Analize și opinii

Petre Caluian: ”Nimeni nu este mai presus de Lege!”

Deoarece in scurta perioadă scursă de la preluarea guvernării de către partidul național liberal s-a observat o creștere a declarațiilor cu caracter alarmist care pot pune in pericol stabilitatea socială, venite dinspre guvernul României prin vocea prim-ministrului Ludovic Orban și a miniștrilor din subordine, despre dezastrul din bugetul statului, a deficitetelor și a uriașelor citez: „găuri” descoperite in ministerele preluate de la guvernul PSD, vă atrag atenția obligației pe care o aveți față de cetățenii României și nu in ultimul rând a votantilor dvs. de a cere public prim-ministrului datele oficiale sau dovezi care să susțină informațiile date publicului despre „greaua moștenire” rămasă de la guvernul partidului social-democrat.In caz contrar, dacă nu pot fi susținute prin acte oficiale cele declarate, să vă adresați instanțelor cu plângere penală indreptată impotriva celor care, din funcții de inalți demnitari ai statului răspândesc informații și date, cunoscând caracterul fals al acestora, informații care pot pune in pericol prin destabilizarea economică și socială a țării, securitatea națională.

Al doilea caz pe care doresc să-l semnalez și pentru care vă solicit să intreprindeți demersurile legale ce se impun, este continua incitare la ură impotriva unei largi categorii de cetățeni, cum sunt membri și simpatizanții partidului social-democrat, venite dinspre președintele statului și acoliților săi din partidul național liberal, pentru care vă solicit să faceți plângeri penale impotriva instigatorului, care este și candidatul partidului național liberal la președinția României.

Ca cetățean al Republicii, consider că este inadmisibil, ca in anul de grație 2019, intr-o țară membră a Uniunii Europene și a NATO, țară care se clamează a fi o democrație funcțională, cu un regim politic parlamentar pluripartidist, președintele statului in funcție, să instige prin discursuri ale urii, pline de indemnuri fasciste, la dispariția unui partid politic legal și parlamentar și implicit a milioanelor de cetățeni, membri sau simpatizanți, care se regăsesc in politicile social-democrate.

In atenția liderilor PSD și a conducerii partidului, Viorica DăncilăLia Olguta VasilescuSerban NicolaeCodrin Stefanescu și a oricui mai este interesat.

Temeiul legal pe care se poate sprijini demersul dvs. este cuprins in art. 404 Cod Penal, „Comunicare de informații false” și art. 369 Cod Penal, „Incitarea la ură sau discriminare.”. De asemenea, deoarece faptele sunt comise de demnitari și inalți funcționari ai statului in timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, prin care se aduce atingere intereselor legitime ale cetățenilor și prin care se crează o situație de inferioritate pe temei de […] apartenență politică, acestea cad și sub incindența art. 297 Cod Penal, „abuzul in serviciu”.

Art. 404

Comunicarea de informaţii false

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 369

Incitarea la ură sau discriminare

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 297

Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.

Autor: Petre Caluian

Sursa: Petre Caluian Facebook

Despre autor

contribuitor

Adauga comentariu

Adauga un comentariu