Politică

Decât să trăim în genunchi mai bine murim în picioare! Trebuie să ne apărăm libertatea, identitatea, credința și neamul!

romanismCredem că în faţa acestei ofensive generale a GLOBALIZĂRII susţinută de oculta mondială (şi de uneltele lor, cozile de topor sau francmasoneriile locale), care e tot mai aproape de atingerea obiectivelor (guvern mondial, sistem economic unic, religie unică, mod de viaţă consumerist ş.a.), noi trebuie să ne unim eforturile pentru a concepe o adevărată strategie de apărare viabilă, care să contracareze şi să întârzie planurile lor diabolice. Prezentăm mai jos un posibil model de strategie sau un program orientativ de la care putem pleca şi pe care să-l îmbunătăţim progresiv.

1. În primul rând, noi românii suntem peste 86 la sută ortodocşi în această ţară. Măcar o parte consistentă dintre noi să fie tare şi statornică în credinţă. Să ne trăim credinţa efectiv şi cu convingere. Să încercăm să fim creştini adevăraţi şi nu ortodocşi cu numele! Să-L mărturisim cu putere pe Hristos Mântuitorul nostru şi să căutăm în toate să fim un exemplu pentru cei din jur şi pentru copiii noştri, cultivând mereu adevărul, bunătatea, blândeţea, smerenia şi celelalte virtuţi creştine. Să păzim întocmai poruncile lui Dumnezeu.

2. În al doilea rând, noi trebuie să conştientizăm războiul nevăzut îndreptat împotriva ortodoxiei şi valorilor poporului român. Masoneria mondială, condusă de evreii sionişti (extremişti, ultranaţionalişti, care se conduc după cărţile Talmudului anticreştin), îşi găseşte rădăcinile cele mai adânci în secta fariseilor şi cărturarilor care au cerut în faţa guvernatorului roman Pilat răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cavalerii Templieri, cavalerii iezuiţi, cavalerii cruciaţi au fost apoi precursorii masoneriei moderne organizate astăzi în loji, ordine, asociaţii, fundaţii caritabile (paravan) etc.

Credem că este necesar să înţelegem mai profund totuşi ceea ce se întâmplă în jurul nostru, atât în România, cât şi în întreaga lume. Un atac direct la adresa ortodoxiei şi creştinismului în general a fost şi este comunismul. El a reprezentat doar prima etapă a globalizării. Evreul Karl Marx a mărturisit nu o singură dată că voia să lovească în creştinism. Nu degeaba era membru al Bisericii Sataniste din Anglia iar Alianţa Drepţilor (lojă creată de puternica organizaţie evreiască B’nai B’rith în 1864) i-a încredinţat conducerea Internaţionalei I-a Comuniste, având ca program Manifestul Comunist întocmit de el.

Observaţi toate atacurile din mass-media şi nu numai, îndreptate mereu împotriva ortodoxiei, inclusiv capcana ereziei ecumenismului (cu aşa-zisul dialog ecumenic), discreditarea preoţilor şi Bisericii Ortodoxe. Tot mai multe filme de lung metraj şi documentare regizate de evreii sionişti îi atacă pe creştini deformând adevărul şi prezentându-i pe evrei ca victime (Agora ş.a.).

Observaţi războiul psihologic dus împotriva poporului român, identităţii şi valorilor sale. Ni se inoculează şi astăzi complexul ruşinii de a fi român şi ni se cere implicit să devenim europeni renunţând astfel la identitatea noastră naţională şi la naţionalism. Mai urmează să fim ademeniţi şi obligaţi să devenim apoi cetăţeni universali ai unei ,,republici” (dictaturi) mondiale.

Vedem cum mass-media este foarte preocupată să cultive în permanenţă spiritul iudaic şi pragmatismul, şi tot ce este mai rău tocmai în ţările ortodoxe pentru a le distruge cultura, spiritualitatea şi tradiţiile. Aceasta se poate verifica cercetând cine sunt cei care conduc aproape toate posturile de televiziune şi ziare, care sunt fie evrei sionişti, fie persoane abilitate de aceştia, pricepuţi în prelucrarea şi distorsionarea informaţiei, în diversiune şi în alte tehnici de manipulare în masă.

