Politică

FMI a publicat acordul: salarii îngheţate, concedieri, creşteri de accize

acordul-fmiFondul Monetar Internaţional (FMI) a publicat, miercuri noapte, scrisoarea suplimentară de intenţie la acordul stand-by semnat cu România în luna martie, după ce documentul a fost aprobat de Guvern la 22 septembrie şi publicat în aceeaşi zi în Monitorul Oficial.
Documentul, include angajamentele noi ale părţii române, faţă de precedent scrisoare de intenţie din primăvară,  în vederea reducerii cheltuielilor şi creşterii veniturilor bugetare, precum:
– Reducerea în continuare a costurilor cu salariile, inclusiv o îngheţare a salariilor până la intrarea în vigoare a legii salarizării unitare (pentru economisirea a 0,3% din PIB), continuarea politicii de înlocuire doar a unui angajat din şapte care părăsesc sistemul (0,1% din PIB), modificări structurale pentru reducerea numărului de salariaţi şi restructurarea sistemului de salarizare

– Aprobarea până la finele anului a legislaţiei care să permită reducerea semnificativă a numărului de personalul din sectorul public, pentru o reducere brută a cheltuielilor cu 0,66% din PIB în 2010. Acest angajament va fi atins prin aplicarea de normative pentru cheltuieli de personal şi pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, care vor fi elaborate şi aplicate în lunile următoare la toate nivelurile administraţiei, precum şi prin restructurarea agenţiilor guvernamentale

– Asigurarea, în 2010, a unei baze mai mari de contribuţii sociale, a unui control mai bun al revendicărilor frauduloase de pensii de invaliditate şi a unui număr mai mic de pensionări anticipate (0,2% din PIB)

– Reforma pensiilor va cuprinde, pe lângă trecerea la indexarea cu inflaţia şi creşterea vârstei de pensionare, şi revizuirea modului de alocare a pensiilor de invaliditate, eliminarea pensiilor speciale şi modificarea condiţiilor de pensionare anticipată

– Reevaluarea bazei de impunere pentru impozitele pe proprietate şi accizele majorate la tutun şi combustibili (pentru un plus de venituri de 0,3% din PIB)

– Extinderea sistemelor de achiziţii electronice (economii de 0,8% din PIB)

– Cheltuielile pentru investiţii vor fi reduse în a doua jumătate a anului cu echivalentul a 0,2% din PIB, însă va fi păstrat “un spaţiu pentru un buget de investiţii realist” pentru următoarele luni

– Fondul total de salarii pentru companiile de stat care primesc subvenţii sau alte transferuri de la buget va fi stabilit de Guvern, măsură care are termen de aplicare finele lunii iunie 2010

– Companiile de stat trebuie să prezinte Guvernului proiectele de bugete în 15 zile lucrătoare după publicarea bugetului de stat, iar negocierile privind contractele colective de muncă nu vor fi permise până când bugetul anual al societăţii, inclusiv plafoanele pentru fondul de salarii, nu a fost aprobat

– Transferul resurselor alocate pentru cheltuieli de capital  la cheltuieli curente va fi interzis, urmând să fie introduse sancţiuni personale şi instituţionale pentru nerespectarea prevederilor bugetare sau a contractelor de performanţă managerială

– Cheltuielile cu bunuri şi servicii vor fi reduse “drastic” în a adoua jumătate a anului, cu o sumă reprezentând 0,5% din PIB

– Toate companiile de stat care solicită resurse suplimentare de la buget sau care încalcă regulile fiscale trebuie să semneze un program de ajustare cu Guvernul, unde să se stipuleze măsurile pe care le vor adopta pentru a-şi îmbunătăţi performanţa financiară, cu sancţiuni şi restructuări în cazul în care condiţiile convenite nu sunt îndeplinite

– Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a întreprinderilor de stat cu probleme, în vederea stabilirii unor ţinte de performanţă semestriale

– Guvernul va elabora legislaţia pentru intrarea în incapacitate de plată a autorităţilor locale şi le va interzice acestora să transfere sume de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente, iar primăriile care vor solicita fonduri suplimentare trebuie să semneze programe de ajustare

– Pachetul de modificări legislative va cuprinde aplicarea de normative de cost tuturor autorităţilor locale în vederea asigurării echităţii şi egficientizării, interzicearea transferurilor de sume de la cheltuieli de capital la cheltuieli curente şi instituirea cadrului legal pentru insolvabilitatea autorităţilor locale

– Direcţia de supraveghere a autorităţilor locale de la Ministerul Finanţelor Publice, în colaborare cu MInisterul Administraţiei şi Internelor, va fi întărită pentru a monitoriza şi analiza activităţile autorităţilor locale

– Termenul limită până la care autorităţile române trebuie să îmbunătăţească legislaţia privind “băncile problemă” este prelungit de la 31 noiembrie 2009 la 31 martie 2010

– Autorităţile române se angajează să continue să îmbunătăţească “plasa de siguranţă” disponibilă pentru a menţine sub control tensiunile financiare negative. (Mediafax)

sursa: capital.ro

Abonează-te la newsletter