Politică

Codul Strict Secret “cablesplice”

Nota editorului: Aceasta este o copie a unui document aşa-zis secret, care a circulat începând cu anul 1994, înainte de masacrul din Port Arthur, din Tasmania, şi înainte de alte incidente groaznice, ce au avut loc în ultimii ani. Sunt demne de remarcat, în cadrul acestui document, tacticile folosite de francmasoni împotriva publicaţiilor ca “Exposure Magazine”. Dacă eşti o persoană curajoasă, care spune lucrurilor pe nume, denumiri precum “anti-semitic”, “extremist” sau “de aripă dreapta” – pentru a numi doar câteva – vor fi folosite de aşa-zişii “ziarişti”, cumpăraţi de francmasoni, pentru a-ţi ruina reputaţia.

Adevăraţii “extremişti” sau “antisemiţi” sunt cei care scriu articole bigote în ziare de scandal, care au deviza “jurnalismul la cota sa maximă”. Deseori, în spatele lor sunt socialişti, comunişti, sionişti, fabiani, de stânga, de dreapta, extremişti şi alţii, care sunt produsele unei societăţi create de atitudinile de mai jos.

Un program agresiv pentru a contracara “Mişcările de Dezmembrare”

Eforturile recente ale “Mişcărilor de Dezmembrare” – mişcări îndreptate împotriva planurilor francmasoneriei mondiale, de subordonare şi cucerire prin forţă a planetei, de a câştiga influenţă politică, încep să afecteze serios şi nefavorabil percepţia şi înţelegerea publică a programelor Francmasoneriei, menite să netezească transferul de suveranitate şi putere de la guvernele naţionale la organizaţiile statale supranaţionale.

Dacă aceste eforturi ale “Mişcării de Dezmembrare”, îndreptate împotriva Francmasoneriei, vor fi luate în consideraţie şi discreditate, sarcina creării unui guvern global unic, sub controlul ONU (de fapt, al Francmasoneriei), va fi mult mai dificilă. Cele mai periculoase elemente ale “Mişcării de Dezmembrare” sunt cele care fac parte din majoritatea fundamentalistă creştină. Memorandumul următor oferă un set de îndrumări pentru poliţie, menite să contracareze aceste eforturi ale “Mişcărilor de Dezmembrare” antimasonice.

Programele făţişe:

Programele făţişe de contracarare a influenţelor tot mai mari ale creştinilor şi ale altor grupări, cum este “Mişcarea de Dezmembrare”, pot lua forme variate:

A. Efortul activ de a promova beneficiile unor instituţii şi organizaţii globale, supranaţionale. Articole din presă, cărţi, conferinţe şi alte mijloace trebuie folosite pentru a face din aceasta un subiect la modă.

B. Participarea unor personalităţi politice, a celebrităţilor şi a altor persoane influente la evenimente legate de instituţiile şi organizaţiile internaţionale şi supranaţionale. Foarte utile sunt evenimentele care implică acţiuni caritabile, precum UNICEF, “Hrăniţi copiii”, “Americare” (care = a îngriji, engl.) etc.

C. Promovarea utilizării paşnice a energiei atomice şi a dezarmării ca o condiţie necesară păcii, securităţii şi toleranţei şi a acceptării credinţelor ne-creştine, acţiune făcută suficient de subtil pentru a nu îndepărta populaţiile-ţintă creştine.

1. Sub nici o formă, aceste eforturi nu trebuie să stârnească temeri privind aceste scopuri şi nici nu trebuie să aducă probe evidente despre adevăratele scopuri ale politicii guvernului Statelor Unite ale Americii.

2. O cale importantă de sprijinire a dezarmării şi de impunere a ordinii globale de către O.N.U., constă în stârnirea fricii de armele nucleare, arătând care sunt pericolele războiului nuclear. Astfel, este posibilă câştigarea sprijinului public pentru mişcări ulterioare secrete, francmasonice, în privinţa dezarmării statelor naţionale. Aceasta distrage atenţia de la natura reală a efortului de dezarmare, prezentând-o ca fiind necesară păcii mondiale, şi nu ca un pas pe calea creării Guvernului Mondial.

