Analize și opinii

Sorin Rosca Stănescu: “Un proiect de țară!”

Senatorul PNL Sorin Rosca Stanescu_2013

După mulți ani de strădanii, savanții Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), după nenumărate dezbateri cu oameni de specialitate, au elaborat un amplu studiu care poate deveni un adevărat proiect de țară. Conform acestuia, până în 2040, România poate deveni un model economic în Uniunea Europeană. Și nu numai. În două demersuri editoriale anterioare, am prezentat succint, mai întâi punctele slabe ale României și apoi punctele tari. Acum, inspirat de acest amplu studiu, care are nu mai puțin decât 667 de pagini, voi încerca să sintetizez soluțiile. Nu e ușor. Dar încerc să sensibilizez opinia publică și clasa politică.

Ne aflăm așadar în prezența unei încercări excepționale de configurare ale elementelor unui model de dezvoltare durabilă consolidată. O dezvoltare care, aparent, merge în toate direcțiile. În realitate, proiecția are drept țintă domenii prioritare, a căror valorificare poate relansa România. România poate ajunge efectiv în situația de a deveni unul dintre statele cele mai puternic dezvoltate din punct de vedere economic din Europa. Urmând același model, voi încerca să sintetizez cât pot de mult transformările pe care autorii acestui studiu, cei mai calificați savanți din domeniu, le preconizează.

Extracția și valorificarea zăcămintelor de petrol. Și evident, extracția și valorificarea în folos național a zăcămintelor de gaze naturale. Valorificarea presupune revigorarea unor ramuri industriale și poate avea drept consecință dezvoltarea altor industrii care depind de producția de petrol și de gaze naturale.

Extracția de cărbune și de alte minereuri pe care România le are din belșug. Prelucrarea acestora de către industria națională, astfel încât să nu fie sub nicio formă exportate sub formă brută.

O dezvoltare exponențială a producției bunurilor de consum.

Producția de bunuri de capital. Acest gen de produse, destinate în exclusivitate procesului investițional se realizează îndeosebi industriei constructoare de mașini, în cadrul căreia cele mai reprezentative ramuri sunt reprezentate de mașini și echipamente, mașini și aparate electrice, construcții metalice și produse din metal

Dezvoltarea industriilor viitoare le României. Presupune robotizarea, biotehnologizarea în sensul utilizării de tehnică și producție a microorganismelor, culturilor de celule vegetale și animale pentru producția de substanțe utile. Dezvoltarea nanotehnologiei a inteligenței artificiale, a tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, pregătirea și utilizarea activității industriale submarine, precum și digitalizarea activităților în societate.

Relansarea și fortificarea sectoarelor IMM-urilor, care este determinantă pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei în orizontul anului 2040.

Mă opresc aici. Sunt sute și sute de alte obiective identificate de savanții care au elaborat acest studiu. Este imposibil ca amploarea acestei cercetări să poate fi cuprinsă în doar trei editoriale. Îi atenționez pe toți cei interesați că au posibilitatea să-și procure această lucrare și să o cerceteze cu multă atenție. Oamenii de știință din România, în frunte cu profesor doctor Constantin Boștină și cu sprijinul Băncii Naționale a României ne oferă o șansă rară în istorie. Haideți să o valorificăm! Îi invit pe oamenii politici, pe șefii partidelor să ia în calcul acest studiu și să-l transforme într-un adevărat proiect pentru dezvoltarea și afirmarea României. Un proiect de țară!

Autor: Sorin Rosca Stănescu