Analize și opinii

Statul şi pieţele (II) – Actorii dramei financiare din 2007/2008

„Ceea ce ar fi trebuit să moară împreună cu comunismul este credinţa că societăţile moderne pot fi guvernate după un singur principiu, fie el cel al planificării impuse de o voinţă autoritară, fie cel al reglării dictate de piaţă.“ Charles Taylor, Etica autenticităţii, 1991

Logica pieţelor financiare
… o logică puternică, în prezent dominantă, care invadează şi corupe toate faţetele activităţii economice …

Cum s-a ajuns la aceasta?

Evoluţia procentului de acţiuni în companii listate deţinut de investitori instituţionali(fonduri de pensii, fonduri mutuale, fundaţii, fonduri speculative etc.) –SUA

fondul-de-pensii-mutuale-fundatii-speculative

Sursa: Adaptat după Gordon, J.N., „Independent Directors and Stock Market Prices: The New Corporate Governance Paradigm“. ECGI Law Working Paper, nr. 74, 2006.

Perioada medie de deţinere a acţiunilor (ani) – NYSE, 1920-2008

perioada-actiuni-bursa

Sursa: SG Global Strategy Research

Cui aparţin corporaţiile cele mai tranzacţionate, cu număr mare de acţiuni?
Supoziţia aflată la baza „democraţiei corporatiste“ este contestabilă:
Sunt oare aceşti vânători de acţiuni, speculatori şi jucători deţinătorii legitimi ai corporaţiilor tranzacţionate la bursă?
„Turiştii nu votează!“
„Jucătorii nu deţin cazinoul!“

Raportul dintre compensaţiile acordate executivilor (CEO) şi media veniturilor (S&P 500)

raport-compensatii-ceo

Raportul dintre veniturile medii ale executivilor şi cele ale lucrătorilor (S&P 500)

sp500

Sursa: AFL-CIO

Salariile celor care au creat falimentul
Total venituri din bonusuri şi vânzări de acţiuni 2000–2008

Bear Stearns

Lehman

CEO

Executivi 2-5

CEO

Executivi 2-5

Bonusuri

88 mil. USD

239 mil. USD

62 mil. USD

102 mil. USD

Vânzări de acţiuni

289 mil. USD

817 mil. USD

461 mil. USD

389 mil. USD

TOTAL

378 mil. USD

1.074 mil. USD

523 mil. USD

492 mil. USD

Total Top 5

1.452 mil. USD

1.014 mil. USD

Sursa: Lucian A. Bebchuk, Alma Cohen şi Holger Spamann, febr. 2010

Indemnizaţii sfidătoare acordate managerilor de fonduri de risc

Primii 25 cei mai bine plătiţi manageri de fonduri de risc au câştigat în 2009, în total, 25,3 miliarde de dolari SUA, ultimul de pe această listă câştigând „numai“ 350 de milioane de dolari.

Sumele acordate acestor 25 de manageri au depăşit PIB-ul a 75 din cele 178 de ţări aflate pe lista Băncii Mondiale…

… şi au fost de cinci ori mai mari decât totalul indemnizaţiilor acordate tuturor executivilor (CEO) companiilor din S&P 500 (ei înşişi supuşi unor critici acerbe pentru gratificaţiile „excesive“).

Actorii dramei financiare din 2007-2008
Ce au (aproape) toţi în comun?

Generatorii crizei împrumuturilor „subprime“ „Bănci“ de credit

Bănci de investiţii

Vânzători de Credit Default Swaps

Investori în subprime, CDO, MBS şi altele

Countrywide Financial

HSBC

Washington Mutual

Wells Fargo Home Mortgage

First Franklin Financial

New Century Financial

Etc.

