintre modificările actelor normative care ridică mari semne de întrebare în ceea ce priveşte legalitatea şi constituţionalitatea demersurilor întreprinse pentru realizarea proiectului îndelung râvnit de Roşia Montană Gold Corporation (o companie căreia ar trebui să i se interzică utilizarea în denumirea sa a numelui aşezării pe care doreşte să o şteargă de pe hartă!), vă supunem atenţiei, cu referire doar la modalitatea de realizare a exproprierii, următoarele:

1. Potrivit proiectului de lege în cauză prin modificările ce se intenţionează a fi aduse Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, pentru exproprierea imobilelor necesare realizării proiectelor miniere, expropriator este statul român care va acţiona prin compania privata Roşia Montană Gold Corporation (art. 62 alin. 2), ceea ce reprezintă o premieră absolută în peisajul românesc post-decembrist şi care, în afară de efectele pe care le poate produce în ceea ce priveşte proiectul în discuţie, poate constitui, în opinia noastră, un precedent periculos de natură să creeze premisele pentru modificarea normelor referitoare la expropriere ori de câte ori există interese similare celor de la Roşia Montană.
După cum cunoaşteţi, exproprierea este o măsură excepţională care afectează dreptul de proprietate privată şi, ca atare, este strict reglementată de Constituţie şi legile speciale în această materie. Exproprierea este o măsură aplicată de statul român şi reprezintă o prerogativă exclusivă a acestuia din urmă, în exercitarea căreia acesta este reprezentat prin autorităţi ale administraţiei publice centrale.

În cazul de la Roşia Montană, însă, exproprierea va fi realizată de statul roman reprezentat de o companie privată (ceea ce reprezintă o contradicţie în termeni – compania privată ar fi statul în cazul nostru!). Or, este de notorietate că o companie privată nu urmăreşte protejarea interesului general obştesc,ci protejarea propriilor interese private.

2. Mai mult, conform aceluiaşi art. 62 alin. 2 din proiectul de lege girat de Guvernul Ponta, plata despăgubirilor către expropriaţi o face RMGC din bugetul propriu. Alin. 4 al aceluiaşi articol prevede că „aplicarea procedurii de expropriere […] se va face fără a fi necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectelor miniere respective. Or, în lipsa lor, cuantumul justei şi prealabile despăgubiri va fi la “cheremul” RMGC. Vă reamintim că potrivit art. 44 alin. 3 din Constitutia României „Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.

3. Nu mai puțin, ca efect al exproprierii, terenurile expropriate devin proprietatea publică a statului dar despăgubirea în cazul de faţă va fi plătită de titularul licentei de exploatare. În aceste condiţii, statul român va fi debitorul titularului (RMGC) pentru cuantumul despăgubirilor plătite expropriaților, aspect care rămâne nereglementat la acest moment.

4. Aşa cum am arătat, alin. 4 al aceluiași articol referit anterior prevede că „aplicarea procedurii de expropriere […] se va face fără a fi necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectelor miniere respective”. Facem precizarea că aprobarea indicatorilor tehnico-economici reprezintă prima etapă a procedurii exproprierii prevăzută de art. 4 din Legea nr. 255/2010 în forma în vigoare în prezent. O altă derogare, deci, pentru compania privată Roşia Montană Gold Corporation.
Doamna Daciana Sârbu, schimbarea nu va veni de la Guvern, schimbarea va veni de la Roşia Montană!”

Sursa: Think Outside the Box