Politică

Trădători și… trădători: de la Basta și Ipsilanti la Iliescu și Băsescu, iudele neamului românesc fără sânge românesc

tradareDin antichitate și până în prezent, istoria ne relevă numeroase conspirații și trădări de care au avut parte ilustre figuri ale neamului românesc de-a lungul timpului: Decebal, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Vlad Țepeș, Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Corneliu Zelea-Codreanu, Ion Antonescu.

Aceste personalități marcante au plătit cu viața curajul de a-și asuma responsabilitatea apărării și păstrării unității de neam. Începînd din perioada invaziei otomane, când în Țările Romînești, datorită cârmuirii luminate a marilor voievozi, s-a evitat transformarea acestora în colonii otomane, dar, în răstimp, s-au înmulțit actele de trădare.
Să ne amintim de tradarea marelui domnitor Mihai Viteazul, primul înfaptuitor al unirii de la 1600, atras într-o cursă de către unul dintre apropiați, căzînd pradă, pe 9 august 1601, ucigașilor tocmiți de generalul Basta. Un alt voievod ucis prin uneltire de către uzurpatori a fost martirul Constantin Brîncoveanu, cel mai emblematic domnitor iubitor de țara și religie pînă la sacrificiul propriu și al urmașilor lui. Vlad Țepeș un alt erou al istoriei, și cel mai aprig făcător de dreptate al neamului romînesc, considerat pe nedrept de cronicarii străini ai vremii un mosntru și un vărsător de sînge. Instituirea dreptății și a celei mai bune orînduirii i-a atras mulți dușmani strălucitului principe din dinastia Basarabilor, ctitorii Țării Romînești.

Calitățile sale de lider și bun organizator l-a pus pe picior de egalitate cu cei mai mari conducători ai lumi, chiar dacă nu i s-au recunoscut meritele oficial. Numai un genial cîrmuitor ar fi putut să-i țină piept în lupte unei armate numeroase, cum a fost cea a imperiului Otoman, care-i îngrozea pe lașii conducătorii din Apusul Europei, ce se vedeau nevoiți să apeleze la sprijinul lui Dracula, așa cum batjocoritor l-au numit, ca sa-i ponegrească personalitatea și tot prin metode mîrșave complotiste și complicitatea mesagerilor l-au înlăturat de la domnie și ucigandu-l din teama că acesta le va submina credibilitatea și faima de care se bucurau în ochii lumii…

Cotropitorii străini au înțeles că locuitorii teritoriilor românești sunt atât de puternic închegați și uniți, încât nu pot fi dezbinați decât prin înlocuirea conducătorilor de sânge românesc cu alții străini neamului nostru. Așa s-au consumat cele mai zbuciumate perioade din istorie. Înstalarea domniilor fanariote în Moldova și Țara Românească de către poarta Otomană pe parcursul unui veac a reprezentat cea mai supresivă și subversivă măsură a fanarilor la adresa românității. Acești venetici au reprezentat întruchiparea lăcomiei, perfidiei, trădării și infatuării, iar termenul de ”voievozi” le-a fost pe nedrept atribuit de către istorici. Principiile lor de conducere și reformele au fost total opuse ființei naționale românești, fiindcă reprezentau antentate împotriva orânduirii firești prin care înaintașii păstraseră unitatea de neam și teritoriu. Politicile fiscale excesive impuse populației sărăcite, ca o garanție a păstrării prerogativelor puterii pe linie dinastică, suma de conspirații și corupția generalizată au făcut din această perioadă una dintre cele mai apăsătoare, zbuciumate și nedrepte, asemenea celei comuniste și a celei din prezent. Revoluția de la 1821 din Țara Românească a fost condusă de către eroul neamului, Tudor Vladimirescu, cel care își jurase eliminarea de la putere a famililor domnitoare grecești și instaurarea orânduiri pașnice în interesul românilor, a poporului. Însă, domnul Tudor Vladimirescu se înconjurase fără să știe de susținători falși, corupți care l-au trădat dându-l pe mâna oamenilor lui Ipsilanti care l-au ucis, insinuindu-i drept motiv un act de trădare niciodată dovedit.

Câteva decenii mai târziu, un alt mare domnitor, Alexandru Ioan Cuza, care a unit destinul celor două țări surori, Moldova și Țara Romînească,fiind inițiatorul reformelor agare, fiscale și militare în beneficiului populației, avea să fie la rândul lui trădat de către monstruoasa colaiție formată din partidele Liberal și Conservator care, prin complot, l-au forțat să abdice lăsînd loc unor conducători dinastici din familia Hohenzollern timp de aproape 8 decenii. Oricât de mult ar fi încercat acești lideri monarhici să se integreze spiritual și tradițional valorilor romînești, nu au reușit să adere și să se muleze complet la esența românismului, după cum a dezvăluit marele poet și erou național Mihai Eminescu în publicațiile vremii și în oprele sale despre pericolul pe care îl reprezintă străinii care s-au infiltrat în toate formele de organizare politică, adminsitrativă și socială, cu precădere evreii care sabotau continuu activitățile patrioților, siguranța și unitatea națională.