Bank of America

Citigroup

Wachovia

Merrill Lynch

Fannie Mae

Freddie Mac

Lehman Brothers

Bear Stearns

Morgan Stanley

Merrill Lynch

Goldman Sachs

AIG

MBIA

Ambac

FGI

Fonduri de risc

Bănci de investiţii

Bănci europene

Bănci americane

Fonduri de risc

Fonduri de pensii

şi

Agenţii de rating (Moody’s, Standard & Poors)

Toate, sau aproape toate, sunt corporaţii care aparţin capitalismului de tip anglo-american!
… treptat, pe nesimţite iniţiate în ultimii treizeci de ani şi diseminate în întreaga economie şi în toată lumea:

 • Companiile listate de tipul o acţiune/un vot sunt „deţinute“ de un grup de „investitori“ în genere pe termen scurt;
 • Sunt conduse, cu respectarea procedurilor(guvernanţa fiduciară), dar fără a crea valoare economică, de directori „independenţi“;
 • Sunt conduse de o clasă de executivi mobilă, „motivată“ prin pachete de acţiuni ca să „crească (rapid) valoarea acţiunilor“;
 • Sunt asediate de fondurile speculative, libere să joace cu acţiunile şi datoriile companiilor tot felul de jocuri aducătoare de câştiguri băneşti.

„Etica este rezistenţa valorilor la presiuni“

 • Doar sfinţii şi eroii nu cedează presiunilor…
 • În cursul anilor ’80 şi ’90 sistemul nostru financiar şi economic a fost treptat reconstruit pentru a genera substanţiale compensaţii pentru toţi jucătorii care oferă pe termen scurt „valoare acţionarilor“.
 • Peste tot, dar mai ales în sectorul financiar, al băncilor de investiţii, al agenţiilor de rating, al analiştilor financiari, al managerilor de fonduri, al speculatorilor, executivii corporaţiilor au fost aliniaţi spre acelaşi scop şi răsplătiţi pentru acelaşi lucru: performanţa financiară pe termen scurt şi preţul acţiunilor.
 • Jocul a fost – şi continuă să fie – atât de profitabil încât nimeni, chiar dacă în secret ar avea unele îndoieli, nu ar dori şi nici nu ar putea să oprească sistemul, cel ce ar vrea să tragă semnalul de alarmă fiind rapid concediat şi înlocuit cu o persoană mai rezonabilă.

Să aruncăm o privire peste câteva cazuri concrete pentru a surprinde logica şi puterea pieţelor financiare în acţiune…

Corrections Corporation of America (proprietari: 226 de fonduri deţin 83% din acţiuni)

„Deţine şi operează cu peste 60 de închisori care includ 44 de aşezăminte proprietatea companiei, cu o capacitate de peste 85.000 de paturi (adică de prizonieri – n.n.) în 19 state şi în Districtul Columbia.“

Cum poate acţiona managementul pentru a determina creşterea preţului acţiunilor?

Asigurându-se că mai mulţi oameni ajung la închisoare pentru o perioadă mai mare de timp!!

Corrections Corporation of America: Adunarea Generală (aprilie 2009)

Câteva date care dezvăluie oportunităţile pe termen lung ale companiei:

 • În primul rând, din cele 65 de miliarde de dolari SUA de pe piaţa închisorilor doar 7,8% sunt administraţi de sectorul privat. Noi socotim că aceasta dovedeşte existenţa unei largi pieţe disponibile în Statele Unite.
 • În al doilea rând, creşterea treptată a numărului deţinuţilor în anul 2007, în toate cele 50 de state, a fost de circa 27.000, aproape 49% din această creştere fiind înregistrată în cinci închisori care ne aparţin…
 • Şi, în al treilea rând, permiteţi-mi un scurt comentariu pe marginea operaţiunii Streamline… Operaţiunea Streamline foloseşte sancţiuni penale pentru a descuraja trecerea ilegală a frontierei. Patrulele de la graniţă au indicat în mod clar că „operaţiunea Streamline va necesita mai multe paturi suplimentare datorită sporirii condamnărilor şi duratei acestora anticipate de numita iniţiativă… Noi socotim că aceasta indică faptul că ICE (adică autorităţile care se ocupă de imigraţie – n.n.) vor continua să creeze în viitorul apropiat însemnate oportunităţi pentru industria noastră“.