Observaţi cum până şi televiziunea publică naţională a devenit în ultimii ani comercială ca şi celelalte posturi private iar unele librării importante etalează acum aceleaşi cărţi şi edituri existente şi în supermarketuri (,,opera” lui Karl Marx, autori precum C. Jung, S. Freud, Dan Brown, Rowling şi mulţi alţii; teoriile evoluţioniste, o mulţime de cărţi bizare despre societăţile secrete, concepute ca să atragă curiozitatea unora şi chiar în scop de prozelitism ş.a.m.d.).

Observaţi cenzurarea şi marginalizarea cărţilor, ziarelor şi revistelor, emisiunilor, autorilor care îndrăznesc să vorbească despre istoria reală a masoneriei, despre adevărata ei faţă, despre istoria Mişcării Legionare din România. Observaţi delimitarea care se face în privinţa operei unor autori precum Emil Cioran şi Mircea Eliade, care în tinereţea lor au fost profund legaţi de idealurile Mişcării Legionare. De ce se întâmplă acest lucru? Doar pentru că Uniunea Europeană nu agreează naţionalismul? Nu. Pentru că această mişcare unică era profund anticomunistă şi antimasonică. De aceea opinia publică nu trebuie să cunoască adevărul. Mai vedem cum mass-media ne alimentează cu perseverenţă mai ales cu negativism şi pesimism, încercând să ne împingă în disperare, descurajare, resemnare, depresie şi chiar suicid. Iar divertismentul oferit este în general de-a dreptul jalnic.

3. În al treilea rând, noi trebuie să ne cunoaştem cât mai temeinic valorile spirituale şi naţionale, Istoria României. Vom vedea că avem mulţi oameni de cultură reprezentativi, o spiritualitate originală şi aparte (sinteză între Orient şi Occident) şi mai ales o istorie presărată cu nenumărate pilde de eroism şi jertfe pentru apărarea credinţei şi neamului românesc.

4. În al patrulea rând şi nu ultimul, va trebui să luăm noi înşine atitudine până nu e prea târziu. Nu putem sta la nesfârşit nepăsători faţă de suferinţa semenilor noştri. România se confruntă cu multe probleme grave şi ameninţări. Avem peste trei milioane de români bolnavi de depresie şi mulţi alţii cu alte probleme de sănătate. Consumul de droguri şi prostituţia cresc alarmant. Se comit tot mai multe infracţiuni. Mai puţini tineri aleg să se căsătorească şi să aibă copii. Numărul divorţurilor realmente a explodat ş.a.m.d.

Cuviosul Paisie Aghioritul din Grecia ne îndemna să fim trăitori ai ortodoxiei: ,,Dumnezeu nu vrea creştini căldicei, ci adevăraţi. (…) Îi iubesc mai mult pe cei fierbinţi şi dăruiţi cu totul celor lumeşti decât pe cei căldicei în cele duhovniceşti, deoarece primii, cu râvna pe care o au pentru cele lumeşti, se vor întoarce cândva către cele duhovniceşti.”

Istoria creştinismului este plină de altfel de cazuri minunate de convertiri la ortodoxie (în traducere din limba greacă: dreapta credinţă). Cel mai elocvent este cazul Sfântului Apostol Pavel, care dintr-un prigonitor mare al creştinilor a devenit Apostolul Neamurilor şi ne-a lăsat prin Scrisorile sale o adevărată comoară duhovnicească.

Indiscutabil, unii ajung să-L iubească cu o mare râvnă pe Dumnezeu, pentru că li s-a iertat mult. Prin pocăinţa lor adevărată şi faptele lor, încearcă să-şi răscumpere păcatele şi să dobândească iertarea şi intrarea în Împărăţia Cerurilor. Este poate suficient să amintim cazul Sfintei Maria Egipteanca, care este cinstită de noi în una din duminicile Postului Mare.

Autor: Radu Iacoboaie
Sursa: Izestrea.wordpress