Eminescu avea să devină foarte incomod pentru politicienii vremii și mai ales pentru familia regală, aservită intereselor Imperiului Austro-Ungar care îl dorea lichidat pe marele nostru erou, cunoscută fiind pozitia lui militantă pentru interesele românilor din Transilvania. Profund cunoscător al substraturilor politicii monarhice, marele poet a făcut cunoscute adevărurile despre sistemul corupt, legile care îi defavorizau pe romîni, a denunțat avizii de putere, slugile serviciilor secrete germane al caror scop antinațional era mentinerea Transilvania sub ocupație austo-ungară. Destituirea poetului de la redacția ziarului Timpul, publicație conservatoare românească în care și-a publicat articolele prin care denunța politica subversivă împotriva intereselor naționale, destituire dispusă de către Maiorescu, o paiață filogermană ticăloasă, arată cât de lipsit a fost Eminescu de sprijinul grupării politice la care aderase și în care crezuse o perioadă. Eminescu a sfidat fără limite, curajos, avid de dreptate și adevăr, guvernarea străină de interesele națiunii. Prin înfiintarea societății studențești ”Carpații” în Transilvania, desființată de guvern, Eminescu plănuia contracararea consecinţelor unei posible alianţe a Casei Regale din România cu lumea germană, elaborând un proiect cu adevărat „subversiv”, mergând până la o răsturnare a lui Carol, ca trădător al României.

Pe lângă Societatea ”Carpaţii”, mai funcționau la Budapesta Societatea ”Petru Maior”, la Viena ”România jună”, la Cernăuţi ”Junimea”, ”Dacia”, ”Bucovina şi Moldova”, în Transilvania societatea ”ASTRA”, iar în Regat ”Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor în vechea Românie”, care avea filiale inclusiv la Paris. Toate aceste organizaţii se aflau în obiectivul serviciilor secrete ale Rusiei ţariste şi ale Austro-Ungariei, fiind intens infiltrate cu misiunea supravegherii. De aceea a fost luată măsura internării forțate a lui Eminescu la ospiciul de boli psihice în 1883, sub pretextul unei nebunii și al unor boli inventate, așa cum s-a mințit că ar fi suferit de sifilis, boală care, fără antibioticele de mai târziu, transforma omul într-o ființă incapabil să gândească, contrar faptului evident că poetul era un izvor nesecat de talent creative și gândire genială. Aceste scenarii criminale culminând cu defaimarea și intoxicarea publică nu l-au putut opri pe poet să își continue lupta. Întemnițat la ordinul ”prietenului” și ”protectorului” său, Maiorescu, sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului, aplicat de către un medic evreu, Eminescu a fost otrăvit lent cu mercur: șase grame zilnic! Încercarea lui de a reveni în atenția publicului a eșuat. Supravegherea permanentă la locul detenției, tratamentul inuman, intimidările și torturile fizice l-au făcut să se resemneze, acceptând silit destinul care avea să se sfărșească la doar 39 de ani. Mult prea devreme și mult prea nedrept!

În manualele şcolare de astăzi continuă denaturarea adevărului în ceea ce-l priveşte pe Eminescu. Propagarea minciunii legată de cauzele morții încă mai persistă și este acceptată de către cei necunoscători și de către maselel manipulate ingrate. Continuând lista trădărilor din prima jumătate a sec XX, reamintesc de personalitatea exemplară a lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul organizației politice ”Legiunea Arhanghelului Mihail” și una dintre cele mai importante personalități politice a vremii. Căpitanul Zelea Codreanu, ca și Eminescu, a fost un mare patriot, un mare iubitor de dreptate și adevăr. În scurta sa existență a luptat pentru instituirea celei mai sănătoase orânduiri pentru societatea românească. Personalitatea lui a avut cele mai alese atribute: patriotismul, incoruptibilitatea, spiritul de sacrificiu, onoarea, generozitatea, credința în Dumnezeu, inteligența, moralitatea, integritatea… Acest mare lider a reușit să atragă în mișcarea lui pe cei mai mulți și renumiți dintre intelectualii de elită ai țării printre care: Emil Cioran, Mircea Eliade, Radu Gyr, Nae Ionescu, Lucian Blaga.

