Analize și opinii

Petre Caluian: ”Digitnalizarea*, ultima frontieră pentru Omul autonom”

Parlamentarii tuturor partidelor politice, cu excepția notabilă a celor de la AUR, reprezentând un irelevant până in 20% din totalul electoratului român, constituiți in grup infracțional organizat, zilele acestea, cu o îndârjitre demnă de cauze mai bune, și-au propus, cu orice preț, împotriva voinței majorității copleșitoare a cetățenilor români și a oricărei logici care să justifice un asemenea atac la Constituție și democrație, să treacă prin parlament, eludând de multe ori tehnica legislativă și forțând regulamentele parlamentului, legea așa-zisului „certificat verde”.

O lege total liberticidă, cu caracter profund nazist, prin care, întreaga populație a României este supusă unui șantaj la drepturi și libertăți contra acceptării unor proceduri medicale extreme, experimentale și controversate, asupra cărora nimeni, de la producător la corpul medical care administrează inocularea acestor substanțe, nu își asumă vreo responsabilitate pentru efectele adverse vătămătoare, infirmizante și letale, tot mai frecvente și evidente, in ciuda embargoului pus de autorități pe raportările lor.

In mărinimia lor princiară, acești politicieni transformați din reprezentanți ai poporului in prigonitori, vor să lase impresia – probabil visând la un viitor mandat nemeritat, că fac o concesie umanității la condițiile de acordare a certificatului digital, cedând chipurile, in fața protestelor venite dinspre societate, oferind in schimb, celor interesați dar insuficient de atenți la detalii sau care și-au pierdut hotărârea să reziste „marii resetări” incât să respingă din start orice înrolare in rețeaua ciber-spațiului, posibilitatea de a-și încărca datele personale pe platforma pusă la dispoziție ca un cântec de sirenă de guvern, de unde, ca o recompensă bine-meritată pentru docilitatea lor, își pot descărca apoi, in sfârșit, binecuvântatul certificat de bun cetățean… digital.

Asta e capcana cea de pe urmă: asocierea unui cod digital fiecărei persoane intrată in banca de date a cyber-space. Și odată intrat in ea, cale de ieșire nu mai există. Nici nu contează pandemia… vaccinați sau nu, imunizați ori ba, copii sau adulți, nou născuți sau nenăscuți, vârstnici sau aflați la pragul trecerii dincolo.

Scopul acestui totalitarism cibernetic este ca toate datele individului, biologice, biometrice, de identitate, stare civilă, educație și profesionale, bancare, interese, abilități, mobilitate profesională și socială, vacanțe și călătorii, vicii, slăbiciuni, vulnerabilități, preferințe de orice natură, de la cele culinare și vestimentare la relații sociale și simpatii sau antipatii politice, stare financiară ș.a.m.d, tot ce se poate colecta și stoca intr-un mediu digital ultrasupravegheat, să fie incărcat in serverele Big-Tech.

Și Atenție! nu oricum, ci la pachet cu eșantionul ADN corespunzător recoltat fără mandat, in timpul testării „la cerere”, atașat etichetei digitale.

Perversitatea acestei aparențe de bunăvoință înțelegătoare mimată de specialiști-politicieni in rol de „polițist bun”, vezi Rafila și alți „băieți buni”, constă in persuasarea indirectă a individului, care, sub presiunea exercitată de „polițistul rău” ajunge să fie convins de oportunitatea și avantajele obținute urmând sugestiile de a-și cere singur incarcerarea digitală.

Pandemența asta, ca și următoarele, după cum ne promite Bill Gates, este doar pretextul, fundalul creat in zgomot de sirene asurzitoare și breaking news apocaliptice, pentru introducerea in legislația națională a statelor cândva democratice, fără vreo opoziție semnificativă din partea cetățenilor transformați in serii de numere digitale, a certificatului universal de „bun cetățean” al „nou-normalului” stat totalitar global.

Oamenii înspăimântați de apocalipsa revărsată politic și mediatic peste ei, ajung să meargă din „proprie” inițiativă la Comisariatele de testare și luare in evidență, ca să-și ceară singuri repartizarea și asignarea codului digital de identificare, urmărire și control, împreună cu eliberarea certificatului, in afara căruia, viața profesională și socială, existența biologică in integritatea ei, nemaiputând fi posibile.

Condiționarea, limitarea sau suspendarea drepturilor fundamentale, a drepturilor cetățenești, a dreptului la vot, de a alege și de a fi ales, a dreptului la liberă circulație și de exprimare, la muncă, la educație și asistență medicală, la procurarea hranei, la o sursă de venit care iți susține sub toate aspectele viața, este o formă cât se poate de concretă de terorism de stat și o metodă indirectă dar sigură, de a te ucide, dacă ești refractar și refuzi să te supui arbitrariului unei dictaturi, care folosește cu maxim cinism argumentul „salvării vieții” tăindu-ți toate sursele de existență..

Cândva, nu știu când, curând, sper, ca toți cei care au contribuit la acest terorism de stat, de la politicieni și funcționari ai statului la propagandiști de profesie autointitulați influenceri și armatele de mercenari porecliți jurnaliști, care pun umărul și trudesc cu abnegație și implicare personală la crearea acestei realități distopice, să plătească la un moment dat pentru aceste adevărate crime împotriva umanității.

Pe nebăgare de seamă și cu participarea benevolă și largă a multora dintre semenii noștri, pentru care libertatea și demnitatea umană sunt doar niște condiții care îi cam încurcă, are loc o… „digitnalizare”, o naționalizare digitală in interes privat, o confiscare a corpurilor noastre, o preluare ostilă, in termeni corporatiști, sau o trecere a dreptului nostru imuabil de proprietate asupra propriului trup, cu toate funcțiile sale și bagaj genetic, de la individul posesor de drepturi și libertăți, stăpân pe propria persoană, către un Cartel, in care statul (eșuat) este doar intermediarul pentru cei, foarte puțini, de la vârful piramidei puterii globale, aflați in spatele (și) acestei apocalipse…

„Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.

Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.” Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul 16-17

*Digitnalizare – licență personală, joc de cuvinte, care reprezintă două concepte, digitalizarea și naționalizarea ființei umane, care fac din acest experiment global, in desfășurare la scară planetară, trecerea omenirii peste un prag, dincolo de care, nu se mai află decât imensitatea postumanistă, fără de sfârșit, a existenței intr-o unică realitate atemporală…

Autor: Petre Caluian

Sursa: Petre Caluian Facebook