Aetna

(Companie privată din domeniul asigurărilor de sănătate)

Evoluţia preţului acţiunilor în anii de eforturi din cadrul Programului de Reformă a Sănătăţii al preşedintelui Obama.

aetna

Aetna

(proprietari: 525 de fonduri de toate tipurile deţin 91% din acţiunile companiei)

Impactul preţului acţiunilor

Preţul acţiunii (dolari SUA)

Valoarea de piaţă a companiei

Valoarea pachetului de acţiuni oferit executivilor (CEO)

Ianuarie 2008

60 $

24 miliarde $

250 milioane $

Noiembrie 2008

20 $

8 miliarde $

32,5 milioane $

Septembrie 2009

28,5 $

11,4 miliarde $

69,9 milioane $

Aetna: Adunarea generală (octombrie 2007)

„În chiar această dimineaţă, am raportat profituri de 0,97 dolari pe acţiune pentru trimestrul al treilea al anului 2007. Aceasta reprezintă o creştere de 15% faţă de trimestrul similar al anului 2006.“

„Cei trei parametri financiari care demonstrează cel mai bine vigoarea noastră operaţională şi randamentele sunt raportul beneficiilor medicale*, raportul cheltuielilor operaţionale şi marja pre-taxelor operaţionale. Pentru al treilea trimestru raportul nostru de beneficii medicale de 78,6% reflectă o solidă disciplină şi eforturile concertate din domeniul managementului medical.“

„Întorcându-ne privirea spre viitor, obiectivul nostru pentru 2008 este să atingem profituri pe acţiune de 4 dolari, în concordanţă cu obiectivul nostru pe termen lung, care este creşterea cu 15%.“

* The medical benefits ratio (raportul beneficiilor medicale) este un indicator critic de performanţă pentru companiile de asigurare, deoarece reprezintă procentul de rambursări făcute asiguraţilor din suma totală de prime de asigurare încasate de compania de asigurare. Cu cât este mai mic acest procent, cu atât mai performantă este compania. Din punct de vedere strategic, compania va face totul pentru a nu asigura persoane care riscă să se îmbolnăvească. De exemplu, ,printre alte practici, nu sunt asigurate persoane care au deja anumite boli costisitoare în momentul solicitării unei poliţe de asigurare de sănătate. O creştere de un procent a acestui indicator poate duce la o scădere vertiginoasă la bursă a acţiunilor acelei companii.

Într-o lume cu inflaţie scăzută, cum poate o companie listată să convingă „investitorii“ că va reuşi să realizeze rapid o creştere a „valorii acţiunilor“, cum poate atinge o creştere de două cifre a profiturilor pe acţiune?

 1. Printr-o creştere a ponderii vânzărilor firmei pe piaţa pe care operează? (durează prea mult)
 2. Prin produse şi servicii inovatoare? (prea încet şi nesigur)
 3. Prin reducerea costurilor, ca urmare a relocalizării producţiei în ţări cu costuri mai mici, prin subcontractare? (perfect, dar posibilităţi finite)
 4. Prin fuziuni şi achiziţii? (perfect, chiar dacă amăgitor)
 5. Prin inginerii financiare? (perfect şi sustenabil… o vreme).

(Ultimele trei posibilităţi, combinate şi modulate, vor produce bogăţie, pe termen scurt, pentru investitori şi cadrele de conducere ale firmei.)

Aşa cum am mai arătat, societatea funcţionează bine economic şi social numai în cadrul unei varietăţi de forme de proprietate şi de afaceri, de la cooperative la întreprinderile de stat, de la firmele mici şi de familie la marii campioni naţionali, care trebuie să rămână naţionali.

În pofida valurilor de privatizări, IDS-urile continuă să domine peisajul în întreaga lume

Nr. de IDS-uri

Importanţa în economie

Exemple de companii

Suedia

59 (dintre care 15 deţinute parţial)

200.000 de salariaţi, evaluate între 350-410 mld. SEK

SAS, SJ AB

IDS-urile reprezintă 25% din totalul acţiunilor

Noua Zeelandă

30

Valoarea netă a IDS-urilor se ridică la 9,8 mld $ NZ

New Zealand Post, Air New Zealand

Active totale de 17,9 mld $ NZ

IDS-urile reprezintă 10% din PIB

Franţa

1500

Evaluate la peste 150 mld euro

SNCF, EDF

Folosesc 5% din forţa de muncă

Marea Britanie

26

Portofoliul depăşeşte 20 mld lire

BNFL, Royal Mail

Canada

43 (la nivel federal)