În ciuda opoziției statului, ”Căpitanul” a reușit să se organizeze eficient și să-și extindă numarul de membrii în cadrul gărzii, din toate categoriile sociale: elevi, studenți, profesori, muncitori… Aproape un milion de membrii pe care a reușit să-i instruiască în spiritul ideologiei legionare. Deși nu a avut nici un suport material, inteligența remarcabilă l-a ajutat să mențină activă și competentă marea organizație. Și cum s-a întîmplat de atîtea ori în istorie, liderilor integri moral înnscenându-li-se fapte de crimă, corupție, trădare pentru a li se înfrâna ascensiunea și pentru a fi înlăturați de la putere, și Căpitanului i s-au pus în răspundere în mod mârșav astfel de fapte. Monarhul conducător și plin de moravuri al epocii s-a folosit de gruparea politică a lui Codreanu ca să-și consolideze statutul, dar de care vroia să se descotorosească cu ajutrorul serviciilor secrete și al sabotorilor înfiltrați în organizație – Vernicescu, Stelescu, Boeru(asasinul celui mai mare istoric romîn , Nicolae Iorga ) – și care au comis asasinate politice în numele organizației pentru a o destructura și a-l compromite pe Căpitan .

Complotul organizat pentru arestarea și uciderea Căpitanului, ca și în cazul lui Eminescu, a fost pus la cale de către aceste slugi filosemite care au netezit calea instaurării comunismului în Romînia pentru jumătate de secol, și, cum bine spune proverbul ”cui pe cui se scoate”, Mareșalul Antonescu,căruia nu-i poate nimeni contesta calitățile extraordinare de lider , și erou al neamului , dar care din păcate s-a lăsat influențat de conjuncturile neprielnice ale vremi ce l-au determinat să ia măsurile de masacrare a mișcării legionare. Acest fapt il face parțial vinovat. Antonescu a fost și indirect implicat în complotul uciderii Căpitanului, din nefericire a împărtășit aceeași soartă prin trădarea de către subordonații lui: Generalul Aurel Aldea, Generalul Sănătescu și Grigore Niculescu–Buzești. Ulterior, de orchestarea procesului, a capetelor de acuzare și a condamnării la moarte s-a ocupat evreul Lucrețiu Pătrășcanu, ministrul justiției și promotorul proceselor de epurare de tip stalinist, zelos executant al ordinelor lui Stalin. Din păcate, consecințele faptelor lui aveau să-i atragă aceeași soartă. Arestat în 1948 din ordinul colegilor săi comuniști care se simțeau complexați de personalitatea lui inteligentă, sub acuzația devierii de la principiile ideologiei marxiste, este executat în 1954 după șase ani de detenție și, astfel, liderul de atunci al României comuniste, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a scăpat de încă un adversar periculos care-i putea periclita poziția de stăpîn al țării.

Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a născut la Bîrlad în 1901 dintr-o familie de muncitori săraci și… țigani la origine – din spusele celor cunoscuți familiei sale, dar s-a măslui biografia lui, evitându-se menționarea în vreo sursă a adevăratei lui origini etnice. Se știe, însă, că partidul comunist din Romînia a fost format în mare majoritate din membri la origine evrei, țigani , maghiari și, într-un procent insignifiant, de romîni puri. Imperiul sovietic își dorea influența absolută în Romînia. Atât facțiunea moscovită cât și cea romănească de membri PMR, erau total supuse directivelor sovietice care trebuiau să fie puse în aplicare cu orice preț. Dar mai ales cu prețul dezrădăcinării naționale, al terorii instaurate în rândul populației, al prigonirii bisericii ortodoxe, al uciderii elitelor intelectuale ale țării și al intoxicării conștiinței naționale. Toate aceste crime antiromânești nu puteau fi săvârșite decât de către dușmanii aprigi și furibunzi ai românismului: evreii sioniști și slugile lor: țiganii și maghiarii. Vedem cu câtă ușurință li s-au cedat acestora drepturi prea generoase pe care și le revendică obraznic.

Victimizarea pe motivul holocaustului și redobândirea proprietăților clădite prin furtișaguri din avutul național sunt pretexte prin care doresc să se desculpabilizeze de rolul nefast pe care l-au avut și îl joacă murdar în societăte. Se pare că acești etnici conspiraționiști se prefac că nu cunosc adevărul despre implicarea personalităților evreiești cu nume schimbate: Ana Pauker (Rabinsohn),Teohari Georgescu (Burach Tescovici ), Vasile Luca (Luca Laszlo), Ghizela Vass, Silviu Brucan ( Samuel Brukner), Iosif Kișinevski, Alexandru Nicolschi (Grumberg Boris Nicolscki), Gheorghe Pintilie, (Pantiușa Bodnarenko), Emil Bodnăraș… în instaurarea comunismului și dezumanizarea oponenților regimului în închisori prin practicile de tortură bine cunoscute.