D. Atacul asupra “Mişcării de Dezmembrare”, şi mai ales asupra grupărilor religioase creştine. Acest atac ne prezintă aceste mişcări, ale căror interese sunt antifrancmasonice, ca fiind intolerante, pline de ură, exclusiviste şi periculoase. Un astfel de program include următoarele:

1. Trebuie făcute eforturi pentru a descrie fals obiectivele lor, ca fiind crearea unei teocraţii religioase şi impunerea unei interpretări religioase stricte a Bibliei, ca baze pentru participarea politică în “Noua Americă Creştină”. Aceasta se poate realiza cel mai bine prin atragerea atenţiei asupra membrilor extremişti şi neluarea în consideraţie a membrilor mai moderaţi.

2. Grupările “creştine” trebuie prezentate ca fiind elemente marginale ale populaţiei religioase a ţării, nu foarte numeroase şi cu siguranţă nefiind reprezentative pentru “majoritatea” creştinilor .

3. Aceste grupări creştine trebuie prezentate cu fiecare ocazie vicioase, intolerante, dar mai ales anti-semite. Utilizarea selectivă a citatelor şi, dacă este necesar, utilizarea interpretărilor sunt o modalitate eficientă de îndeplinire a acestei sarcini.

4. Arestarea (sub învinuirea de omor sau sub acuzarea de dezechilibre mentale) anumitor membri ai “Mişcării de Dezmembrare”, care, prin stilul lor de viaţă extremist-religios şi/sau prin starea de “pregătire” pentru urgenţe, ar fi pregătiţi fizic şi psihologic să supravieţuiască în afara controlului guvernului.

5. Hărţuirea (sub acuzaţia de omor sau pentru dezechilibre mintale) a celor care ascultă şi/sau simpatizează cu “Mişcarea de Dezmembrare”.

Programele secrete

Programele secrete pot fi la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, în înregistrarea eficienţei crescute a “Mişcării de Dezmembrare”.

A. Infiltrarea în “Mişcarea de Dezmembrare” a agenţilor aşa-zis simpatizanţi este foarte utilă în combaterea eforturilor “Mişcării”.

1. Realizând acte extreme, mai ales de violenţă, astfel de indivizi pot aduce discreditarea şi condamnarea publică a “Mişcării de Dezmembrare”.

2. Aducând confuzie şi încurajând cu dibăcie învrăjbirea şi controversele în interiorul “Mişcării”, asemenea agenţi vor fi capabili să reducă eficienţa şi coerenţa acestei “Mişcări de Dezmembrare”.

B. Indivizii obişnuiţi să activeze în afara canalelor de activitate politică trebuie activaţi şi plasaţi în poziţii în care apar ca fiind în opoziţie cu politica guvernelor Statelor Unite ale Americii.

1. Aceste persoane vor critica în public politica noastră (a francmasonilor, n.a.), dar, de fapt, vor fi de acord cu obiectivele noastre pe termen lung. Furnizând cu atenţie şi în mod selectiv informaţii false şi înşelătoare, informaţii ce par a avea o natură dramatică şi scandaloasă, ei vor părea că sprijină acţiunile “Mişcării de Dezmembrare”. Însă, până când aceste informaţii se vor dovedi a fi false, ele vor cădea în uitare şi nu vor mai discredita opoziţia (adică francmasoneria, n.a.).

2. Utilizarea interviurilor cu diferite personalităţi la posturile de radio, aşa cum am sugerat în paragraful 1, s-a dovedit a fi foarte eficientă. Şi alte acţiuni care se realizează cu aceste mijloace pot folosi la fel de mult.