Active de 77 mld $ C

VIA Rail Canada, Canada Post

72.000 de angajaţi

Singapore

22

20% din PIB

SingTel, Singapore Airlines

IDS-urile cotate evaluate la 90 mld $ reprezintă 43% din piaţa de acţiuni

Malaezia

[ ]

35% din capital

Petronas, Airlines Malysia, Proton Edar

400.000 de salariaţi (5% din forţa de muncă)

* date din 2004

** sub supravegherea unui administrator al participaţiilor statului

Sursa: presa; analize McKinsey

Întreprinderile deţinute de stat (IDS)

În Canada:
– 43 de IDS-uri federale cu venituri de 77 de miliarde de dolari şi 72.000 de angajaţi (incluzând transportul feroviar de pasageri, oficiile poştale şi radiodifuziunea, finanţarea IMM-urilor etc.)

– 23 de IDS-uri cu venituri de 43 de miliarde de dolari şi 42.000 de angajaţi (incluzând centralele hidroelectrice, distribuţia şi desfacerea de băuturi alcoolice, jocurile de noroc, sprijinirea şi finanţarea agriculturii, capitalul de risc etc.)

UN NOU FENOMEN: CORPORAŢIA HIBRIDĂ

(Acţiunile sunt deţinute de stat şi de investitori privaţi)

Cele mai mari zece corporaţii din lume
(după valoarea de piaţă, iunie 2008)

1 ExxonMobil

2 Petrochina (controlată)

3 Gazprom (controlată)

4 General Electric

5 China Mobile (controlată)

6 Petrobas (controlată de guvernul brazilian)

7 Microsoft

8 Industrial and Commercial Bank of China (controlată)

9 Royal Dutch Shell

10 Wal-Mart

(În cinci cazuri, din care trei în China, statul deţine pachetul majoritar)

(Allaire şi Firsirotu 2009)

Procentul deţinut în PIB de către primele 300 de cooperative din lume
(pe baza mărimii veniturilor)

ŢARA

Procent din PIB (2006)

Finlanda

20%

Elveţia

13,8%

Noua Zeelandă

13,6%

Ţările de Jos

13,4%

Franţa

10,1%

Canada

2%

Québec

6,1%

(Allaire şi Firsirotu 2009)

Importanţa „societăţilor controlate“* în diferite societăţi

* Prin control se înţelege că o familie, o bancă, un grup de acţionari sau o persoană deţine majoritatea voturilor în firma respectivă

importanta-societatilor-controlate

Cele mai mari 100 de companii canadiene,
(pe baza veniturilor din 2008), prezentate în funcţie de forma de proprietate

ž Corporaţii deţinute de stat 13

ž Proprietari privaţi 11

ž Subsidiare ale unor companii străine 13

ž Cooperative 3

ž Listate, controlate graţie unui pachet de acţiuni care conferă

drepturi de vot suplimentare 12

ž Listate, cu un pachet de acţiuni de control 7

ž Listate, cu acţionariat dispersat 41

(Dintre aceste 41 de companii, cele din sistemul bancar, din telecomunicaţii, radiodifuziune, transport aerian sunt supuse limitării la 20-25% din acţiuni pentru fiecare acţionar individual sau asociat)

Sursa: date din Financial Post, compilate de autori © Allaire şi Firsirotu 2009

Piaţa versus Statul: Inovaţii cheie derivate din iniţiativa şi finanţarea statului

Exemple:

Naşterea computerului personal (PC)

Inventarea laserului

Naşterea microchipului

Internetul

Istoria imaginii rezonanţei magnetice

Dezvoltarea unui medicament împotriva cancerului: Taxol

Etc.

autor: Prof. Yvan Allaire, Fellow al Royal Society of Canada, Doctor în economie (MIT), Preşedintele Institutului pentru guvernanţa organizaţiilor publice şi private (IGOPP), Montreal, Canada

(Redactat în parte pornind de la volumul Black Markets and Business Blues (FI Press, 2009) de Yvan Allaire şi Mihaela Firsirotu)

Copyright: Allaire 2011 – Textul nu poate fi reprodus fără consimţământul autorului

sursa: Prezentare la Academia Română – Bucureşti, 23 mai 2011

Despre autor

contribuitor

Adauga comentariu

Adauga un comentariu