Politologul Vladimir Tismăneanu, în falsa lui pledoarie pentru stabilirea adevărului despre comunism, a evitat să-și menționeze părinții, Leonte și Hermina Timișenski, apartenenți din rândul grupării torționare komiterniste care a îngropat intelectualitatea romănă la canal și între zidurile monstruosului lagăr Pitești, dictând masacrarea studenților și transformarea fiițelor umane în monștri ce își torturau semenii. Românii care își iubesc țara și au posibilitatea afirmării prin scris, au datoria morală să reamintească posterității despre nedreptățile evreilor îndreptate împotriva bietului popor romăn.

Comunismul, indiscutabil, a fost un experiment diabolic de exterminare a poporului romîn. Exponenții comunismului s-au născut din familii de evrei-țigani, tătari-țigani, țigani-maghiari, evrei-maghiari, evrei –tătari frustrați de statutul lor de etnici alogeni, neintegrați în romînitate, limitați intelectual, vicleni și avizi de putere, așa cum a fost Nicolae Ceaușescu, care a avut grijă să-și cosmetizeze biografia și să înlăture orice obstacol care ar fi putut să facă trimitere la adevărata sa origine, cea de tătar–țigan, născut în satul Tătărăi (denumire sugestivă) din comuna Scornicești. Este trist de remarcat că există atăția nostalgici ai perioadei comuniste. Cum este cu putință să nu se conștientizeze rolul nefast pe care l-a avut comunismul în Romînia? Contemporani fiind cu această perioadă cumplită, cum am putea fi români și comuniști, când comunismul a scos din rădăcini unitatea și solidaritatea noastră ca popor?

Ceaușescu a devenit un foarte interesant subiect de presă, și nu doar din punct de vedere a ceea ce a reprezentat cu adevărat pentru Romînia: un dictator ateu demolator de clădiri, biserici și destine, îndrăgostit de puterea pentru care a sacrificat vieți și a călcat în picioare demnitatea tuturor romînilor pe care i-a ținut mai bine de două decenii în teroare prin intermediul securității. Nu ne-au ajuns 25 de ani de ceaușism, de cult al personalității pentru ca, în prezent, televiziunile mogulilor să îi dedice emisiuni prin care încearcă reabilitarea imaginii sale. Șefii principalelor trusturi TV sunt foști securiști cu grade importante în structurile fostei puteri și beneficiari ai conturilor secrete ale împușcatului.

Dan Voiculescu, patronul antenelor, prieten bun cu tovarășul Iliescu, promovează imaginea umană a comunismului, ca și alți bolnavi de ipocrizie care au pus umărul la execuția celor mai detestați exponenți ai acelui regim. Ceaușescu s-a înconjurat de susținători falși în nevoia de a deține controlul asupra societății romînești, iar lacheii săi își doreau la fel de mult puterea. Încurajîndu-l în direcția totalitarismului absolut, i-au săpat groapa, înlăturîndu-l definitiv de pe scena puterii , pentru a-i face loc altui pervenit, cu aceleiași trăsături de caracter despotice, obsedat de putere, antiromîn, în persoana lui Ion Iliescu.

Ion Iliescu este unul dintre cei care au promovat abil în ierarhia de partid. ”Ilici” este un alt lider cu origini neromînești, născut din plămădeala evreo-țigănească de la granița cu Bulgaria. Ca și Ceaușescu, și-a falsificat biografia, originile și a evitat să facă știute legăturile familiei sale cu stalinismul. Bunicul lui Iliescu, Vasile Ivanovici, a fost un evreu bolșevic. Evadat din închisoare în timpul Imperiului Țarist, urmărit fiind de poliția țaristă, s-a stabilit în Romînia, schimbîndu-și numele în Penu, ulterior Iliescu. Tatăl lui Ion Iliescu, Alexandru Iliescu, a fost un aprig comunist komiternist. Iar unchiul lui, Eftimie, fratele lui Alexandru Iliescu, a fost ofițer de securitate, participând activ la represiunea poporului român, fiind adjunctul odiosului Alexandru Drăghici, ministrul de interne al lui Dej. Acești doi frați au complotat activ pentru dezmembrarea statului român. Cât despre mama lui Ilici, se știe că a fost o țigancă bulgăroiacă, de care a rămas orfan de mic. Iar a doua lui mamă la fel, era țigancă din neamul clanului Cioabă. Astfel s-a legat rudenia între doi țigani cu aspirații de lideri: țiganul rege al romilor și romul împărat al românilor! Odată cu mult mediatizata moarte a regelui Cioabă, Ion Iliescu ar fi trenuit să îi ierarhic urmeze la tron, ca rege, conform regulilor staborului țigănesc, care hotărăște ca urmașii coroanei să facă parte din familie.