Subversiunea

A. Unul dintre cele mai importante eforturi trebuie să aibă în vedere îndepărtarea armelor de foc de sub controlul individual. Prezentul program pe termen lung are în vedere, pentru a realiza aceasta, tocmai susţinerea eforturilor în direcţia precizată.

1. Folosirea “agenţilor provocatori” (indivizi care par nebuni şi de care lumea nu este conştientă), care săvârşesc crime în masă, cu arme automate, crime cărora li se acordă o atenţie publică deosebită. În mod similar, folosirea repetată a crimelor comise la întâmplare, în arii urbane mari, ca modalitate de creare a unui climat de frică şi de violenţă, a dus la consolidarea ideii de control asupra armelor. Astfel de programe sunt extrem de folositoare şi trebuie continuate şi extinse pentru că ele orientează treptat opinia publică în sensul respingerii ideii de folosire neîngrădită a armelor de foc de către populaţie.

2. Eforturile de a câştiga controlul asupra armelor sunt foarte valoroase întrucât deschid uşa şi altor tipuri de control.

Programele de dezinformare

Aceste programe trebuie să furnizeze mass-mediei informaţii false şi înşelătoare, privind ţintele şi planurile pe termen lung, ca şi detalii false despre “Mişcarea de Dezmembrare”.

A. Plasarea selectivă şi cu grijă, în presă, a unor povestiri potenţial prejudicioase şi false este un mijloc excelent de creştere a îndoielilor şi a fricilor în rândul populaţiei.

B. Unul dintre cele mai eficiente programe de dezinformare constă în utilizarea selectivă a articolelor şi a cărţilor cu “dezvăluiri” pretinse a fi făcute de guvernul precedent sau de oficialităţi supra-guvernamentale, dar fabricate, de fapt, în interiorul N.S.A.**-ei şi al C.I.A.-ului.

1. Legătura dintre autorii dezvăluirilor şi operaţiunile guvernului este în mod deliberat vagă, pentru a face dificilă urmărirea şi verificarea “poveştilor” lor.

2. Deşi informaţiile şi cărţile cu “dezvăluiri” par a fi extrem de critice la adresa obiectivelor şi programelor noastre (adică ale Francmasoneriei mondiale) pe termen lung, contradicţiile din interiorul lor, dificultatea de verificare a autorilor şi a detaliilor, stilul sălbatic, mergând spre iraţional, toate vor contribui la discreditarea acestor informaţii antifrancmasonice şi la apariţia unor semne de întrebare referitor la ele.

Prezentarea credinţelor religioase

Prezentarea credinţelor şi doctrinelor religioase marginale sau extremiste şi/sau prezentarea credinţelor religioase creştine într-un mod intolerant şi dogmatic, vor contribui la modificarea opiniei publice care se va orienta împotriva “Mişcării de Dezmembrare” şi, în general, împotriva altor mişcări fundamentalist creştine.

Alte eforturi de propagandă

A. Publicaţiile tipărite

1. Folosirea adecvată a mass-mediei pentru a discredita şi ataca pe cei care se opun Francmasoneriei este o unealtă fundamentală de contracarare a “Mişcării de Dezmembrare”.

2. În timp ce mass-media principală este critică la adresa acestor eforturi antimasonice, foarte multe pagube pot fi aduse “Mişcării de Dezmembrare” şi prin intermediul publicaţiilor “marginale”. Utilizarea continuă a acestor metode în interiorul mass-mediei de opoziţie poate fi benefică.

B. Sistemele electronice sau de computere

Sistemele electronice sau de computere, jurnalele şi canalele de informaţii constituie un teren foarte prielnic în combaterea acţiunilor “Mişcării de Dezmembrare”. Abilităţii oponenţilor în a folosi jurnale computerizate, pentru a transmite informaţii şi pentru a educa oamenii, trebuie să i se adauge un program activ de dezinformare şi atac.

