Politică

De astăzi, avem legea prin care străinii pot cumpăra teren în România, pe persoană fizică

bani-fermieri-460x307Astăzi va intra în vigoare Legea privind vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Timp de patru luni, cetăţenii UE persoane fizice au putut cumpăra pământ în România fără nicio oprelişte.

Ce trebuie să faci pentru a vinde un teren agricol (update 11 apr, 10:32)
Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect referitor la normele metodologice privind exercitarea de către ministerul Agriculturii a atribuţiilor ce îi revin pentru aplicarea Legii 17/2014. Acestea vor trebui elaborate în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a legii, adică pe 20 aprilie.

Potrivit acestui proiect,în vederea înstrăinării terenurilor din extravilanul localităţilor, vânzătorul trebuie să depună la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:

a) o copie a BI/CI/paşaportului vânzătorului persoanã fizică;

b) o copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare- cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare–primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea).

c) extras de carte funciară pentru informare emis cu cel mult 30 de zile inainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral al imobilului, în sistem de coordonate stereografic 1970, în condiţiile în care terenul este intabulat;

d) declaraţie pe propria răspundere, făcută în formă autentică de notarul public sau în formă atestată de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, din care să rezulte calitatea de proprietar al terenului care face obiectul ofertei de vânzare şi conformitatea cu originalul a documentelor care însoţesc oferta de vânzare. Totodată, vânzătorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile alin.(2) al art.4 din lege referitoare la terenurile agricole situate în extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate, dacã este cazul;

e) o copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

f) În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum si copii CI/BI/paşaport împuternicit;

g) hotărârea AGA, decizia asociat unic, decizia reprezentantului formei asociative, dupã caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

h) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

i) alte documente doveditoare, după caz.

(2) Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevãzut în anexa nr.1A. (3) Modelul ofertei de vânzare este preăzut în anexa nr.1B. (4) Modelul declaraţiei pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr.1C.

Pe 12 martie va intra în vigoare Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan (Legea 17/2014), mult disputatul act normativ apărut din necesitatea de a umple un vid legislativ creat de la 1 ianuarie 2014, odată cu liberalizarea pieţei funciare din România. Practic, în cele patru luni care s-au scurs de la începutul acestui an, orice cetăţean UE persoană fizică a putut cumpăra teren agricol în România, fără nicio oprelişte.

Ce urmează

Potrivit actului normativ publicat în Monitorul Oficial pe 12 martie, în 7 zile de la intrarea în vigoare trebuie să apară şi normele metodologice, iar în cadrul Ministerului Agriculturii trebuie să se ia diverse măsuri, printre care constituirea unei structuri care să se ocupe de gestionarea anunţurilor de vânzare-cumpărare terenuri agricole. “Noi suntem gata cu normele metodologice, astfel încât, după data de 12, să le avem. Le-am trimis la mai multe ministere, printre care Ministerul Culturii şi MApN şi aşteptăm puntele lor de vedere”, a declarat pentruECONOMICA.NET Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul MInisterului Agriculturii.

MADR are nevoie de oameni

Potrivit oficialului ministerului Agriculturii, miercurea viitoare va intra în Guvern spre aprobare şi un proiect de ordonanţă de urgenţă ce va permite Ministerului Agriculturii să mai creeze 16 posturi necesare creării unui departament lărgit care să se ocupe în mod special de tranzacţiile cu teren agricol. Aceasta în condiţiile în care, potrivit Legii, “primăria are obligaţia de a transmite structurii din cadrul aparatului central al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare structura centrală, respectiv structurilor teritoriale ale acestuia, denumite în continuare structuri teritoriale, după caz, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii”. “Trebuie să mai aduc din teritoriu 16 oameni pentru a avea o direcţie mai mare. Ne mai trebuie jurişti. Financiar, acest lucru nu va presupune nicio modificare a cheltuielilor bugetare, dar este nevoie de HG pentru a putea modifica numărul de angajaţi”, ne-a mai declarat Botănoiu.

Ce spune noua Lege

Noua lege ce reglementează tranzacţiile cu teren din extravilanul localităţilor impune anumite limite cumpărătorilor şi stabileşte o serie de paşi ce trebuie urmaţi pentrua  finalizarea procesului.  Principala îngrădire impusă de lege constră în dreptul de preempţiune pe care îl au anumite categorii de persoane: coproprietarii terenurilor scoase la vânzare, arendaşi, proprietari vecini, statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine.

Totodată, pentru a putea vinde un nteren agricol, proprietarii trebuie să depună la primării o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor şi afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol. Cererea va fi însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă preţul cerut pentru teren, numele şi prenumele vânzătorului, adresa completă a domiciliului acestuia, amplasamentul terenului, suprafaţa, categoria de folosinţă şi documentele cadastrale. Ulterior, “sarcina” găsirii cumpărătorului care să respecte toate condiţiile legale va fi a structurilor locale şi centrale create în acest sens. Detalii despre Legea 17 aici:

Legea de vânzare a terenurilor către străini a fost aprobată

Cine a cumpărat teren în România

Botănoiu spune că nu cunoaşte ca în cele patru luni de la liberalizarea pieţei funciare din România să fi existat vreun cetăţean UE care să fi cumpărat teren agricol în România pe persoană fizică. ” Străinii nu sunt încurajaţi să cumpere, pentru că avem încă probleme cu inrabularea, cadastrul. Totul durează destul de mult”, ne-a explicat acesta. Însă investitorii străini sunt tot mai activi pe această piaţă. Recent , un fond de investiţii din SUA îşi extinde operaţiunile pe segmentul agricol şi în România şi ţinteşte o creştere a activelor pe piaţa locală. Este vorba despre Anholt Service, care a anunţat că  subsidiara sa Southern Harvest a cumpărat 6.000 de hectare de teren agricol în România, în două tranzacţii separate. Terenul este utilizat în principal pentru culturi de grâu, porumb, seminţe de muştar şi floarea-soarelui. Ca parte a tranzacţiei, Southern Harvest a achiziţionat şi capacităţile de depozitare aferente terenului, se arată într-un anunţ al Anholt Services. Detalii aici

Un fond de investiţii american a cumpărat 6.000 de hectare de teren agricol în România

De asemenea, fondul de investiţii britanic Spearhead International  a preluat controlul asupra 1.680 de hectare de teren arabil în judeţul Teleorman, prin preluarea acţiunilor firmelor Agronica, Agritac şi a activelor de la Moara Voievoda.

Autor: Alina Stanciu

Sursa: Economica.net