Ion Iliescu a fost și va rămîne unul dintre marii dușmani ai romînilor și românismului, alături de complotiștii cu aceleași origini menționați anterior, la care se adaugă Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Andrei Pleșu, Petre Roman. Acesta este fiul comunistului evreu Walter Neulander. Ca prim–ministru al regimului fesenist, a dat binecuvăntarea schimbării denumirii de țigan în rom, propaganda confuzia între romi și români, confuzia care a inoculat în mentalul europenilor convingerea că România este țara țiganilor. Neocomuniștii urmași ai comuniștilor diabolici au dirijat dezastruos destinele națiunii. Printre aceștia este și Florin Georgescu, fost ministru de finanțe care a finanțat gloata politică mafiotă cu bani din bugetul statului .

Mădălin Voicu este o altă corcitură țigănească, având pretenții de ”os domnesc”. Cu tot respectul pentru tatăl său, maestrul viorii Ion Voicu, nu putem trece cu vederea afirmațiile malițioase făcute în public de către acest parvenit, permițându-și să condamne românii pentru ”slăbiciunile” lor, numindu-i inferiori etniei dumisale. Din păcate, Mădălin Voicu are dreptate într-un fel: noi, românii, suntem mult prea toleranți cu grupurile enticeți astfel de clănțăi neromâni.

După informații furnizate de persoane care preferă să-și păstreze deocamdată anonimatul, nici actualul președinte, Traian Băsescu, nu face excepție de la originea evreiască. Ambii părinți naturali ai lui Traian Băsescu au fost evrei din localitatea Basarabi, Județul Constanța. Tatăl biologic al lui și al fratelui lui, i-a părăsit emigrînd în Israel. Frații Băsescu au fost crescuți de un tată adoptiv venit din zona Moldovei. Nu este greu de dedus de ce actualul președinte s-a înconjurat de sprijinitori care îi asigură continuarea mandatului împotriva regulilor constituționale. Este prieten cu George Soroș, finanțatorul ONG-urilor care fac campanie împotriva românilor și sprijină acțiunile revizioniștilor maghiari în frunte cu Lazlo Tokeș, cel pe care Băsescu l-a decorat cu cel mai însemnat ordin în semn de prețuire pentru… îndârjirea cu care acest ungur luptă pentru dezintegrarea teritorială a statului romîn prin realipirea Transilvaniei la Ungaria. Băsescu e singurul președinte din perioada capitalistă care a făcut cele mai grave compromisuri pentru a-și păstra puterea și a făcut posibil ca Europa să ne deschidă porțile în schimbul cedării resurselor și al acceptării colonizării.

Să sperăm că protestele românilor ieșiți în stradă în număr tot mai mare, pentru salvarea resurselor de la Roșia Montană, să devină o manifestație puternică, de mari proporții și să se transforme în mult așteptata și necesara adevărată revoluție a națiunii române împotriva clasei politice, a oligarhilor și trădătorilor de neam și țară. Dar o revoluție autentică, neconfiscabilă ca cea din 1989 și fără victime în rândul manifestanților. O revoluție a reinstaurării normalității în societate, printr- guvernare de dreapta adevărată, cu lideri români spirituali cinstiți și cu sânge românesc curat. Pentru primenirea și însănătoșirea societății este nevoie imperios de nașterea unei forțe, a unei mișcări, a unei organizații civice puternice, militante, care să realizeze unitatea națiunii române și să preia destinele neamului românesc aflat la mare cumpănă istorică. O mișcare pentru unitatea națiunii române ar avea mari șanse de afirmare în aceste vremuri tulburi în care românismul este amenințat, în care românii sunt dezbinși și manevrați. O astfel mișcare națională s-ar putea constitui grabnic în alternativă civică pentru tămăduirea statului român bolnav.

Autor: Andreea Arsene

Sursa: Ziarul Natiunea

Despre autor

contribuitor

comentarii

Adauga un comentariu

 • Cu adaugirea ca Basul este detinator de pasaport israelian, adresez toate felicitarile autoarei articolului !

 • Domnitorul Cuza a venit la putere cu mandat limitat fiind sprijinit de masonerie,care ,atunci,inca mai urmarea binele national.Ca s-a pervertit ulterior acest tel,comporta o alta discutie.Meritele lui Cuza sunt foarte mari,dar a avut si parti negative.A fost arestat de complotisti si expulzat,direct di patul in care statea cu …amanta,aristocrata Obrenovici,din casa domnitoare sarbeasca.Directorul Postelor ii finanta partidele de poker,fiind mentinut in functie,desi nu mai platise salariile subordonatilor de peste…doi ani!Cand Cuza a acceptat,a acceptat in cunostiinta de cauza, sa fie facut domnitor,temporar,pana la rezolvarea aducerii unui principe domnitor dintr-o casa regala straina,care sa fie arbitru intre “clanurile” boieresti (conform planurilor pasoptistilor,in frunte cu Balcescu),n-a avut nici o obiectiune.
  Carol al II-lea a fost corupt de tanar (la varsta pubertatii),de un asa zis preceptor,infiltrat de masonerie si care i-a stricat caracterul,facandu-l un afemeiat,etc. Aceasta deoarece,Romania Mare incepea sa incurce planurile unor entitati ale Ocultei.O problema foarte putin sau deloc cercetata de istoriografia noastra.oare de ce ?

