C O N T R A P R O P A G A N D Ă

Archive for Samuel Huntington

America lui Michael Moore, sau necesitatea organizării

Statele Unite ale Americii sunt identificate de ceva timp cu agresiunile militare şi supravegherea informatică generalizată, cu rapacitatea speculatorilor de pe Wall Street şi fraudele »»

A Long Economic Winter Ahead

“A State divided into a small number of rich and a large number of poor will always develop a government manipulated by the rich »»