1. Un mijloc de contracarare a eficienţei eforturilor opoziţiei reprezentate de “Mişcarea de Dezmembrare” constă în simpla expediere a jurnalelor lor. Un singur operator la un computer poate face un program prin care să trimită mii de mesaje. Volumul de mesaje este mai important decât conţinutul lor. Majoritatea oamenilor nu au răbdarea de a citi sute şi mii de mesaje (cantitatea mare de informaţie generând o stare de suprasaturare a opiniei publice referitor la acest subiect).

2. Un al doilea mijloc de contracarare a utilizării tehnologiei computerelor de către opoziţie constă în plasarea cu atenţie a agenţilor dezinformatori. Agenţii pot fi de două feluri:

a. Agenţi care se vor certa doar cu opoziţia, utilizând tactici de amânare şi de inducere a confuziei, de exemplu cerând referinţe şi “dovezi” ale declaraţiilor, făcând trimiteri la documente obscure şi greu de găsit – aceasta ca dovadă că opoziţia greşeşte – şi care vor forţa opoziţia să piardă foarte mult timp pentru a se apăra de atacuri irelevante şi false.

b. Alţi agenţi trebuie să aibă în minte scopuri mult mai subtile. Ei trebuie să simuleze atitudinea diferiţilor membri ai “Mişcării de Dezmembrare” şi să prezinte opoziţia astfel încât să o discrediteze. Efectul necesar pentru a corecta mesajele transmise de aceşti agenţi şi zăpăceala creată, constituie oportunităţi excelente de a ataca “Mişcarea de

Dezmembrare”.

Efecte diversioniste: “pâine şi circ”

A. Celebrităţile

Folosirea celebrităţilor este un mijloc de distragere a atenţiei de la chestiunile politice serioase. Mai mult, folosirea unor celebrităţi alese ca purtători de cuvânt politici poate fi un mijloc foarte eficient de răspândire a mesajului nostru (al francmasonilor).

B. Sporturile

Sporturile sunt utile ca mijloace de distragere a atenţiei de la problemele politice serioase şi de ameţire a minţilor oamenilor. Îndreptându-şi toată energia lor asupra evenimentelor sportive, oamenii sunt împiedicaţi să întreprindă un studiu serios şi intens, necesar unei acţiuni politice eficiente.

C. Jocurile de noroc

Asigurarea numeroaselor pieţe de desfacere pentru jocurile de noroc deserveşte unor scopuri multiple: păstrează atenţia populaţiei concentrată asupra evenimentelor sportive şi asupra fenomenului cunoscut sub numele de “febra loteriei”. Mai important nu este faptul că larga răspândire a jocurilor de noroc captează atenţia publicului, ci că acest fapt ne aduce nouă, francmasonilor, venituri pe care le putem folosi pentru noi. Loteriile acestea ar trebui să aducă bani pentru educaţie, scopuri civice şi alte acte de interes public. De fapt, prin utilizarea atentă a manipulării, multe din fondurile adunate sunt redirecţionate pentru a sprijini alte programe francmasonice descrise în acest memorand.

D.Talk-show-uri

Talk-show-urile au un scop dublu:

1. Prin distragerea atenţiei de la problemele serioase (politice, economice), astfel de programe ameţesc publicul şi împiedică oamenii să se focalizeze asupra problemelor reale cu care se confruntă ei şi societatea în care se află.

2. Prezentând în mod constant, într-o lumină favorabilă, grupuri de homosexuali, lesbiene etc. şi într-un mod nefavorabil “supremaţia albilor”, “zeloţii religioşi” şi alţi opozanţi, aceste programe reamintesc oamenilor cine sunt cei “buni” şi cine sunt “răii”.

Credem că dacă strategiile de mai sus sunt implementate efectiv, ele pot fi foarte eficiente în contracararea şi aducerea la ineficienţă a acţiunilor “Mişcărilor de Dezmembrare”.

Despre autor

contribuitor

Adauga comentariu

Adauga un comentariu