 • Poate unele ” adresari ” ar avea ceva cu ” realitatea “. Insa acest material amesteca totul alandala, creend eroi ca Zelea Codreanu, amestecand pe Ion Antonescu unde nu-si are locul. Cat despre exagerarile cu Gh.Gheorghiu Dej, cu Voiculescu si Iliescu, nu va suparati dar cred ca sunt niste ” barfe politice ” care nu au nimic comun cu realitatea si istoria. Dambla.

 • “Pentru România şi împotriva Poporului Român, a fost pregătit un program diabolic şi extrem de periculos, cu un final incredibil.După falsificarea adevăratei istorii a Poporului Român şi după tentativele nereuşite de până acum, de data aceasta programul pregătit împotriva românilor este mult mai perfid şi diversificat. Scenariul derulat în România (copiat după cel aplicat în Rusia în anul 1917 şi în ţara noastră din 1945) a vizat ca, începând cu 22 decembrie 1989, în funcţiile de preşedinte al României, în conducerea Parlamentului, în Guvern şi în fruntea principalelor instituţii ale Statului Român să fie promovaţi şi susţinuţi cât mai mulţi alogeni care execută ordinele primite din străinătate. Românii încă nu ştiu că, în ultimii 20 de ani, nu au avut un preşedinte român al României, ci numai alogeni, care păstrează secretul asupra etniei din care fac parte. În mod deloc întămplător, românii sunt informaţi şi ştiu multe în cele mai diverse domenii, dar nu ştiu nimic despre etnia conducătorilor la nivel central, respectiv despre etnia celor care au ajuns preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, membrii Birourilor Permanente ale celor două Camere, preşedinţi de Comisii parlamentare permanente, senatori şi deputaţi, prim-miniştri, viceprimi-miniştri, miniştri de stat, miniştri, miniştri delegaţi, secretari generali ai guvernului,consilieri prezidenţiali, secretari de stat, directori ai serviciilor secrete, conducători ai Televiziunii şi Radioului public, conducători ai instituţiilor centrale şi ai agenţiilor naţionale, cei din consiliile de administraţie de la Banca Naţională a României şi de la celelalte bănci de stat, până la lichidarea lor,cei din Comisiile prezidenţiale.
  Românii au dreptul să afle cine a guvernat România în ultimii 20 de ani! Unii dintre ei au dublă cetăţenie, alţii sunt copiii sau nepoţii celor care au adus comunismul din U.R.S.S., dar cu toţii au nume şi prenume neaoş româneşti. Când vor afla adevărul despre etnia conducătorilor din ultimele două decenii românii se vor deştepta foarte repede şi vor înţelege de ce, prin viclene uneltiri, Ţara a fost adusă în pragul falimentului şi Poporul Român la sapă de lemn. ”
  (fragment din cartea “Holocaustul impotriva romanilor”)

 • Cred ca marea majoritate a celor mentionati si-au meritat soarta: Decebal, inaintea lui geto-dacii si-au bagat coada in sprijinirea lui Cezar, unii si-au adus aminte; Mihai Viteazul: si-a platit jiltul de ban de Craiova, a strans bani de la saraci si apoi a cumparat de la Inalta Poarta scaunul domnesc in Valahia, Tudor Vladimirescu: fost ofiter in armata tarista, a agitat spiritele (gen Rambo)s-a aliat initial cu patriotii greci dar cand a inceput sa faca valuri a pus in pericol Eteria si a devenit periculos. Alexandru Ion Cuza: Sprijinit de Kogalniceanu si nu numai a ajuns printr-o farsa domnitor a doua tari apoi din cauza ca nu a stiut cu cine sa “voteze” s-a bagat in jocul puterii intre boieri asa ca a fost inlocuit de un rege impartial, rege prin care ne-am pus bine cu Europa regala, am castigat independenta cu sprijinul Angliei si Frantei si am reusit sa scapam de rusi, ce credeti ca trupele ruse care au trecut prin tara o mai paraseau? Nu are rost sa continui, ceea ce predicati este istoria pseudo bolsevica, nu exista conducatori fara vina, ce spuneati de Ion Antonescu? Adica dupa ce Ungaria ne ia Ardealul noi ne luptam cu rusii ca sa-i pupam pe germani + horthisti? Asta da inteligenta! In ceea ce priveste romanii puri sa stiti ca nu exista, suntem toti romani, toti cei care traim aici, un amalgam de etnii fara vreun inceput raportat la rasa, Spre exemplu Bucurestiul este ctitorit de bulgari, greci si germani, Timisoara, Resita, Caransebes, etc. de sarbi si germani, toti acesti ctitori au fost prin cetatenie romani! Vai de istoria voastra… Mai puneti mana pe carte si nu pe abureala care ne inconjoara de la 1848 incoace, care mistifica totul. Mai mult au facut pentru civilizatia si cultura noastra domnitorii fanarioti decat au facut o armata de domnitori “romani”, Fanarul era un cartier select din Istambulul Otoman, era locuit de urmasii celor mai importanti oameni din fosta capitala a ortodoxiei grecesti, Constantinopolul! De ce oare aproape pana la sfarsitul secolului 19 cancelarile domnesti scriau intr-o pseudo romana pocita dar cu caractere chirilice iar slujbele de la biserica in limba greaca (de nu intelegea nimeni nimic!) prima Biblie (Vechiul si Noul Testament) au fost editate in limba romana de Patriarhul Iustiniam. Cititi, cititi, cititi, poate veti pricepe ceva vreodata, ne meritam cu prisosinta soarta si noi si conducatorii nostrii…

 • Si tot despre comunism, cei mai puternici oameni din Germania Europeana provin din fosta RDG unde dupa proprile lor spuse, cca. 90% din cetateni “turnau” la STASI, nevasta pe barbat, barbatul pe nevasta, rudele intre ele, copiii pe toata lumea, vi se pare voua, prin comparatie cu celelalte tari din Tratatul de la Varsovia eram cei mai relaxati, cand noi traiam bine polonezii veneau cu sampoane si balsamuri ca sa traiasca si ei ca noi macar o saptamana pe an…

 • Nu ma pot abtine, de ce incurcati Legiunea lui Zelea Codreanu cu “Legiunea” lui Horia Sima? Nu au nicio legatura, primul a luptat impotriva taranistilor, liberalilor, conservatorilor si s-a vrut un lider a oamenilor de rand in lupta impotriva politicienilor mincinosi iar Sima a fost “seful” masei de manevra a Statului totalitar condus de Ion Antonescu si fratele lui. Cine naiba credeti ca au construit inchisorile din Odorhei, Aiud, Doftana, Sighet, etc.? Taranistii, liberalii, conservatorii… Era o statuie impunatoare, nu comunista, in Parcul Obor, unde si-a facut primarie Ontanu, cei tineri n-o stiu, reprezenta niste tarani in lanturi, de la rascoala (in secolul XX !!!) de la 1907 cand statul a sters de pe fata pamantului, cu tunurile de mare calibru, sate intregi, cu tot cu locuitori… Cine-a tras? ARMATA REGALISTA, prim ministru liberal sau National Taranist, ce ziceati de comunisti?

 • Cam tarziu pentru comentarii dar ma sacaie numele de Basta, era secui nu ungur, cand Mihai Viteazul a intrat in Transilvania, s-a facut ca nu vede, era omul austro-ungarilor, care nu-l prea inghiteau pe Andrei Bathory, de fapt pe niciunul din familia respectiva, asa zisul Imperiu avea doua clase sociale in functie de etnie, prima erau austriecii, conducatori si dupa ei maghiarii, spuneam mai devreme despre etnii multe care formeaza un popor unitar (romanii) nu am din pacate diacritice… Mai sus de Suceava lui Stefan cel Mare sunt inclusiv francezi, au ajuns acolo pe timpul Mariei Tereza, naiba stie cum, era un contabil acum 20 de ani, se numea La Fontaine iar prenumele Ferdinant, este un exemplu dar avem ceangai, lipoveni, armeni, aromani, unguri, secui svabi, germani, sarbi, bulgari,croati, polonezi, etc., suntem cea mai “pestrita” tara din Europa si daca tot il pomeneati pe Eminescu care-i cataloga antropologic pe mai toti, atunci spuneti si ca Eminescu s-a remarcat in primul rand ca redactor de ziar, pseudo socialist, cu o mare putere a cuvantului scris si nu numai, care si-a pus guvernantii in cap pana cand unul mai tare l-a bagat la balamuc si deh, doctorul de nebuni la tratat ca atare: bai cu apa rece, “medicamente” cu mercur, socuri si altele, iar cea care a intervenit si la scapat a fost Veronica Micle (despre care s-a spus numai ca-i era prietena) dar care avea relatii destul de sus puse la Paris (de fapt influenta diplomatica franceza l-a scapat de balamuc!). Ghiciti cine era la putere pe acea vreme! O increngatura alternanta de liberali, taranisti, conservatori, unde naiba erau comunistii atunci!? Nu sunt comunist sau macar socialist dar ma doare cand va vad ca habar nu aveti si ii tot dati cu comunistii, in toate tarile europene, dupa razboi cam toti cei din rezistenta locala s-au identificat cu socialismul, vezi Italia, tarile din Balcani in special Grecia (care au fost si sunt socialisti cat vor exista, la ei s-a “inventat” democratia iar Agora (piata) nu a fost o simpla piata ci un loc de adunare unde fiecare isi spunea pasul. Cand altii faceau reforme in gandire pe noi ne pazeau socialistii sa nu vedem si auzim nimic, de aia am iesit in lume ca niste fete mari in bar, eram naivi si din pacate asa am ramas, s-au succedat guverne dupa guverne, noi tot am dat din gura, macar sa fi asteptat sa vedem ce vor aia, dar nu, de ce sa asteptam, ii “ingropam” pe aia vechi si nici nu se aseaza bine in scaun cei noi, iar incepem cu barfa, voi asa credeti ca fac nemtii? De aia le merge bine, fac altii tot ce trebuie asa cum fac parintii pentru copii. Asa faceau si socialistii la noi, puteam sa ne folosim avantajul de a avea totul la start dar i-am obligat pe cei ce ne-au condus sa ne dea totul dar de fapt corbii ne-au mancat agoniseala. Ia intrebati-va parintii, bunicii, strabunicii, ce mancau inainte de 1947? Aici in campie, nu la deal si la munte unde era altceva, cititi si voi ceva din articolele de ziar ale lui Eminescu si va veti da seama in ce minciuna am trait si ca-n ultimii 150 de ani nu s-a schimbat nimic (cu exceptia perioadei comunisto-socialiste…).

 • … Și e o mare rușine să-i cauți chichițe cu atâta dispreț lui Băsescu, sau altcuiva, că iată, poate-i de ”originea evreiască” sau ”țigănească”. Și asta acum, în 2014?!… Sau ați uitat de ”curățirile pure” ale satrapilor Hitler, Stalin…?!?!… Au mai încercat și alți ”deștepți” să-i incrimineze poetului nostru M. Eminescu, că-i de origine evreiască…Îmi pare rău că cineva din conaționalii mei români mai susțin asemenea bădărănii crase.

 • Doamnă Andreea Arsene v-am citit articolul şi nu pot ca să nu vă învinuiesc de xenofobie. D-ră priviţi lucrurile (realitatea) foarte îngust.Păi unde aţi văzut popoare absolut pure din punct de vedere etnic. De-a lungul istoriei naţiunile sa-u format în uram unui proces evolutiv foarte complex în rezultatul cărua s-au amestecat şi sa-u integrat etnii dintre cele mai diferite. Dacă e să examinăm atent şi să privim în urmă în arborele genialogic a fiecăruia atunci numaidecât vom găsi împletituri etnice ai strămoşilor din cele mai neaşteptate. Ori istoria cunoaşte atâtea valuri migraţioniste , atâtea şi atâtea invazii şi amestecări de atnii. Ori în definitiv nu există etnii bune, foarte bune , rele, foarte rele sau mai puţin rele. Există în cadrul tuturor naţinilor (etniilor) oameni (indivizi) buni, răi, mai puşţin buni sau mai puţin răi adică oameni cinstiţi, trădători de taote tipurile laşi, făţarnici etc, etc. Aş putea comenta la nesfârşit pe marginea articolului D-ră dar din lipsă de spaţiu nu o voi afceo. Ceea ce am spus le cuprinde pe toate celelate cu semn de confirmare sau infirmare a celor pe care le susţineţi. Aş spune numai că Băsecu nici decum nu poate fi numit un trădător. Da a făcut greşeli. Dar cine nu le face? Poate daor un om ideal care în realiate nici nu poate exista. Dacă dintre cei enumăraţi de D-ră au greşit şi ei mai mult neintenţionat decât în od intenţionat atunci mai degrabă pentru că aşa le-u fot convingerile. Forte puţine dintre faptele trădătorilor de neam pe care ia-ţi menţinta pot fi încadrate în calificativele trădării.

 • “Tovarase maior chelaru” cum ai reusit sa arzi etapele pina la gradul de general!? Hai sa ne vedem fiecare de familie, nepoti etc si sa incercam sa ne spalam de pacatele CADA.
  Fara stima,
  Un mr. ing.(r) e aviatie

 • ROMANILOR TREZITI-VA NU MAI STATI CU PLAPUMA IN CAP,CEI CARE VA CONDUC TOTI V-AU TRADAT NU MAI LASATI ISTORIA SI TIMPUL SA VA REZOLVE SOARTA,ATACUL ASUPRA VOASTRA ESTE CONCENTRAT SI CONCERTAT,FACETI-VA O CRUCE MARE PUNETI MANA PE FURCI SI TOPOARE SI LUATI-VA SOARTA IN PROPRIILE MAINI DE LA CE CARE DE PESTE 100 DE ANI VA CONDUC SPRE DEZASTRU,DEZINTEGRARE CA TARA SI POPOR.LUPTATI PENTRU TARA SI NEAM.